Gebruiksaanwijzing LG V-CP983STQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG V-CP983STQ. Wij hopen dat dit LG V-CP983STQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG V-CP983STQ te teleladen.


Mode d'emploi LG V-CP983STQ
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG V-CP983STQ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Model Language Page Material Date Part No. V-CP953** / V-CP963** English/ French/ Deusch/ Nederlandse 16 Color(cover/body) 2/1 Size(W*H) Weight 100g 150¡Á220(mm) Designer 2005. 05. 28 yang2 3828FI2852H Description owner's manual Chage Record No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Change content Add the EU marking Change the buyer name Date Designer Confirm 05I0V04018 05. 05. 28 yang2 kimysk ACT701115 07. 02. 13 yang2 C. Y. T. ECO No. V-CP953 S***/N*** V-CP963 S***/N*** V-CP973 S***/N*** V-CP983 S***/N*** E F D N & " # $ !" (Optional) % $ & $ ' !' " $ # % & -2- " # ! $ % & ' # " ! -3- E Information for your safety Please read all the following information, which contains important instructions for the safety, the use and the maintenance of the appliance. [. . . ] 25 schließen, um Verletzungen der Hand zu vermeiden. Falls das Gerät nicht arbeitet Prüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist und dass die Steckdose funktioniert. Wenn das Gerät einen Stoffbeutel besitzt, gehen Sie wie zuvor beschrieben vor. Beutel entleeren und wieder einsetzen (22). Hinweis: Da das Gerät zur Sicherheit erkennt, ob ein Beutel eingesetzt ist, kann die Klappe bei falsch eingesetztem Beutel nicht geschlossen werden. Falls die Saugleistung abnimmt · Gerät ausschalten und Stecker ziehen. · Prüfen Sie, ob Saugrohre, Schlauch oder Reinigungsaufsatz verstopft sind. · Prüfen Sie, ob der Staubbeutel voll ist. Wechseln Sie ihn nötigenfalls aus. Reinigung des Motorfilters Der Motorfilter befindet sich im Gerät zwischen dem Staubbeutel und dem Motor. Bei jedem Wechsel des Luftfilters sollte der Motorfilter (23) entfernt und durch Klopfen von Schmutz gereinigt und dann wieder in den Staubsauger eingesetzt werden. -9- N Informatie voor uw eigen veiligheid Lees alstublieft de volgende informatie over de veiligheidsinstructies, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Lage spanningsvoorschriften-89/336EEC ­EMC voorschrift. · Laat in geen geval kinderen het apparaat zonder toezicht gebruiken. · Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel beschadigd is. · Wanneer het snoer voor de hoofdvoeding beschadigd is, dient dit vervangen te worden door een goedgekeurde agent van de elektronische service van LG om gevaar te vermijden. · Schakel de stofzuiger altijd uit alvorens: · de stofzaak vervangt. · Als er geen stofzak aanwezig is, zal de deksel niet kunnen afsluiten. · Zuig geen ontbrandbare of explosieve substanties (vloeistoffen of gassen) op. · Zuig geen hete as, sintels op, noch scherpe voorwerpen. · Zuig geen water of andere vloeistoffen. · De 2-posities zuigmond (7) is uitgerust met een pedaal (8) om van positie naar het soort vloer af te wisselen. ·Hardvoer positie (tegels, parket, enz. ). Druk op het pedaal om de borstel te verlagen. Tapijt of kleed positie. Druk op het pedaal om de borstel te verhogen. ·Mondstuk voor harde vloeren(26) Doeltreffend schoonmaken van harde vloeren (hout, tapijt, enz. ) · Hulpmiddel voor spleten (9) Voor het zuigen in plaatsen die normaal ontoegankelijk zijn, bijvoorbeeld voor bij spinnen webben kunnen komen of aan de zijkant van het bankstel!· Stofborstel (10) Voor het zuigen van de frames van schilderijen, de omtrek van meubels, boeken en andere niet egale objecten. · Bekledingsmondstuk (11) Voor het zuigen van bekleding, matrassen, enz. [. . . ] Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von LG Electronics nicht für den Service autorisiert sind ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann. Wenden Sie sich im Garantiefall an lhren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service - Center. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG V-CP983STQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG V-CP983STQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag