Gebruiksaanwijzing LG V-CQ302HEU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG V-CQ302HEU. Wij hopen dat dit LG V-CQ302HEU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG V-CQ302HEU te teleladen.


Mode d'emploi LG V-CQ302HEU
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG V-CQ302HEU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Behåll den för framtida bruk. Deutsch: Danke, daß Sie sich für einen Electrolux-Staubsauger entschieden haben. Um maximale Zufriedenheit mit Ihrem Staubsauger zu gewährleisten, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen und als Nachschlagehilfe aufbewahren. Norsk: Takk for at du har valgt en Electrolux støvsuger. For å sikre full tilfredshet, les denne Instruksjonsboken grundig. Spar på boken for referanse og la den følge maskinen dersom den skifter eier. Français: Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Electrolux. [. . . ] af meget fint støv o. l. ) dette vil reducere sugeevnen og kan fære til overophedning. Hvis dette forekommer, skal støvposen udskiftes, selvom den ikke er fyldt. Udskiftning af støvpose: A) Åben støvsugerens låg. B) Fjern støvposen ved at trække i posespærreren. C) Sæt den nye støvpose i ved at føre posens huller ind i holderen. Vi anbefaler, at støvposen udskiftes: * efter brug af tæpperens-pulver. Da dette kan stoppe de fine huller I posen * his støvsugeren lugter, skal De også udskifter/rengøre filtrene Bemærk: Brug kun originale Electrolux støvposer og filtre: Støvpose (nr. EF17) Vaskbart HEPA-filter, som kan genbruges (nr. EF25a) Støvposens sikkerhedsindretning For at undgå at beskadige støvsugeren må den ikke benyttes uden støvpose. Støvsugeren er udstyret med en sikkerhedsindretning, der forhindrer, at låget kan lukkes uden støvpose. Forsøg ikke at tvinge låget i. 13 Använd rören i det läget för att dammsuga under låga möbler. 13a Detta läge kan också användas för att dammsuga på svåråtkomliga ställen t. ex. ovanpå höga skåp och bokhyllor. * För din säkerhet Dammsugaren är avsedd endast för hushålls och inomhusbruk. Dammsugaren är utformad för att tillförsäkra maximal säkerhet och prestanda. Var god följ dessa enkla försiktighetsåtgärder: Dammsugaren är dubbelisolerad och behöver inte jordas Dammsugaren får endast användas av vuxna Förvara alltid dammsugaren på torr plats Dammsug aldrig vätskor eller i våta utrymmen Sug ej upp vassa föremål Sug ej upp het aska eller glödande cigarettfimpar Använd ej nära brandfarliga gaser Dra/lyft ej dammsugaren i elsladden. Kontrollera regelbundet att sladden ej är skadad Obs!Använd ej din dammsugare om elsladden är skadad. Om sladden är skadad måste den bytas ut av auktoriserad Electrolux servicepersonal Dra ur stickproppen från vägguttaget före rengöring eller underhåll av dammsugaren All service och reparation måste utföras av auktoriserad Electrolux servicepersonal A B C D E F G H I J K L M N O Y z 0 1 2 3 l m 4 g KTi i 5 k X Elsladd Detaljer på din dammsugare Sladdvindepedal Sugeffektsreglage Dammpåsindikator 5505/10/15/20/22/25/28 HEPA filterindikator 5530/33/35/36/40 Överhettningsindikator: Indikatorn blinkar om dammsugaren blir överhettad 5530/33/35/36/40. Dammpåsindikator 5530/33/35/36/40 Låshake för lock till dammpåse-/filterutrymme Slanganslutning Eluttag (för motordrivna tillbehör) 5530/33/35/36/40 Ergonomiskt bärhandtag llbehörshållare (sätts fast på slanghandtaget) PÅ/AV-knapp Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör. Parkeringsläge för golvmunstycke och förlängningsrör vid förvaring Innan du börjar 1 2 3 4 5 Kontrollera att dammpåsen sitter på plats. Sätt i slangen tills haken klickar fast (tryck in haken för att lossa slangen). [. . . ] Alla plastdelar är markerade för återvinning. För ytterligare upplysningar, se vår website: www. electrolux. com Deutsch: Das Design dieses Produkts ist umweltfreundlich. Alle Kunststoffteile sind zur Wiederverwertung gekennzeichnet. Einzelheiten finden Sie auf unserer Webseite: www. electrolux. com Norsk: Dette produktet er fremstilt med henblikk på omgivelsene. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG V-CQ302HEU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG V-CQ302HEU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag