Gebruiksaanwijzing LG RZ-32LZ55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RZ-32LZ55. Wij hopen dat dit LG RZ-32LZ55 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RZ-32LZ55 te teleladen.


LG RZ-32LZ55 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5825 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RZ-32LZ55 (6638 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RZ-32LZ55

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 165 - Geluidsweergaveselectie luidsprekers . . . . . . . . . 165 TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 TAAL SELECTEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 INHOUD EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)(IN DIGITALE MODUS) EPG in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Een programma selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/ Volgende) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen . . . . . . . . 131 Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum. . . 132 Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/ herinnering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Knopfuncties in de modus Programmeringslijst . . . 134 TIJDSINSTELLING KLOK INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 SLAAPSTAND INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 BEELDINSTELLING PICTURE SIZE (BEELDVERHOUDING) CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 BEELD WIZARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 STROOMBESPARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 STANDAARDBEELDINSTELLINGEN . . . . . . . . . . . . 139 BEELD HANDMATIG INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE. . . . . . 143 Expert Beeldregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 BEELD RESETTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Trumotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 LED LOKAAL DIMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 STERKTE-INDICATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ISM METHODE (IMAGE STICKING MINIMIZATION). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 MODUSINSTELLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 DEMOMODUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 OUDERLIJK TOEZICHT/ KIJKWIJZERINFORMATIE WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 PROGRAMMA'S BLOKKEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT)(ALLEEN IN DIGITALE MODUS) 174 EXTERNE INVOERBLOKKERING. . . . . . . . . . . . . . . . . 175 SLEUTEL VERGENDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 TELETEKST IN-/UITSCHAKELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 SIMPLE-TEKST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 TOP-TEKST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES . . . . . . . . . . . . . . . 179 DIGITALE TELETEKST TELETEKST IN DIGITALE SERVICE . . . . . . . . . . . . . 180 TELETEKST IN DIGITALE SERVICE . . . . . . . . . . . . . 180 GELUID- EN TAALINSTELLING AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING . . . . . . . . . 154 HELDERE STEM II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Infinite Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 BALANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 TV-SPEAKERS AAN/UIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 DTV AUDIO INSTELLING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN . 161 AUDIO TERUGZETTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 BIJLAGE PROBLEMEN OPLOSSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . 184 IR-CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM . . 202 Open bron software melding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 II VOORBEREIDING LCD-tv-modellen : 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6*** ACCESSORIES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. [. . . ] LG ELECTRONICS WIJST 68 NETCAST Sluiten 1 2 3 Selecteer NETWERK. Lees de juridische kennisgeving. · Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave. BELANGRIJKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT NETWERKSERVICES Alle via dit apparaat toegankelijke inhoud en services zijn eigendom van derden en worden beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrechten, patenten, handelsmerken en/of overige intellectuele eigendom. Dergelijke inhoud en services worden uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik aangeboden. U mag de inhoud of services niet gebruiken op een manier waarvoor de eigenaar van de inhoud of serviceprovider geen toestemming geeft. Zonder het voorgaande te beperken, geldt dat u via dit apparaat weergegeven inhoud of services, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke eigenaar van de inhoud of serviceprovider, op geen enkele wijze en via geen enkel middel mag kopiëren, uploaden, plaatsen, overbrengen, vertalen, verkopen, wijzigen of distribueren en er op geen enkele wijze en via geen enkel middel afgeleide werken van mag maken. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET APPARAAT EN ALLE INHOUD EN SERVICES VAN DERDEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, WORDEN GELEVERD. LG ELECTRONICS WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT INHOUD EN SERVICES, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ GEÏMPLICEERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID OP RECHTEN VAN DERDEN, UITDRUKKELIJK AF. LG GARANDEERT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID VAN VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR GEMAAKTE INHOUD OF SERVICES NIET EN GARANDEERT NIET DAT HET APPARAAT OF SERVICES AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, OF DAT WERKING VAN HET APPARAAT OF SERVICES ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZAL LG AANSPRAKELIJK ZIJN, UIT HOOFDE VAN CONTRACT OF BEHANDELING, VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT INFORMATIE OPGENOMEN IN OF DOOR U OF DERDEN GEBRUIKTE INHOUD OF SERVICES, ZELFS INDIEN LG OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Services van derden kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, opgeschort, verwijderd, beëindigd of onderbroken en de toegang kan worden beëindigd, en LG doet geen verklaring en geeft geen garantie dat inhoud of services gedurende een bepaalde periode beschikbaar zullen blijven. Inhoud en services worden door derden overgebracht via netwerken en overdrachtsfaciliteiten waarover LG geen controle heeft. Geschiedenis: de lijst met video's die u eerder hebt afgespeeld, wordt afgebeeld. Favorieten: in de aanmeldingsstatus wordt in dit menu de lijst met video's weergegeven die is samengesteld op de YouTube-server met uw account (sommige video's verschijnen wellicht niet op de lijst met favorieten zelfs als deze video's op de server zijn gerangschikt). Aanmelden (Afmelden): Geeft het toetsenbordmenu weer voor het aanmelden of keert terug naar de afmeldingsstatus . 72 NETCAST De afstandsbediening gebruiken II Hiermee stopt u de video en kunt u de lijst met gerelateerde video's weergeven. Hiermee spoelt u de video vooruit of achteruit. ROOD Stel het optiemenu in. Terug naar Netcast-menu. Terug naar TV-kijken. AccuWeather AccuWeather is het programma waarmee het weer kan worden bekeken in de door de gebruiker gewenste stad. AccuWeather-schermcomponenten 1 2 3 AccuWeather-menu Weerlijst per stad Bijbehorende knoppen op de afstandsbediening 1 NETCAST 2 3 ROOD Hiermee wisselt u tussen Celsius en Fahrenheit. Selecteer het gemarkeerde menu. Terug naar Netcast-menu. Terug naar TV-kijken. AccuWeather-servicemenu Home (Startpagina): het weer van de geselecteerde stad wordt weergegeven. Favorite City (Favoriete stad): vaak geraadpleegde steden kunnen worden geregistreerd om het weer te bekijken. OPMERKINGEN Standaard worden New York, Londen en Parijs geregistreerd. De gebruiker kan plaatsen aan Favorite City (Favoriete stad) toevoegen of plaatsen verwijderen. LG is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de weersvoorspelling. De van toepassing zijnde weersinformatie kan afwijken van het werkelijke weerstype, afhankelijk van de informatie van Accuweather. 73 NETCAST Picasa Picasa is een toepassing van Google waarmee u digitale afbeeldingsbestanden kunt bewerken en delen. Picasa-schermcomponenten NETCAST 1 2 3 Picasa-menu Lijst met foto's Bijbehorende knoppen op de afstandsbediening 1 2 3 Selecteer de gewenste foto. Terug naar Netcast-menu. Terug naar TV-kijken. 74 Picasa-servicemenu Home (Startpagina): de lijst met bekeken foto's wordt weergegeven. Friends (Vrienden): u kunt gebruikers op basis van foto's als vrienden registreren. [. . . ] 0 -> Maakt niet uit Data02 : 0x00 : Analogue Main 0x10 : DTV Main 0x20 : Radio Kanaalgegevensbereik Analogue - Min: 00 tot Max: 63 (0 tot 99) Digital - Min: 00 tot Max: 3E7 (0 tot 999) (Behalve voor Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Ierland) Digital - Min: 00 tot Max: 270F (0 tot 9999) (Alleen bij Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Ierland) Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Data Min: 00 tot Max: 7DH Niveau 3 Laag Vermogen Laag Vermogen Laag Vermogen Laag Vermogen Laag Vermogen Laag Vermogen Laag Vermogen 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 Beschrijving Uit Minimaal Medium Maximaal Automatisch (Alleen bij lcd-tv/ LED LCD TV) Scherm Uit Intelligente sensor (Alleen bij plasma-tv) 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 21. Kanaal Toevoegen/Overslaan(Commando: m b) Voor het instellen van de status overslaan voor het huidige Programma. oor het huidige Programma. Transmissie [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Overslaan 01 : Toevoegen Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Bestaande gegevenstoewijzing 1 00 : Stap 0 A: F: 10 : 64 : Stap 10 (Set ID 10) Stap 15 (Set ID 15) Stap 16 (Set ID 16) Stap 100 0 0 0 0 0 1 0 0 Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 19. conf iguratie(Commando: j u) Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en beeldtrilling automatisch minimaliseren. Alleen in de modus RGB (PC). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RZ-32LZ55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RZ-32LZ55 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag