Gebruiksaanwijzing LG V50REE4K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG V50REE4K. Wij hopen dat dit LG V50REE4K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG V50REE4K te teleladen.


Mode d'emploi LG V50REE4K
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG V50REE4K (12672 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG V50REE4K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Touch Cinema V50 HANDLEIDING MODEL: V50 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor later gebruik. De vormgeving en specificaties kunnen in verband met verbeteringen zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Belangrijke veiligheidsinstructies cool style VOORZICHTIG GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN Uw oude toestel wegdoen VOORZICHTIG: OPEN HET DEKSEL (OF DE ACHTERZIJDE) NIET OM HET GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. HET APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. [. . . ] · Uit Schakelt de diavoorstelling uit. Bekijk informatie Toont informatie over het bestand dat afgespeeld wordt. (Bestandsnaam, bestandstype, instelling) 29 Naar fm-radio luisteren(Opties per model) cool style FM Radio ontvangst scherm Niet-Programma Modus Programmakanalen instellen 1 Selecteer het pictogram in het startmenu. 6 1 5 4 2 Als u de zender wilt opslaan, drukt u op [Ja], zoniet druk dan op [Nee]. - U kunt tot 20 zenders opslaan waarbij de bestaande zenders worden gewist. - In een gebied met zwakke ontvangst is het mogelijk dat u minder dan 20 zenders kunt opslaan. 3 2 1 Opent vorig menu of startmenu. 2 FM radiofrequentie schermbalk 3 FM radiofrequentie scherm 4 Opent het EZ menu. 5 Opent controle box (Afspelen/ Mute/ Volume/ Modus) 6 Batterijstatus Programma Modus 3 De fm-radio-uitzending wordt ontvangen. 6 1 5 4 Naar FM radio luisteren 1 Selecteer het pictogram in het startmenu. 2 U kunt luisteren naar de FM radio. Niet-Programma Modus Let op Programma Modus 3 2 1 Opent vorig menu of startmenu. (Kanaalmodus) 3 FM radiofrequentie scherm 4 Opent het EZ menu. 5 Opent controle box (Afspelen/ Mute/ Volume/ Modus) 6 Batterijstatus - De modus wordt weergegeven zoals hiervoor in de radiomodus. - Druk eenmaal op om het kanalenoverzicht van de geprogram- meerde modus te controleren. 30 Naar fm-radio luisteren(Opties per model) cool style Geluid uitschakelen 1 Druk terwijl u naar de radio luistert midden op het lcd-scherm om het radiogeluid uit te schakelen. Fm-radiostations zoeken Handmatig zoeken Sleep het middelste gedeelte van het lcd-scherm naar links of rechts terwijl u naar de radio luistert. Niet-Programma Modus (Stapsgewijs omhoog/omlaag) 2 Druk nogmaals midden op het lcd-scherm om het radiogeluid weer in te schakelen. Programma Modus (Zenders worden achtereenvolgens opgezocht) Het Bedieningspaneel gebruiken 1 Druk op 2 Druk op - Het teken terwijl u naar de radio luistert. om het stilschakelen in te stellen. verschijnt op het lcd-scherm. - Het bedieningspaneel verschijnt op het lcd-scherm. 3 Druk op 4 Druk op sen. om naar de radio te luisteren. of een andere ruimte om het bedieningspaneel te wis- Het Bedieningspaneel gebruiken 1 Druk op terwijl u naar de radio luistert. - Het bedieningspaneel verschijnt op het lcd-scherm. Mode - Druk op op het lcd-scherm totdat voorkeurzendermodus verschijnen. Mode en Mode Mode Ch - Ch - ain de niet Mode Mode Ch +Ch + Mode - Druk op op het lcd-scherm totdat modus verschijnen. Mode en in de voorkeurzenderCh - Ch Ch +Ch + ModeMode ModeMode Niet-Programma Modus Programma Modus 31 Naar fm-radio luisteren(Opties per model) cool style Automatisch zoeken Sleep het middelste gedeelte van het lcd-scherm tijdens radio-ontvangst naar links of rechts en druk vervolgens een paar tellen op het lcd-scherm. Volumeregeling Druk op het betreffende punt op het lcd-scherm, houd dit ingedrukt en draai dit tijdens het luisteren naar de radio naar rechts of links. Volume omhoog 24 Druk plusminus twee seconden op het lcd-scherm. Volume omlaag 12 Druk plusminus twee seconden op het lcd-scherm. Het Bedieningspaneel gebruiken 1 Druk op in de niet-voorkeuzendermodus. - Het bedieningspaneel verschijnt op het lcd-scherm. Mode Het Bedieningspaneel gebruiken 1 Druk op terwijl u naar de radio luistert. - Het bedieningspaneel verschijnt op het lcd-scherm. - Druk op schijnen. Mode op het lcd-scherm totdat Mode Mode en Mode Mode op het lcd-scherm ver- 2 Door knop - of + in te drukken kunt u het volume regelen. 2 Druk op Mode Mode , . - Druk tijdens automatisch zoeken op een van de knoppen of op de frequentiebalk om deze procedure te annuleren. - Ontvangst kan in sommige gebieden zwak zijn. - Aangezien de hoofdtelefoon functioneert als antenne, kunnen alleen hoofdtelefoon van LG Electronics ontvangstkwaliteit garanderen. Mode Mode 32 Naar fm-radio luisteren(Opties per model) cool style EZ menu Met het EZ-menu kunt u een bepaalde functie instellen of naar andere standen overschakelen. om het EZ-menu te selecteren terwijl u naar de radio Verwijder kanaal/Bewaar kanaal Mogelijkheid om radiozenders te wissen of op te slaan. Kanaal zoeken U kunt het FM radiokanaal automatisch opgeslaan. - Het vorig onthouden kanaal zal worden verwijderen. - Druk op [Annuleer] om te stoppen tijdens het kanaalzoeken. Radio Modus U kunt de zendermodus of de frequentiemodus selecteren. · Programma Modus U kunt de fm-radio-ontvangst op de zendermodus instellen. [. . . ] V : De speler kan geen FM uitzending ontvangen A : De bundel hoofdtelefoon werkt als antenne. Zorg dat de kabels niet in de knoop zitten tijdens het luisteren naar FM radio. A : Ga naar andere locaties waar de ontvangstkwaliteit beter is. (zie pagina 31) V: Nadat ik bestanden heb gedownload, verschijnen de nieuw toegevoegde bestanden niet in de afspeellijst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG V50REE4K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG V50REE4K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag