Gebruiksaanwijzing LG VC-4920 NRTQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG VC-4920 NRTQ. Wij hopen dat dit LG VC-4920 NRTQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG VC-4920 NRTQ te teleladen.


LG VC-4920 NRTQ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5000 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG VC-4920 NRTQ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool waarschuwt u voor de gevaren van onveilig gebruik die kunnen leiden tot verwondingen of schade. Trek de stroomkabel uit voordat u gaat reinigen of onderhoud plegen of indien de stofzuiger niet in gebruik is. Indien u dit niet doet, loopt u risico op elektrocutie of verwondingen. Zuig geen ontvlambare of explosieve substanties op, zoals benzine, wasbenzine, thinners, propaan. [. . . ] Gebruik alleen onderdelen die worden aanbevolen door LG Electronics Service-agents. Gebruik alleen hulpmiddelen en accessoires die door LG zijn aanbevolen of goedgekeurd. Door dit niet te doen loopt u risico op letsel of schade aan het product. Om letsel te vermijden zorgt u dat de machine niet valt tijdens het reinigen van de trap, en plaatst u de machine altijd onderaan de trap. Door dit niet te doen loopt u risico op letsel of schade aan het product. Let op dat de filter (uitlaat- en motorveiligheidsfilter) volledig droog zijn voordat u ze weer in de machine plaatst. Reinig altijd de stofzak na het stofzuigen van tapijtreinigers, of verfrisser, poeder en fijn stof. Deze producten verstoppen de filters, waardoor de luchtstroom beperkt wordt en schade aan de stofzuiger kan veroorzaken. Pak het handvat van de tank niet vast tijdens het verplaatsen van de stofzuiger. Pak het handvat van de behuizing vast tijdens het verplaatsen van de stofzuiger. Thermale beveiliging: Deze stofzuiger heeft een speciale thermostaat die de stofzuiger beschermt tegen oververhitting van de motor. Indien de stofzuiger plotseling stopt, schakel deze dan uit en trek de stekker uit. Controleer de stofzuiger op mogelijke overhittingsbronnen, zoals een volle stofkamer, een geblokkeerde slang of verstopte filter. Indien deze omstandigheden voorkomen, repareert u ze en wacht u minstens 30 minuten voordat u de Stofzuiger weer gaat gebruiken. Steek na 30 minuten de stekker weer in het stopcontact en schakel het toestel in. Neem contact op met een erkende elektricien indien het probleem zich blijft voordoen. Haare, lockere Kleidung, Finger sowie andere Körperteile nicht vor die Öffnungen oder an die beweglichen Teile des Staubsaugers halten. Das Gerät nicht bei verdeckten Öffnungen verwenden: halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Verunreinigungen, Haaren und Objekten, die den Luftstrom verhindern. Bitte drücken Sie die Teleskoprohr oder die beiden Rohre in die Steckdose der Düse. Wanneer u twee buizen gebruikt, moet u hen aanpassen door hen zachtjes te buigen. ON/OFF type and Rotary type with advanced telescopic pipe (depending on the model) Le type marche/ arrêt ou celui de rotation annexé de manchon de compensation( le choix selon modèle) Het ON/OFF-type en het roteertype met de geavanceerde telescopische buis (afhankelijk van het model) Der ON/OFF-Typ und die Dreh-Typ mit der erweiterten Teleskoprohr (je nach Modell) Laat de veerslot zich springen. Om de flexibele slang van de vacuum stofzuiger uit te halen, druk de knop op in de hulpstukbuis, dan kun u de hulpstukbuis van de vacuum stofzuiger uitdoen. [. . . ] Bergspleet gereedschap is om op de moeilijke geraakt plaatsen zoals spinneweb of tussen de sofakussen op te zuigen. Die Spaltvorrichtung ist geeignet für Absaugung der üblicherweise schwierig zu erreichenden Plätze wie die Spinnweben oder zwischen den Polsters eines Sofas. Let op: Druk de open-knop van het deksel niet op wanneer u de vaccum stofzuiger verplaatst. Indien het deksel geopend wordt, is het gemakelijk de stoftank gelost worden vanuit de vaccum stofzuiger. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG VC-4920 NRTQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG VC-4920 NRTQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag