Gebruiksaanwijzing LG RZ-20LA90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RZ-20LA90. Wij hopen dat dit LG RZ-20LA90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RZ-20LA90 te teleladen.


Mode d'emploi LG RZ-20LA90
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RZ-20LA90 (7005 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RZ-20LA90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SERIENUMMER: Het serienummer bevindt zich aan de achterzijde van het toestel. Dit nummer is uniek en uitsluitend aan dit apparaat toegekend. Het kan niet worden gebruikt voor andere toestellen. U doet er goed aan om de gevraagde informatie hier te noteren en om deze handleiding te bewaren als aankoopbewijs. [. . . ] · Uit : de weergave wordt niet herhaald. Video-cd's, DivX-schijven ­ Herhalen track / Alles / Uit · Track: herhaalt de huidige track. · Alles : herhaalt alle tracks op het schijfje. · Uit : de weergave wordt niet herhaald. OPMERKINGEN · Bij een video-cd met navigatie of PBC, moet de PBC in het menu instellingen (setup) uit worden gezet om de herhaalfunctie te gebruiken (zie "Navigatie of PBC" op pagina 36). · Indien u één maal op SKIP (>) drukt tijdens de herhaalde weergave van het hoofdstuk (track), dan wordt de herhaalde weergave geannuleerd. Om op elk gewenste moment het afspelen van de schijf te beginnen: 1. In het Time Search-kader wordt de verstreken speeltijd van de huidige disk weergegeven. Druk op v / V om het icoontje van de tijdklok te selecteren; op het scherm verschijnt "-:--:--". Voer de begintijd in van links naar rechts in uur, minuten en seconden. Indien u een fout maakt bij het ingeven van de cijfers, dan drukt u op CLEAR om de ingegeven cijfers te wissen. Geef vervolgens de correcte getallen in. Om de zoomfunctie te activeren, drukt u op ZOOM tijdens de weergave of bij stilstaand beeld. In de rechter onderhoek van het beeld verschijnt er even kort een vierkant kadertje. Elke druk op de ZOOM knop verandert het scherm als volgt: 100% grootte 400% grootte 1600% grootte schermvulling stand 100% grootte. Beeldscherm passend: U kunt de weergavemodus wijzigen wanneer u een DVD-film 4 afspeelt. Druk op 3/4 om Normaal, Verbeterd of Maximum te selecteren. Gebruik de toetsen b B v V om door het gezoomde beeld te bewegen. Om naar normale weergave te gaan, druk op CLEAR. OPMERKINGEN · Het kan zijn dat de zoomfunctie niet werkt bij sommige DVD's. · Beeldscherm passende weergave is mogelijk voor met afspelen van DVD's, video-cd's en videobestanden. Ga verder met afspelen De speler onthoudt het punt waarop de speler wordt gestopt (RESUME functie). Druk op PLAY en het afspelen gaat verder op dit punt. 1. [. . . ] Maak hierbij gebruik van de audio kabels. Sluit de DVD Speler's AUDIO OUT stekker niet aan op de phone in stekker (record deck) van uw audiosysteem. (Zwart) (Geel) Audio/Video Kabel (bijgeleverd) Rechterkant van de speler U dient de A/V IN/OUT knop in te stellen op de "A/V OUT" stand. 40 Instellen van de DVD-speler (vervolg) Audio aansluiten op optionele randapparatuur Sluit de DVD-speler aan op de optionele randapparatuur voor audiouitvoer. Versterker (Ontvanger) L De versterker is uitgerust met tweekanaals analoge stereo of met Dolby Pro Logic II / Pro Logic: Sluit de AUDIO OUT stekkers aan op uw DVD Speler, audio links en rechts IN op uw versterker, receiver of stereosysteem, maak gebruik van de audio kabels. De versterker is uitgerust met tweekanaals digitale stereo (PCM) of met een audio/video-ontvanger uitgerust met een meerkanaals decoder (Dolby DigitalTM, MPEG 2, of DTS): Sluit een van de DVD Speler DIGITAL AUDIO OUT stekker aan op de overeenkomende stekker van uw versterker. Gebruik een digitale audio kabel. Aansluitingen OPTICAL DIGITAL INPUT R AUDIO INPUT Audio/Video Kabel (bijgeleverd) Optische kabel (niet bijgeleverd) of Digitale meerkanaalsklank Een digitale meerkanaalsaansluiting levert de beste geluidskwaliteit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RZ-20LA90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RZ-20LA90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag