Gebruiksaanwijzing LG TCH-540R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG TCH-540R. Wij hopen dat dit LG TCH-540R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG TCH-540R te teleladen.


LG TCH-540R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3256 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG TCH-540R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien, vast zetten, perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop gelopen wordt. Let op stekkers, stopcontacten, en het punt waar de kabel uit het toestel gaat. Trek aan de stekker en niet aan de kabel voor loskoppeling uit het stopcontact. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EU. [. . . ] Land Code ­ Selecteer een code voor een geografisch gebied als afspeel beoordelingsniveau. Dit bepaalt welke standaards van de regio gebruikt worden om DVD's te controleren wat betreft ondervergrendeling. Zie de Regiocodes op bladzijde 28. 15 TCH-540R-S_BBELLLK-DUT 6/19/08 4:17 PM Page 16 De opname-instellingen aanpassen Voltooien ­ Voltooien is noodzakelijk indien u een schijf die opgenomen is met dit toestel, afgespeeld wordt op andere DVD apparatuur. De duur van het voltooien is afhankelijk van de staat van de schijf, opgenomen lengte, en het aantal bestanden. [Ongedaan maken]: De voltooide DVD-RW schijven kunnen na bevestiging in het menu [Ongedaan maken] onvoltooid gemaakt worden. Na onvoltooiing kan de schijf bewerkt en opgenomen worden. Opname Mode Inst. ­ Selecteer de beeldkwaliteit voor opnames uit XP, SP, LP, EP of MLP. Auto Periode ­ Bij DVD opname worden hoofdstuk markers automatisch toegevoegd op een gespecificeerd interval (5 of 10 min. ). Voor het voltooien controleert u de kenmerken van de schijftypes in onderstaande tabel. -RW De voltooide DVD-RW schijven kunnen onvoltooid gemaakt worden zodat de schijf bewerkt kan worden en er weer opgenomen kan worden op de schijf. -R Zodra u een schijf voltooid, kunt u deze niet meer bewerken of er iets opnemen. Schijven worden bij verwijdering uit het toestel automatisch voltooid. +R +RW De schijfinstellingen aanpassen Disc Label ­ Deze functie stelt u in staat om de standaard schijfnaam te wijzigen naar een betere omschrijving. 5 Start het afspelen: 6 Stop het afspelen: d Z OPEN/CLOSE (Z) Z OPEN/CLOSE (Z) v V b B, ENTER N PLAY (N) x STOP (x ) a Geeft schijfnaam en -formaat weer. c Geeft kanaalnummer en stationnaam zoals ontvangen door de tuner weer. d Toont de huidige datum en tijd. Een schijf afspelen - wat u nog meer kunt doen Een schijf met menu afspelen DVD Het menuscherm wordt voor het eerst getoond indien u een DVD met een menu laadt. Gebruik de b / B / v / V knoppen om het titel/hoofdstuk dat u wilt bekijken te selecteren en druk op ENTER om het afspelen te starten. Druk op TITLE of MENU/LIST om terug te keren naar het menuscherm. Overslaan naar volgende/vorige hoofdstuk/track/bestand DVD ALL ACD MP3 WMA DivX Druk op SKIP (>) om naar het volgende hoofdstuk/track/bestand te gaan. Druk op SKIP (. ) om terug te keren naar het begin van huidige hoofdstuk/track/bestand. Druk twee keer kort op SKIP (. ) om een stap terug te gaan in huidige hoofdstuk/track/bestand. 18 TCH-540R-S_BBELLLK-DUT 6/19/08 4:17 PM Page 19 Afspelen pauzeren Druk op PAUSE/STEP (X) om het afspelen te pauzeren. N Druk op PLAY (N) om verder te gaan met afspelen. Herhaald afspelen DVD ALL ACD MP3 WMA Frame-voor-Frame afspelen DVD ALL Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (X) om frame-voor-frame af te spelen. U kunt frame voor frame voor- of achteruit in het beeld gaan door herhaaldelijk op b / B te drukken in de PAUSE modus. Druk herhaaldelijk op PLAY MODE om een te herhalen onderdeel te selecteren. De huidige titel, hoofdstuk, map of track zal herhaaldelijk afgespeeld worden. Om terug te keren naar normaal afspelen, druk herhaaldelijk op PLAY MODE om [Uit] te selecteren. Een specifiek gedeelte (A-B) herhalen DVD ALL ACD Snel vooruit of snel achteruit DVD ALL ACD DivX Druk op SCAN (m of M) om snel vooruit of snel achteruit te gaan tijdens het afspelen. [. . . ] Selecteer [Titel] optie in het menu aan de linkerkant van het scherm en druk op ENTER om Het toetsenbordmenu te openen. Gebruik v V b B om een karakter te selecteren en druk op ENTER om uw selectie op het toetsenbordmenu te bevestigen. [Annuleren]: Annuleer alle ingevoerde karakters [Spatie]: Voer spatie in op de cursor positie [Wissen]: Verwijder het vorige karakter op de cursor positie. X (PAUSE/STEP): Voer spatie in op de cursor positie x (STOP), CLEAR: Verwijder het vorige karakter op de cursor positie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG TCH-540R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG TCH-540R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag