Gebruiksaanwijzing LG RZ-32LZ55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RZ-32LZ55. Wij hopen dat dit LG RZ-32LZ55 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RZ-32LZ55 te teleladen.


Mode d'emploi LG RZ-32LZ55
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RZ-32LZ55 (6638 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RZ-32LZ55

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 BLUETOOTH INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 BLUETOOTH HOOFDTELEFOON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Het Bluetooth-apparaat verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 MIJN BLUETOOTH INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 FOTO'S VAN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL ONTVANGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 LUISTEREN NAAR MUZIEK VAN EEN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING DE TV INSCHAKELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Instelling initialiseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PROGRAMMA SELECTEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 VOLUME REGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 QUICK MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN . . . 33 KABEL-DTV INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN . . . . . . . . 39 FIJNAFSTEMMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 SIGNAAL VERSTERKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 CI-informatie (Common Interface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 SOFWARE UPDATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Beeld/geluid testen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3D-BEELDEN 3D-TECHNOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3D-beelden bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 GEBRUIK VAN EEN 3D-BRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 KIJKZONE VOOR 3D-BEELDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3D-BEELDEN BEKIJKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN Bij het aansluiten van het USB toestel . . . . . . . . . . . . . 90 DLNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Filmlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 FOTOLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 MUZIEKLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 DIVX REGISTRATIECODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 DEACTIVATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 I INHOUD GAME (SPEL) Game (Spel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 AUDIOBESCHRIJVING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 I/II - Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus) . . . 165 - Geluidsweergaveselectie luidsprekers . . . . . . . . . 165 TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 TAAL SELECTEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 INHOUD EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)(IN DIGITALE MODUS) EPG in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Een programma selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/ Volgende) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen . . . . . . . . 131 Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum. . . 132 Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving . . 132 Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/ herinnering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Knopfuncties in de modus Programmeringslijst . . . [. . . ] Dergelijke inhoud en services worden uitsluitend voor uw persoonlijk, nietcommercieel gebruik aangeboden. U mag de inhoud of services niet gebruiken op een manier waarvoor de eigenaar van de inhoud of serviceprovider geen toestemming geeft. Zonder het voorgaande te beperken, geldt dat u via dit apparaat weergegeven inhoud of services, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke eigenaar van de inhoud of serviceprovider, op geen enkele wijze en via geen enkel middel mag kopiëren, uploaden, plaatsen, overbrengen, vertalen, verkopen, wijzigen of distribueren en er op geen enkele wijze en via geen enkel middel afgeleide werken van mag maken. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET APPARAAT EN ALLE INHOUD EN SERVICES VAN DERDEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, WORDEN GELEVERD. LG ELECTRONICS WIJST 68 NETCAST Sluiten 1 2 3 Selecteer NETWERK. Lees de juridische kennisgeving. · Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave. BELANGRIJKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT NETWERKSERVICES Alle via dit apparaat toegankelijke inhoud en services zijn eigendom van derden en worden beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrechten, patenten, handelsmerken en/of overige intellectuele eigendom. Dergelijke inhoud en services worden uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik aangeboden. U mag de inhoud of services niet gebruiken op een manier waarvoor de eigenaar van de inhoud of serviceprovider geen toestemming geeft. Zonder het voorgaande te beperken, geldt dat u via dit apparaat weergegeven inhoud of services, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke eigenaar van de inhoud of serviceprovider, op geen enkele wijze en via geen enkel middel mag kopiëren, uploaden, plaatsen, overbrengen, vertalen, verkopen, wijzigen of distribueren en er op geen enkele wijze en via geen enkel middel afgeleide werken van mag maken. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET APPARAAT EN ALLE INHOUD EN SERVICES VAN DERDEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, WORDEN GELEVERD. LG ELECTRONICS WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT INHOUD EN SERVICES, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ GEÏMPLICEERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID OP RECHTEN VAN DERDEN, UITDRUKKELIJK AF. LG GARANDEERT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID VAN VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR GEMAAKTE INHOUD OF SERVICES NIET EN GARANDEERT NIET DAT HET APPARAAT OF SERVICES AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, OF DAT WERKING VAN HET APPARAAT OF SERVICES ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. (alleen plasma-TV) · Druk op de rode knop om het weer van een bepaald gebied te selecteren. · Druk op de EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave. YOUTUBE YouTube is een website voor het delen van video's waar gebruikers videoclips kunnen uploaden, bekijken en delen. YouTube-schermcomponenten 1 2 YouTube-menu Lijst met video's 1 NETCAST 2 ROOD Stel het optiemenu in. Terug naar Netcast-menu. Terug naar TV-kijken. OPMERKINGEN Als u op de Q. menu-knop drukt wanneer een Youtube-video wordt afgespeeld in de volledige modus, kunt u de video-opties instellen. 71 NETCAST YouTube-servicemenu Home: U kunt de video in real-time bekijken. Aanbevolen video's: de lijst met aanbevolen video's wordt weergegeven. Populair: de lijst met best beoordeelde video's van de YouTube-server wordt weergegeven. Meest bekeken: de lijst met meest bekeken video's wordt weergegeven. Zoeken: Het toetsenblok-/toetsenbordmenu wordt weergegeven. Geschiedenis: de lijst met video's die u eerder hebt afgespeeld, wordt afgebeeld. Er kunnen maximaal 20 video's worden opgeslagen. Favorieten: in de aanmeldingsstatus wordt in dit menu de lijst met video's weergegeven die is samengesteld op de YouTube-server met uw account (sommige video's verschijnen wellicht niet op de lijst met favorieten zelfs als deze video's op de server zijn gerangschikt). Aanmelden (Afmelden): Geeft het toetsenbordmenu weer voor het aanmelden of keert terug naar de afmeldingsstatus . 72 NETCAST De afstandsbediening gebruiken II Hiermee stopt u de video en kunt u de lijst met gerelateerde video's weergeven. Hiermee pauzeert u de video wanneer deze wordt afgespeeld. [. . . ] Sleutel(Commando: m c) Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IR-afstandsbediening. Transmissie [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data:Sleutelcode - Zie pagina 201. Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 24. Ingangskeuze (Commando: x b) (Ingang hoofdbeeld) Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het hoofdbeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RZ-32LZ55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RZ-32LZ55 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag