Gebruiksaanwijzing LG V180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG V180. Wij hopen dat dit LG V180 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG V180 te teleladen.


Mode d'emploi LG V180
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG V180

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · De installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs worden uitgevoerd in overeenstemming met de officiële KEMA-voorschriften. 2 Binnenelement Veiligheidsmaatregelen Veiligheidsmaatregelen Houd u aan de volgende aanwijzingen om persoonlijk letsel van u of anderen en beschadiging van de apparatuur te voorkomen. I Besturingsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen de apparatuur beschadigen. De ernst hiervan wordt uitgedrukt door de volgende pictogrammen. WAARSCHUWING LET OP Dit teken wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel. Dit teken wijst op de mogelijkheid van persoonlijk letsel of materiële schade. I De betekenis van de tekens die in deze handleiding worden gebruikt is hieronder aangegeven. Zeker niet doen. [. . . ] Deze zijn zeer scherp. · Voorkom dus dat u gewond raakt. Trap niet op de onderdelen van het aircosysteem en plaats er niets op. (buitenelementen) · Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en storingen van het aircosysteem. Breng het filter altijd voorzichtig aan. Reinig het filter minstens elke veertien dagen of vaker als het nodig is. · Een vuil filter vermindert de efficiëntie van het aircosysteem en kan storingen storing of beschadigingen van het systeem veroorzaken. Steek nooit uw vingers of een ander object in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het systeem in werking is. · Er zijn scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden. Drink geen water dat door het systeem wordt afgevoerd. · Dit water is niet schoon en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Ga bij het reinigen of controleren van het systeem altijd op een stevige stoel of ladder staan. · Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u niet valt. Vervang uitgeputte batterijen in de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar. · Daardoor voorkomt u brand- en explosiegevaar. Laad de batterijen niet op en haal ze niet uit elkaar. Gooi batterijen nooit in een (haard)vuur. · Daardoor voorkomt u brandwonden en explosiegevaar. Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding, meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze dan goed af met schoon water. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Als u de vloeistof uit de batterijen per ongeluk in de mond hebt gekregen, poets dan uw tanden en ga naar een arts. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Handleiding 5 Vóór gebruik Vóór gebruik De bediening voorbereiden 1. Laat de installatie uitvoeren door een installatiespecialist. Gebruik een afzonderlijke lichtnetgroep. Gebruik 1. Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom. · Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 50 °C. Nadat u het filter in ruim water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen. Plaats het luchtfilter terug DUTCH Handleiding 9 Onderhoud en service Ga als volgt te werk als het aircosysteem lang niet gebruikt wordt. Wanneer het systeem langdurig buiten gebruik is. . . Laat het aircosysteem 2 tot 3 uur in de luchtcirculatiemodus werken. · Hierdoor worden de ingebouwde onderdelen volledig gedroogd. Wanneer het aircosysteem opnieuw wordt gebruikt. . . I Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van het binnen- en het buitenelement niet geblokkeerd zijn. Schakel de stroomverbreker uit. LET OP LET OP Schakel de stroomverbreker uit als het aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt. Daardoor voorkomt u de opeenhoping van stof en brandgevaar. Praktische informatie De luchtfilters en uw energienota. Als de luchtfilters door stof verstopt raken, daalt de koelcapaciteit en is 6% van de energie die nodig is om het aircosysteem te laten werken weggegooid geld. Gebruikstips Laat de ruimte niet te koud worden. Dit is slecht voor de gezondheid en een verspilling van elektrische energie. Voorkom direct zonlicht in de ruimte wanneer het aircosysteem in werking is. [. . . ] Zie de aanwijzingen voor het reinigen van het luchtfilter. · Het is mogelijk dat de ruimte erg warm was toen het aircosysteem voor het eerst werd ingeschakeld. · Is de temperatuur misschien niet goed ingesteld?· Is de luchtinlaat of de luchtuitlaat van het binnenelement mogelijk geblokkeerd? Het aircosysteem werkt niet echt geruisloos. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG V180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG V180 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag