Gebruiksaanwijzing LG V8706M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG V8706M. Wij hopen dat dit LG V8706M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG V8706M te teleladen.


LG V8706M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9121 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG V8706M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. De netstroomkabel wordt gebruikt om de voeding van het apparaat uit te schakelen. Zorg ervoor dat het apparaat op korte afstand van het stopcontact plaatst waarop u het aansluit en dat dit stopcontact gemakkelijk bereikbaar is. Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. [. . . ] Gebruik deze toets om te schakelen tussen het hoofdscherm en het PIPscherm. Voor het afstellen van het volume (voor gebruik met HDMIingangssignaal). (voor gebruik met HDMIingangssignaal). De Batterijen van de Afstandsbediening verwisselen 1. * Gebruik een muntstuk om het batterijvak te openen of te sluiten. 9 Functies van bedieningspaneel Besturingselementen op voorpaneel Knop G-MODE Gebruik deze knop om naar de menu's USER MODE, THRU MODE, SUPER+ RESOLUTION, ASPECT RATIO, of AUTO BRIGHT te gaan. Zie voor meer informatie pagina 15 de 20. Knop INPUT (sneltoets voor SOURCE) Als uw tv-monitor verbonden is met twee ingangssignalen, u kunt het gewenste ingangssignaal bepalen (D-SUB/DVID/HDMI1/HDMI2). Als u slechts één ingangssignaal ontvangt, wordt dit automatisch geselecteerd. De standaardinstelling is D-Sub. INPUT D-SUB DVI-D OK INPUT 10 Functies van bedieningspaneel Knop MENU OSD LOCKED / OSD UNLOCKED (OSD VERGRENDELEN / OSD ONTGRENDELEND) Met deze instelling kunt u de huidige instellingen vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED"(OSD ONTGRENDELEND) zal verschijnen. AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop AUTO voordat u het schermmenu opent. (Alleen analoog modus) Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand). Afhankelijk van de helderheid van de omgeving of de ingangsdata, wordt de helderheid van het scherm afgesteld door aanpassing van de achtergrondbelichting om zo een optimale afspeelbeleving te geven. SUPER+ RESOLUTION SUPER+ RESOLUTION SUPER+ RESOLUTION OFF De functie voor automatische helderheidsaanpassing wordt uitgeschakeld. : Ga naar het bovenste menu : Verplaatsen EXIT : Afsluiten , 20 Schermmenu - selecteren en aanpassen Het OSD-scherm verschijnt als u op de knop INPUT drukt aan de voorkant van de monitor. Naam menu Pictogrammen INPUT D-SUB DVI-D OK Knoptip : Ga naar het bovenste menu : Verplaatsen OK : Kies het menu EXIT : Afsluiten , Hoofdmenu INPUT INPUT INPUT INPUT D-SUB D-SUB D-SUB D-SUB DVI-D DVI-D DVI-D DVI-D OK OK OK OK INPUT Vervolgmenu D-SUB DVI-D Beschrijving Voor videosignalen in analoge indeling. Sluit een 15-pins D-Subkabel aan en kies D-SUB. D-SUB OK INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT D-SUB D-SUB D-SUB D-SUB DVI-D DVI-D DVI-D DVI-D OK OK OK OK DVI-D D-SUB DVI-D Voor videosignalen in digitale indeling. Sluit een DVI-D-kabel aan en kies DVI-D. OK INPUT INPUT INPUT INPUT D-SUB D-SUB D-SUB D-SUB DVI-D DVI-D DVI-D DVI-D OK OK OK OK INPUT HDMI 1 DVI-D D-SUB Voor video- en audiosignalen in digitale indeling. Sluit een HDMI-kabel aan en kies HDMI. OK INPUT INPUT INPUT INPUT D-SUB D-SUB D-SUB D-SUB DVI-D DVI-D DVI-D DVI-D OK OK OK OK HDMI 2 21 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Naam menu Pictogram men Sub menu's Ga naar het bovenste menu Instellen (hoger/lager) Een ander submenu selecteren Afsluiten Knoptip OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. 22 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu (BEELD) D-SUB/DVI-D-ingang Vervolgmenu Beschrijving BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het (HELDERHEID) scherm. CONTRAST SHARPNESS (SCHERPTE) HDMI-ingang Hiermee regelt u het contrast van het scherm. Hiermee regelt u de scherpte van het scherm. BLACK LEVEL Het afwijkingsniveau is instelbaar. Als u (ZWART NIVEAU) "HIGH" (Hoog) selecteert, kiest u voor een helder scherm en als u "LOW" (Laag) selecteert wordt het scherm donkerder. Als criterium voor het videosignaal is dit het donkerste scherm dat de monitor kan weergeven. : Ga naar het bovenste menu : Lager : Hoger : Een ander submenu selecteren EXIT : Afsluiten PIP ON //OFF PIP ON OFF PIP INPUT PIP INPUT PIP POSITION PIP POSITION PIP SWAP PIP SWAP PIP SOUND PIP SOUND WARM WARM PIP VOLUME PIP VOLUME 30 30 GAMMA 2 GAMMA 2 PIP ON //OFF PIP ON OFF PIP INPUT PIP INPUT PIP POSITION PIP POSITION PIP SWAP PIP SWAP PIP SOUND PIP SOUND WARM WARM PIP VOLUME PIP VOLUME HDMI 1 HDMI 1 GAMMA 2 GAMMA 2 23 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving (KLEUR) PRESET(AFSTELLEN) Modus COLOR TEMP PRESET Selecteer PRESET of USER om de scherm kleur te regelen. WARM WARM GAMMA 2 GAMMA 2 USER(GEBRUIKER) Modus USER WARM WARM Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. · U kunt verschillende kleurwarmtes kiezen: WARM, MEDIUM en COOL. [. . . ] · Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is geplaatst. · Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm. · Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in. G Het scherm knippert. Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA DDC)-monitor aangetroffen"? G Hebt u het monitorstuurprogram ma geïnstalleerd? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG V8706M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG V8706M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag