Gebruiksaanwijzing LG ST148PBM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG ST148PBM. Wij hopen dat dit LG ST148PBM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG ST148PBM te teleladen.


LG ST148PBM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8705 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG ST148PBM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 Verwijder de verpakking · Het toestel is beveiligd met transportbouten om beschadigingen tijdens het transport te verhinderen. · De verpakking en alle transportbouten moeten voor de inwerkingstelling van de wasmachine worden verwijderd. · Vergeet bij het uitpakken van de onderkant niet de extra versterking van de verpakking in het midden van de onderverpakking te verwijderen. toekomstige Verwijder i Bewaar de oorspronkelijkeenverpakking voorde plaatselijketransporten. [. . . ] Indicatie " " wordt rood. <Fig 1> 2 1 Transportbouten Om interne beschadigingen tijdens het transport te vermijden, zijn de betreffende 4 schroefbouten gearrêteerd. Als ze niet worden verwijderd, kunnen ze sterke trillingen, lawaai en storingen van de machine veroorzaken. Schroef de 4 schroefbouten met de meegeleverde sleutel los. 2 Verwijder de 4 schroefbouten samen met de rubberstoppen door de stoppen een beetje te draaien. Er moet gebruik gemaakt worden van de slang die met de machine werd meegeleverd. Beschadig niet de slang of de schroefdraad als u de inlaatslang aan de klep aansluit. Als de waterdruk meer dan 1000kPa bedraagt, moet een decompressie-installatie worden aangebracht. Hose Retainer Tie strap 60 ­ 100 cm Schraubenschlüssel 5 Aansluiting van de waterslang min. Om gevaar te vermijden, moeten beschadigde stroomkabels door de fabrikant, de servicedienst of een gekwalificeerde vakman worden vervangen. Sluit de machine volgens de geldende richtlijnen aan een geaard stopcontact aan. Het toestel moet zodanig worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk te bereiken is. · Reparatiewerkzaamheden aan de wasmachine mogen uitsluitend door een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd. Reparatiewerkzaamheden door onervaren personen kunnen tot verwondingen of ernstige storingen leiden. · Plaats de wasmachine niet in ruimten waarin temperaturen beneden het vriespunt kunnen voorkomen. De elektronische besturingseenheid kan bij temperaturen beneden het vriespunt onbetrouwbaar worden. · Als het toestel tijdens de wintermaanden wordt geleverd en als de temperaturen onder het vriespunt zakken: laat de wasmachine enkele uren bij ruimtetemperatuur staan, alvorens ze in werking te stellen. ca. Controleer de filter van de inlaatslang. - De afvoerslang is gekneld of verstopt. - Het toestel beschikt over een systeem om de verdeling van de was te controleren en te corrigeren. badmatten, badjassen, enz. ) of als de was op het einde van de cyclus nog te nat is, kan het systeem het centrifugeren onderbreken. Voeg dan enkele kleinere artikelen bij de was, compenseer de last en herhaal het centrifugeren. - Is de deur open of niet volledig gesloten? Maak de afvoerslang proper en leg ze recht. (Maak gebruik van een waterpas). 3 Vereisten aan de installatieruimte Effen vloer: De helling van de vloer onder de volledige wasmachine mag niet meer dan 1° bedragen. Stopcontact: Het stopcontact moet zich op een afstand van 100 cm links of rechts van de wasmachine bevinden. Ze kunnen het uiterlijk of de bedieningselementen van de machine beschadigen. aansluiting ervan uit de slang komt, herhaal i Als na de Maak gebruik van een lek voorkomt en waterAls de kraan vierkantig of tedan dezelfde stappen de opnieuw. [. . . ] - Stoomwas is beschikbaar voor het Katoen- en Katoen snel programma en Synthetisch en voor de programma's Extra verzorging en Anti-allergie. - Steek geen delicate kledingstukken uit wol of zijde of kleding die gemakkelijk verkleurt in de machine. Programma Katoen Katoen snel Synthetisch Temperatuur Koud, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C Koud, 30°C, 40°C, 60°C Koud, 30°C, 40°C, 60°C Programma Extra verzorging Opfrissen Anti-allergie Temperatuur 40°C, 60°C, 95°C Geen selectie 60°C Doe ontkalkingmiddel (Calgon) in het hoofdwasmiddelbakje. Sluit het wasmiddelbakje. Aanzetten met Dan Spoelen ( ) Watertemp. knop ( ingedrukt houden. Start/Pause indrukken om de ) trommelreiniging te starten. Na afloop van het programma laat u de deur openstaan om te drogen. - Afdekkap openen Open dan de filter Verwijder alle - Afvoerschroef losmaken door hem naar links te vreemde voorwerpen - Slang eruit trekken draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG ST148PBM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG ST148PBM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag