Gebruiksaanwijzing LG W2242T-PF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG W2242T-PF. Wij hopen dat dit LG W2242T-PF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG W2242T-PF te teleladen.


Mode d'emploi LG W2242T-PF
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG W2242T-PF (4516 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG W2242T-PF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding W1942T W2042T W2242T Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product gebruikt. Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen. Raadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt. Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. [. . . ] Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. (Enkel analoge modus) OPMERKING Automatische beeldafstelling?Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO/SET functieknop om de resolutie te verbeteren. N6 Functies van bedieningspaneel Besturingselementen op voorpaneel Bediening 4:3 in Wide Functie De beeldgrootte van het scherm selecteren. WIDE 4:3 * 4:3 : Afhankelijk van de verhouding invoer videosignaal, wordt het automatisch gewijzigd naar een optimale schermverhouding. Knop MENU Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. OSD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEND Met deze instelling kunt u de huidige instellingen vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. Houd de knop MENU enkele seconden ingedrukt. Het bericht "OSD LOCKED"zal verschijnen. U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED" zal verschijnen. N7 Functies van bedieningspaneel Bediening Knop Functie Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen Display selecteren of instellen. Zie pagina N15 voor meer informatie Gebruik deze knop om de D-Sub- of DVI-connector te activeren. Deze functie wordt gebruikt wanneer twee computers op de monitor zijn aangesloten. D-Sub is de standaardinstelling. Knop AUTO/SET Gebruik deze knop om een selectie te activeren in het schermmenu. AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand). De beste weergavemodi zijn als volgt 19 inch-monitor: 1440 x 900 20, 1/22 inch-monitor: 1680 x 1050 Aan/uit-knop Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. Dit verklikkerlampje licht blauw op wanneer het scherm normaal werkt (Aan-modus). Indien het scherm in de slaapstand (energiespaarstand) staat, wordt de indicator amberkleurig. Aan/uit-lampje N8 Schermmenu - besturingselementen Scherminstellingen U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. OPMERKING Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: MENU AUTO/SET MENU Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de knop of om naar een besturingselement te gaan. Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de AUTO/SET-knop. [. . . ] Als dit het geval is, moet u de resolutie van de videokaart wijzigen. Redenen voor Aanbevolen Optimale Resolutie : De aspectverhouding is 16:10. Indien de input resolutie niet 16:10 is (bijvoorbeeld 16:9, 5:4, 4:3) kunt u problemen tegenkomen zoals wazige letters, wazig scherm, afgesneden scherm of gekanteld scherm. De wijze van instellen kan per computer of besturingssysteem anders zijn en de hierboven genoemde resolutie wordt wellicht niet ondersteund door de grafische kaart van de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG W2242T-PF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG W2242T-PF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag