Gebruiksaanwijzing LG RZ-20LA90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RZ-20LA90. Wij hopen dat dit LG RZ-20LA90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RZ-20LA90 te teleladen.


LG RZ-20LA90 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5660 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RZ-20LA90 (7005 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RZ-20LA90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U doet er goed aan om de gevraagde informatie hier te noteren en om deze handleiding te bewaren als aankoopbewijs. Modelnummer ___________________________________ Serienummer _____________________________________ OPGELET: om het risico van een elektrische schok te verminderen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Doe hiervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel Een bliksem met pijl in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische schok oplevert. [. . . ] OPMERKING Achteruit vertraagd afspelen (slow motion) is niet mogelijk bij een video-cd en DivX-schijf. Zoe ken op tijd (Time Search) DVD VCD DivX U kan een titel/hoofdstuk/alles/track van een disk weergeven. Druk tijdens de weergave op REPEAT om de gewenste herhaalmodus te selecteren. DVD-videoschijfjes ­ Hoofdstuk / titel herhalen / Uit · Hoofdstuk : herhaalt het huidige hoofdstuk. Video-cd's, DivX-schijven ­ Herhalen track / Alles / Uit · Track: herhaalt de huidige track. OPMERKINGEN · Bij een video-cd met navigatie of PBC, moet de PBC in het menu instellingen (setup) uit worden gezet om de herhaalfunctie te gebruiken (zie "Navigatie of PBC" op pagina 36). · Indien u één maal op SKIP (>) drukt tijdens de herhaalde weergave van het hoofdstuk (track), dan wordt de herhaalde weergave geannuleerd. Om op elk gewenste moment het afspelen van de schijf te beginnen: 1. In het Time Search-kader wordt de verstreken speeltijd van de huidige disk weergegeven. Druk op v / V om het icoontje van de tijdklok te selecteren; op het scherm verschijnt "-:--:--". Voer de begintijd in van links naar rechts in uur, minuten en seconden. Indien u een fout maakt bij het ingeven van de cijfers, dan drukt u op CLEAR om de ingegeven cijfers te wissen. Het menu kan een overzicht geven van de camerastandpunten, de gesproken taal en de ondertitelingsopties, en de hoofdstukken voor de titel. De audiotaal wijzigen DVD DivX Druk tijdens de weergave meermaals op AUDIO om een verschillende audiotaal of audiotrack te beluisteren. Met een in VR-modus opgenomen DVD-RW, met zowel een hoofdaudiokanaal als met een tweetalig audiokanaal, kunt u tussen Enkel (L), Tweetalig (R) of een vermenging van beide kanalen schakelen d. m. v. de toets AUDIO. 23 Algemene functies (vervolg) Camerastandpunt DVD Laatste scène wordt bewaard DVD CD VCD1. 1 Indien de disc scenes bevat die zijn opgenomen uit verschillende camerahoeken, dan kunt u tijdens het afspelen kiezen uit de verschillende camerahoeken. TIP De camerastandpuntindicator zal op het scherm knipperen tijdens de scènes die in verschillende camerastandpunten werden opgenomen om aan te geven dat het mogelijk is om een ander camerastandpunt te kiezen. Deze DVD-speler slaat de laatste scène op die van de laatste disk werd weergegeven. De scène wordt in het geheugen bewaard, ook als u het schijfje uit het toestel neemt of het toestel uitschakelt. Indien u een schijfje plaatst waarvan de scène werd opgeslagen, dan zal de scène automatisch worden opgeroepen. OPMERKINGEN · De instellingen die in het geheugen worden opgeslagen, kunnen om het even wanneer worden opgeroepen. · Deze DVD-speler slaat de instellingen van een disc niet op als u de speler uitschakelt voordat u de disc begint af te spelen. Schermbeveiliging Ondertitels DVD DivX Druk tijdens de weergave meermaals op SUBTITLE om de verschillende ondertitelingstalen te bekijken. OPMERKINGEN · Ondertiteling van het DivX-bestand wordt alleen weergegeven in smi, srt en sub. · Als er geen informatie is of als een code niet kan worden gelezen in het DivX-bestand wordt "1" etc. [. . . ] Geef het nummer "210499" in en vervolgens wordt de beveiligingscode verwijderd. Landcode DVD Basisinstellingen Geef de code van het land of de regio waarvan de standaarden werden gehanteerd om het DVD-videoschijfje te beoordelen, in. Druk op ENTER om uw landcodekeuze te bevestigen. 39 Instellen van de DVD-speler Het kan zijn dat het beeld en de klank van een TV, VCR of radio in de nabijheid van het toestel worden vervormd tijdens de weergave. In dat geval doet u er goed aan om het toestel op een afstand te plaatsen van de TV, videorecorder of radio. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RZ-20LA90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RZ-20LA90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag