Gebruiksaanwijzing LG TCH-540R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG TCH-540R. Wij hopen dat dit LG TCH-540R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG TCH-540R te teleladen.


Mode d'emploi LG TCH-540R
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG TCH-540R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Overladen wandcontactdozen die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels, kapotte stroomkabels, of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn eveneens gevaarlijk. Al deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of brand. Onderzoek regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van schade, slijtage, trek de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en laat de kabel vervangen door een exacte vervanging door erkend servicepersoneel indien deze beschadigd blijkt te zijn. Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien, vast zetten, perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop gelopen wordt. [. . . ] Na onvoltooiing kan de schijf bewerkt en opgenomen worden. Opname Mode Inst. ­ Selecteer de beeldkwaliteit voor opnames uit XP, SP, LP, EP of MLP. Zie de opnametijd van elke modus op pagina 30. [LP]: Iets langere beeldkwaliteit dan [SP] modus. [MLP]: De langste opnametijd met de laagste beeldkwaliteit. Auto Periode ­ Bij DVD opname worden hoofdstuk markers automatisch toegevoegd op een gespecificeerd interval (5 of 10 min. ). Voor het voltooien controleert u de kenmerken van de schijftypes in onderstaande tabel. -RW De voltooide DVD-RW schijven kunnen onvoltooid gemaakt worden zodat de schijf bewerkt kan worden en er weer opgenomen kan worden op de schijf. -R Zodra u een schijf voltooid, kunt u deze niet meer bewerken of er iets opnemen. Schijven worden bij verwijdering uit het toestel automatisch voltooid. +R +RW De schijfinstellingen aanpassen Disc Label ­ Deze functie stelt u in staat om de standaard schijfnaam te wijzigen naar een betere omschrijving. De naam verschijnt indien u de schijf laadt en indien u schijfinformatie op het scherm toont. Het toetsenbordmenu wordt geopend door op ENTER te drukken terwijl [Bewerken] geselecteerd is. of NORMAL) te selecteren. 17 TCH-540R-S_BBELLLK-DUT 6/19/08 4:17 PM Page 18 Informatie tonen tijdens het TV kijken Druk tijdens het kijken naar de TV op DISPLAY om de informatie op het scherm te tonen. a b c Een schijf afspelen OP AFSTANDSBEDIENING 1 Open de schijflade: 2 Plaats een schijf: 3 Sluit de schijflade: 4 Aanpassen van de schermmenu instellingen: Een schijfmenu wordt misschien niet getoond, afhankelijk van de schijf. 5 Start het afspelen: 6 Stop het afspelen: d Z OPEN/CLOSE (Z) Z OPEN/CLOSE (Z) v V b B, ENTER N PLAY (N) x STOP (x ) a Geeft schijfnaam en -formaat weer. b Geeft de opnamemodus, vrije ruimte en verstreken tijd weer. c Geeft kanaalnummer en stationnaam zoals ontvangen door de tuner weer. d Toont de huidige datum en tijd. Een schijf afspelen - wat u nog meer kunt doen Een schijf met menu afspelen DVD Het menuscherm wordt voor het eerst getoond indien u een DVD met een menu laadt. Gebruik de b / B / v / V knoppen om het titel/hoofdstuk dat u wilt bekijken te selecteren en druk op ENTER om het afspelen te starten. Druk op TITLE of MENU/LIST om terug te keren naar het menuscherm. Overslaan naar volgende/vorige hoofdstuk/track/bestand DVD ALL ACD MP3 WMA DivX Druk op SKIP (>) om naar het volgende hoofdstuk/track/bestand te gaan. Druk op SKIP (. ) om terug te keren naar het begin van huidige hoofdstuk/track/bestand. Druk twee keer kort op SKIP (. ) om een stap terug te gaan in huidige hoofdstuk/track/bestand. 18 TCH-540R-S_BBELLLK-DUT 6/19/08 4:17 PM Page 19 Afspelen pauzeren Druk op PAUSE/STEP (X) om het afspelen te pauzeren. N Druk op PLAY (N) om verder te gaan met afspelen. Herhaald afspelen DVD ALL ACD MP3 WMA Frame-voor-Frame afspelen DVD ALL Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (X) om frame-voor-frame af te spelen. [. . . ] b Het videosignaal van het externe onderdeel is tegen kopiëren beveiligd. b De input bron instelling op de versterker of de aansluiting met de versterker is onjuist. Kan een schijf opgenomen op dit toestel niet afspelen op een andere speler. b Controleer de schijfcompatibiliteit van de speler. b Plaats de schijf op de juiste manier in de schijflade. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG TCH-540R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG TCH-540R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag