Gebruiksaanwijzing LG TCH-M1000R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG TCH-M1000R. Wij hopen dat dit LG TCH-M1000R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG TCH-M1000R te teleladen.


LG TCH-M1000R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3986 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG TCH-M1000R (3684 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG TCH-M1000R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. [. . . ] Indien u de monitor van de voet wilt verwijderen, draait u de schroef met een munt tegen de klok in. Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. 5 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is uitgeschakeld. 2 Standaard voetstuk 1. Plaats de monitor met de voorkant naar beneden op een zachte doek . 2. Druk op de knop zoals aangegeven en trek de beugel omhoog. Pr es s 3. Na het omhoog trekken van de beugel, neemt het beeldscherm zorgvuldig op richt het scherm naar voren (Tijdens het omhoog trekken van de beugel, zorg dat u de knop ingedrukt blijft houden. . Loslaten tijdens het omhoog trekken kan het product beschadigen. ) Wanneer de maximale stand is bereikt, en de knop werkt niet meer. beweeg de beugel een beetje op en neer. . 6 Monitor aansluiten 4. Wanneer u het voetstuk wilt gebruiken, trek de beugel omlaag. (Tijdens het omlaag brengen van de beugel, zorg dat u de knoop ingedrukt blijft houden. . Loslaten tijdens het omlaag brengen kan het product beschadigen. ) 5. Gebruik een munt voor de achterzijde van de voet en draai de schroef met de klok mee om deze vast te draaien. 6. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het scherm naar u toe. Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Naam menu Pictogram men Submenu's Knoptip Afsluiten Instellen (hoger/lager) Een ander submenu selecteren Herstarten om het submenu te selecteren OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. 16 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu (BEELD) BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het (HELDERHEID) scherm. CONTRAST SHARPNESS (SCHERPTE) Exit : Afsluiten BLACK LEVEL : Lager (ZWART NIVEAU) : Hoger : Een ander submenu selecteren : Herstarten om het submenu te selecteren Hiermee regelt u het contrast van het scherm. Als u "HIGH" (Hoog) selecteert, kiest u voor een helder scherm en als u "LOW" (Laag) selecteert wordt het scherm donkerder. Als criterium voor het videosignaal is dit het donkerste scherm dat de monitor kan weergeven. Beschrijving (KLEUR) COLOR TEMP Selecteer de schermkleur. PRESET · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. USER Exit : Afsluiten : Lager : Hoger : Een ander submenu selecteren : Herstarten om het submenu te selecteren GAMMA RED(ROOD) Uw eigen kleurenniveau voor rood instellen. : 0/ 1 / 2 Op de monitor tonen hoge gammawaarden witachtig beeld en lage gammawaarden beelden met hoog contrast. 17 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving HORIZONTAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links (HORIZONTAAL) en naar rechts. Hiermee verplaatst u het beeld omhoog VERTICAL (VERTICAAL) en omlaag. CLOCK (KLOK) Exit : Afsluiten : Lager : Hoger : Een ander submenu selecteren PHASE : Herstarten om het (FASE) submenu te selecteren Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens. Om het bereik van het invoerbeeld voor DTV-timing in HDMI-invoer te selecteren. (alleen voor HDMI-invoer) Wij adviseren het gebruik van de overscan functie wanneer u een AV apparaat aansluit. OVERSCAN VOLUME Om de volume van de hoofdtelefoon in te stellen (alleen voor HDMI invoeren) Exit : Afsluiten : Lager : Hoger : Stil : Herstarten om het submenu te selecteren 18 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving LANGUAGE (TAAL) POWER INDICATOR (AAN/UITINDICATOR) Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven. [. . . ] 26 Problemen oplossen Weergegeven beeld is incorrect G Weergavepositie is incorrect. · Druk op de knop AUTO om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de beeldpositie aan met de positiepictogrammen voor de horizontale en verticale positie in het schermmenu. G Op de achtergrond van · Druk op de knop AUTO om het beeld het scherm zijn automatisch de optimale instelling te geven. Als verticale balken of de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de strepen zichtbaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG TCH-M1000R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG TCH-M1000R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag