Gebruiksaanwijzing LG S5200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG S5200. Wij hopen dat dit LG S5200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG S5200 te teleladen.


Mode d'emploi LG S5200
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG S5200 (1194 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG S5200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Datum van aankoop : Verdeler waarbij u het toestel kocht : Adres van de verdeler : Telefoonnummer van de verdeler Modelnummer : Serienummer : : Inhoudsopgave Inleiding Belangrijke Veiligheidsinstructies Overzicht van de onderdelen 4 10 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 20 20 20 21 23 24 24 24 26 Installatie Installatie Opstarten Werking Instellen van de temperatuur OPTI-Zone (Afkoelen) Express Vriezen Milieuvriendelijk Zelftest Vergrendeling Aan/Uit Koelcompartiment Vita licht Deuralarm IJsmaken Ontdooien Water Dispenser Flessenrek Uitneembare glasplaat Vriescompartiment Automatische IJsmaker Tips om voedsel te bewaren Verzorging en onderhoud Voedsel bewaren Algemene informatie Deuren omwisselen Schoonmaken Oplossen van problemen Oplossen van problemen 3 Inleiding Belangrijke Veiligheidsinstructies BASIS VEILIGHEIDSMAATREGELEN Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsberichten. Lees alle veiligheidsberichten en volg ze op. w Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool. Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. [. . . ] Gebruik deze als u bijvoorbeeld met vakantie gaat. U schakelt deze functie aan door u op de knop `MILIEUVRIENDELIJK' te drukken. Indien u er nogmaals op drukt, dan schakelt u deze functie uit. LED LED LED LED LED LCD Opmerking Wanneer u de Eco Friendly (milieuvriendelijke) stand inschakelt, werken de andere knoppen niet. Wanneer u de Eco Friendly-stand uitschakelt, werken de overige knoppen weer als normaal en keert de koel-vriescombinatie terug naar de oorspronkelijke temperatuurinstellingen. NEDERLANDS LED LCD · Het pijltje blijft aan nadat het 4 maal oplichtte bij het selecteren van de "On"-stand van de snelvriezer. Zelftest · Deze functie spoort automatisch storingen op die zich voordoen bij het gebruik van de koelkast. · Indien het toestel defecten vertoont, de toetsen niet werken of indien de normale functieweergave het niet doet, trek de stekker dan niet uit het stopcontact en neem zo vlug mogelijk contact op met uw plaatselijke serviceleverancier. · Indien u het toestel uitschakelt dan heeft de technicus veel tijd nodig om na te gaan welk onderdeel defect is. 15 Werking Vergrendeling Voor LED-model · Door op deze knop te drukken, worden alle andere knoppen uitgeschakeld. · "Vergrendelen" of "ontgrendelen" wordt herhaald door het indrukken van de knop. (Voor "Vergrendelen" duwt u de "LOCK" knop 3 seconden in. Voor "Ontgrendelen" drukt u 3 seconde lang op de "LOCK" knop). · De andere knoppen werken niet indien de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is. Koelcompartiment (Geldt alleen voor bepaalde modellen) 1. Vers '0' zone Alleen voor vlees en vis. Zie pagina 14. On (Aan) Off (Uit) On (Aan) w Let op · Gebruik van knoppen of afstellingen of performance van procedures anders dan hierin aangegeven kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. 17 Werking Water Dispenser (Optional) IJsmaken · Trek de kantelbare ijslade naar buiten, vul de ijsbakjes met water en plaats de lade in zijn oorspronkelijke stand terug. Drukpaneel automaat Kenmerken · IJs valt in het ijsopslagvak door aan de IJsdelingshendel van de afdeling ijsmaken te draaien. Knop (Openen/ sluiten) Tankdop kap Tank Klem · In dit vak kunt u ijsblokjes maken maar u kunt er ook diepvriesproducten in bewaren. Verwijderen (1) Kantel de ijsblokjeslade zoals u op de afbeelding ziet. Opmerking · Door aan de ijsdelingshendel te draaien voordat het ijs volledig bevroren is kan het resterende water in het ijsopslagvak vallen en ervoor zorgen dat het ijs een blok vormt. · Verwijder het ijs uit het ijsopslagvak voor gebruik, maar schenk geen water in het ijsopslagvak om ijsblokjes te maken. Hierdoor kan het bakje voor het bewaren van ijsblokjes bevriezen en worden beschadigd. · Indien het ijs vol is, valt het ijs naar onderen in het geval het ijsopslagvak niet verwijderd kan worden. Let op dat u niet teveel ijs opslaat. (1) (2) Watertank Vullen van WATERTANK 1. Draai de vergrendelknop open. Trek het watertanksysteem naar buiten. Ontgrendel de klem; open vervolgens de tankdop en vul de tank met een ketel of iets dergelijks met leidingwater. 2. Nadat u de tank met leidingwater hebt gevuld, Ontdooien · Het voedsel ontdooit automatisch. · Het dooiwater stroomt naar het verdampbakje waar het automatisch verdampt. [. . . ] · Het is warm weer-de deuren worden vaak geopend. · De deur is lange tijd open blijven staan. · Er ligt een voorwerp in de weg: de deur kan niet volledig dicht of de verluchtingsopeningen worden geblokkeerd in het vriesvak. · Misschien is de vloer waarop de koel- & vriescombinatie staat niet waterpas of misschien staat het toestel niet stabiel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG S5200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG S5200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag