Gebruiksaanwijzing LG T1910B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG T1910B. Wij hopen dat dit LG T1910B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG T1910B te teleladen.


LG T1910B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2276 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG T1910B (2224 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG T1910B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING LCD AANRAAKSCHERM Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. LCD AANRAAKSCHERM MODELLEN T1710B T1910B www. lg. com Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. [. . . ] Het product kan vallen en personen verwonden, defect raken of door de val kan het scherm worden beschadigd. 2. Nadat u de hoek van het paneel hebt ingesteld, zet u dit met de daarvoor bestemde handgreep vast om te voorkomen dat het product beweegt. Stand waarin de borghendel van de console vrij staat. Stand waarin de borghendel van de console is vergrendeld. N5 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Zorg ervoor de computer en het product uit te schakelen. Sluit de kabel aan, zoals u onder ziet bij 1 en 2 . A Sluit het D-sub-snoer (PC) aan B Sluit het D-sub-snoer (Mac) aan Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Dit achteraanzicht is een algemeen model. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. OPMERKING Netvoeding skabel Analoog signaal D-sub Naar stopcontact Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGAconnector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. 2. Druk op de -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. OPMERKING Automatische beeldafstelling?Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO/SET functieknop om de resolutie te verbeteren. N6 Monitor aansluiten Aanraakscherm gebruiken Installeer de meegeleverde cd met stuurprogramma's. 1) Plaats de cd met stuurprogramma's (driver-cd) voor het aanraakscherm in het cdromstation van uw pc. 2) Sluit de usb-kabel voor het aanraakscherm aan nadat u de stuurprogramma's hebt geïnstalleerd. 3) Zie de afzonderlijk geleverde aanraakscherm-cd voor meer informatie over de installatieprocedure. * De softwaredrivers ondersteunen de volgende besturingsprogramma's van Microsoft Windows: Windows 2000, XP, VISTA (32 bit en 64 bit). LET OP Ga naar http://www. lg. com als de hierboven genoemde driver-cd zoek is of u het programma wilt bijwerken. < Usb-kabel voor het aanraakscherm > Netvoedin gskabel Analoog signaal Usb-kabel voor aanraakcherm D-sub Usb-kabel voor aanraakcherm LET OP De uitvoering van het product met toebehoren dat u hebt gekocht kan afwijken van de in deze handleiding afgebeelde producten. N7 Functies van bedieningspaneel Besturingselementen op voorpaneel Bediening Knop MENU Functie Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. OSD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEND Deze functie maakt het mogelijk de huidige bedieningsinstellingen vast te zetten, zodat deze instellingen niet onbedoeld veranderd worden. Druk op en houd de MENU-knop enkele seconden vast om de OSD-instellingen vast te zetten. Het bericht "OSD LOCKED (OSD VASTGEZET)" verschijnt. U kunt de OSD-instellingen op elk moment vrijgeven door enkele seconden op de MENU-knop te drukken. Het bericht "OSD UNLOCKED (OSD VRIJGEGEVEN)" verschijnt. N8 Functies van bedieningspaneel Bediening Functie Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen Display selecteren of instellen. Zie pagina N16 voor meer informatie Knop Knop AUTO/SET Gebruik deze knop om een icoon te selecteren op de Op het Scherm Weergave. AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand). De beste weergavemodi zijn als volgt: T1710B: 1280 x 1024 T1910B: 1280 x 1024 Aan/uit-knop Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. Aan/uit-lampje Dit verklikkerlampje licht blauw op wanneer het scherm normaal werkt (Aan-modus). Als de weergave in de Slaapmodus staat (Energie besparen), dan gaat dit verklikkerlampje knipperen. N9 Schermmenu - besturingselementen Scherminstellingen U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. [. . . ] · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de horizontale met het PHASE-pictogram in het schermmenu. · Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren). Belangrijk Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG T1910B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG T1910B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag