Gebruiksaanwijzing LG W2253V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG W2253V. Wij hopen dat dit LG W2253V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG W2253V te teleladen.


LG W2253V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2159 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG W2253V (5575 ko)
   LG W2253V-PF (5575 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG W2253V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding W2253V W2353V Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product gebruikt. Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen. Raadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt. Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. [. . . ] DSUB en DVI ingang, gebruik deze knop om EZ ZOOMING te selecteren, 4:3 IN WIDE (4:3 WIJD), PHOTO EFFECT onderwerpen. HDMI ingang, gebruik deze knop om naar 4:3 IN WIDE (4:3 WIJD), PHOTO EFFECT, VOLUME (VOLUME) onderwerpen te gaan. OSD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEND Deze functie maakt het mogelijk de huidige bedieningsinstellingen vast te zetten, zodat deze instellingen niet onbedoeld veranderd worden. Druk op en houd de MENU-knop enkele seconden vast om de OSD-instellingen vast te zetten. U kunt de OSD-instellingen op elk moment vrijgeven door enkele seconden op de MENU-knop te drukken. Het bericht "OSD UNLOCKED (OSD VRIJGEGEVEN)" verschijnt. Knop Knop MENU N9 Functies van bedieningspaneel Bediening Knop Knop ( ) Functie Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen Display selecteren of instellen. Zie pagina N20-N21 voor meer informatie. Knop (SOURCE) Gebruik deze knop om het DSUB-, DVI- of HDMI-aansluitstuk te activeren. Deze eigenschap wordt gebruikt wanneer twee computers zijn aangesloten op het beeldscherm. *HDMI is geoptimaliseerd op de AV-apparatuur. Knop AUTO/SET Gebruik deze knop om een icoon te selecteren op de Op het Scherm Weergave. AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand). De beste weergavemodi zijn als volgt: W2253V : 1920 x 1080 W2353V : 1920 x 1080 Aan/uit-knop Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. Aan/uit-lampje Deze indicatie lampje wordt rood wanneer het beeldscherm normaal functioneert (On Mode). Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Hoofdmenu MENU : Afsluiten : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren : Start opnieuw om submenu te selecteren Knoptip Naam menu Submenu's Pictogrammen OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. N13 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu Beschrijving PICTURE DSUB/DVI-invoer BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. -50/0/50 Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. CONTRAST GAMMA HDMI-invoer BLACK LEVEL Het afwijkingsniveau is instelbaar. Als u (ZWART NIVEAU) "HIGH" (Hoog) selecteert, kiest u voor een helder scherm en als u "LOW" (Laag) selecteert wordt het scherm donkerder. Als criterium voor het videosignaal is dit het donkerste scherm dat de monitor kan weergeven. MENU: Afsluiten : Lager : Hoger SET : Een ander submenu selecteren COLOR COLOR PRESET Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. Uw eigen kleurenniveau voor blauw instellen. RED GREEN MENU: Afsluiten : Lager BLUE : Hoger SET : Een ander submenu selecteren N14 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu TRACKING Vervolgmenu Beschrijving TRACKING HORIZONTAL VERTICAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links en naar rechts. Hiermee verplaatst u het beeld omhoog en omlaag. CLOCK Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens. PHASE MENU: Afsluiten : Lager SHARPNESS Hiermee regelt u de scherpte van het : Hoger scherm. SET : Een ander submenu selecteren N15 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu SETUP Vervolgmenu Beschrijving SETUP LANGUAGE Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven. [. . . ] Het bericht "OSD UNLOCKED" (OSD ONTGRENDELD) zal verschijnen. N22 Problemen oplossen Weergegeven beeld is incorrect G Weergavepositie is incorrect. · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de beeldpositie aan met de positiepictogrammen voor de horizontale en verticale positie in het schermmenu. G Op de achtergrond van · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld het scherm zijn automatisch de optimale instelling te geven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG W2253V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG W2253V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag