Gebruiksaanwijzing LG V390H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG V390H. Wij hopen dat dit LG V390H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG V390H te teleladen.


LG V390H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1251 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG V390H (1093 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG V390H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD SPELER/ VIDEO CASSETTERECORDER GEBRUIKSAANWIJZINGEN MODEL : V390H DUTCH Lees de instructies in deze handleiding aandachtig alvorens het toestel aan te sluiten, te gebruiken of af te stellen. Veiligheidsvoorschriften OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN Uw oude toestel wegdoen 1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij spe ciale inzamelingspunten die door de lokale of lan delijke overheid zijn aangewezen. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. [. . . ] Volg de instructies en download de video naar een schijf om af te spelen op deze speler. Opmerking: Alle video's die gedownload zijn van DivX® VOD kunnen alleen op deze speler worden afgespeeld. Geef de code van het land of de regio waarvan de standaarden werden gehanteerd om het DVDvideoschijfje te beoordelen, in. Raadpleeg daarvoor de lijst in het hoofdstuk Referenties (zie pag. Selecteer "Landcode" in het LOCK-menu en druk dan op B. Volg stap 2 zoals links wordt vermeld (Beveiligingsniveau). Selecteer het eerste teken met behulp van de toetsen v / V. Beweeg de cursor met behulp van de toets B en selecteer het tweede teken met de toetsen v / V. Druk op ENTER/OK om uw landcodekeuze te bevestigen. OVERIGE De DivX(R) VOD -instellingen kunnen worden gewijzigd. OVERIGE Auto Afspelen DivX(R) VOD Uit Kiezen Bewegen Kiezen Auto Afspelen DVD U kan de DVD-speler zo instellen dat een DVD-schijfje automatisch begint te spelen wanneer er een DVD in het toestel wordt geplaatst. Indien de Auto Afspelen-modus aan staat, dan zoekt de DVD-speler een titel met de langste speeltijd waarna het toestel deze titel automatisch afspeelt. Opmerking: Voor sommige DVD's kan het zijn dat de Auto Playfunctie het niet doet. 20 Gebruik met band Het afspelen van een videocassette Wanneer de videorecorder eenmaal is aangesloten, is het insteken of verwijderen van videocassettes een kinderspel. Het toestel is geschikt om opnamen op NTSC cassettes af te spelen (met een PAL t. v. -toestel). Het logisch opsporen : Tijdens het snel afspelen of terugspoelen kunt u de toets m of M ingedrukt houden om het beeld 7 keer sneller te zien te krijgen dan de normale snelheid. Vertraagde weergave (slow motion) & Shuttle : Tijdens het afspelen of tijdens een Pause, druk de toets F of G verschillende keren in om een andere afspeelsnelheid te kiezen: (REV, PB 5-, Still, SLW, PLAY, 2PLY, CUE) als er beeldstoringen zijn, werk ze dan weg met de v of V. Druk de toets STOP in om het afspelen stop te zetten. Aan het einde van de band wordt het afspelen automatisch beëindigd, de cassette wordt teruggespoeld, stopgezet en verwijderd. ZAPPUB (Reclame overslaan): Met deze functie kunt u tijdens het afspelen van een videocasette in een paar seconden reclamespots overslaan en daarna opnieuw doorgaan met het normaal afspelen. Terwijl de cassette normaal wordt afgespeeld, druk de toets CM SKIP op de afstandsbediening in om de reclamespots (of een ander fragment uit een programma) over te slaan. Druk de toets CM SKIP verschillende keren in om het fragment over te slaan: 1 keer 30 sec. OPR Met deze functie wordt de kwaliteit van het beeld op het t. v. -scherm automatisch verbeterd: de videorecorder past zich aan de staat van de videoband aan. Notez que l'icône OPR ( ) apparaîtra seulement lorsque vous lisez une cassette. Druk de toets F of G in om de functie OPR ( ) te selecteren. Druk de toets D of E verschillende keren in om UIT. , ZACHT of SCHEKP te selecteren. [. . . ] Er is wel stroom, maar de DVD speler werkt niet. Oorzaak Het netsnoer is niet aangesloten. De TV is niet ingesteld om het DVD signaal te ontvangen. De met de audiokabel verbonden apparatuur is niet ingesteld om DVD signalen te ontvangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG V390H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG V390H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag