Gebruiksaanwijzing LG RZ-15LA32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RZ-15LA32. Wij hopen dat dit LG RZ-15LA32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RZ-15LA32 te teleladen.


LG RZ-15LA32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4040 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RZ-15LA32 (3933 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RZ-15LA32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke gebruiksen onderhoudsinstructies in de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing. WAARSCHUWING: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Gleuven en openingen in de kast zijn geplaatst ter ventilatie en te zorgen voor betrouwbaar gebruik van het product, en om oververhitting te voorkomen. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op een bed, bank, tapijt of soortgelijke ondergrond te plaatsen. Het product mag niet geplaatst worden in een inbouwmeubel, zoals een boekenkast of rek tenzij er gezorgd wordt in voldoende ventilatie en de instructies van de fabrikant opgevolgd worden. [. . . ] Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY ( ) om het OSD (On-Screen Display) beeldscherm weer te geven. Selecteer met I/i de gewenste audiotaal en het audionummer of audiokanaal. 4. Druk op RETURN (O) om het OSDbeeldschermmenu te sluiten. LET OP Sommige schijven stellen u in staat om ondertiteling selecties alleen via het schijfmenu te wijzigen. Indien dit het geval is drukt u op TITLE/ POPUP of DISC MENU knop en kiest u de juiste taal uit de keuzes van het schijfmenu. RZ-15LA32-DP_BNLDLL_DUT_9778. indd 48 2010-08-10 3:00:48 Bediening 49 Kijken vanuit een andere hoek BD DVD Als de schijf beelden heeft die onder verschillende camerahoeken opgenomen zijn, kunt u overschakelen naar een andere camerahoek tijdens afspelen. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY ( ) om het OSD (On-Screen Display) beeldscherm weer te geven. Druk op RETURN (O) om het OSDbeeldschermmenu te sluiten. Beeldmodus wijzigen BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N Tijdens het afspelen kunt u de optie [Beeldmodus] wijzigen. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY ( ) om het OSD (On-Screen Display) beeldscherm weer te geven. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY ( ) om het OSD (On-Screen Display) beeldscherm weer te geven. Inst. ] en druk op ENTER ( ). De hoogte-breedteverhouding van het tv-beeld aanpassen BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N Tijdens het afspelen kunt u de ingestelde hoogte-breedteverhouding van het tv-beeld aanpassen. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY ( ) om het OSD (On-Screen Display) beeldscherm weer te geven. Druk op RETURN (O) om het OSDbeeldschermmenu te sluiten. 4 Bediening 4. Druk op ENTER ( ). De ondertitel-codepagina wijzigen MOVIE MOVIE-N Als de ondertiteling van een film niet goed loopt, kunt u de ondertitelcodepagina wijzigen om het ondertitelbestand correct weer te geven. Druk tijdens het afspelen op INFO/DISPLAY ( ) om het OSD (On-Screen Display) beeldscherm weer te geven. Selecteer met I/i de gewenste codeoptie. 4 Bediening Druk nogmaals op ENTER ( ) om de selectie van het ondertitelbestand ongedaan te maken. Wanneer u het filmbestand afspeelt wordt ook het ondertitelbestand weergegeven. 4. Druk op RETURN (O) om het OSDbeeldschermmenu te sluiten. LET OP · ls u tijdens het afspelen op x (STOP) drukt, wordt de selectie van de ondertitel geannuleerd. · Het is mogelijk dat deze functie in de [Homelink]-functie niet werkt. RZ-15LA32-DP_BNLDLL_DUT_9778. indd 52 2010-08-10 3:00:49 Bediening 53 Een foto bekijken U kunt met deze speler ook fotobestanden weergeven. Druk op HOME ( ). Een diavoorstelling (slideshow) afspelen Druk op B (PLAY) (Afspelen) om de diapresentatie te starten. Een diapresentatie stoppen Druk op x (STOP) terwijl de diapresentatie loopt. Een diapresentatie pauzeren Druk op X (PAUSE) terwijl de diapresentatie loopt. Selecteer het apparaat met behulp van I/ i en druk op ENTER ( ). Naar de vorige of volgende foto overspringen Wanneer u foto's schermvullend weergeeft, kunt u door op I of i te drukken naar de vorige of volgende foto springen. 4 Bediening LET OP · De vereisten waaraan de bestanden moeten voldoen vindt u op pagina 11. Wanneer u een of twee apparaten aansluit, ontstaat de bovenstaande situatie. Selecteer met U/u/I/i een bestand en druk op ENTER ( ) om de foto weer te geven. · U kunt verscheidene afspeelfuncties gebruiken. Zie pagina 40-49. RZ-15LA32-DP_BNLDLL_DUT_9778. indd 53 2010-08-10 3:00:49 54 Bediening Opties tijdens het weergeven van foto's Tijdens het schermvullend weergeven van foto's hebt u verschillende keuzemogelijkheden. Druk tijdens het schermvullend weergeven van foto's op INFO/DISPLAY ( ) om het optiemenu op te roepen. [. . . ] ­ Software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (http://www. openssl. org) · png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson · portmap: copyright © 1990 The Regents of the University of California. · ptmalloc : copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger · UnitTest++: copyright © 2006 Noel Llopis and Charles Nicholson · UPnP SDK : copyright © 2000-2003 Intel Corporation · strace : copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg copyright © 1993 Branko Lankester copyright © 1993 Ulrich Pegelow copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey copyright © 1999, 2000 Wichert Akkerman · xml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard · XML-RPC For C/C++: · copyright © 2001 by First Peer, Inc. · zlib: copyright © 1995-2002 Jean-Loup Gailly en Mark Adler. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RZ-15LA32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RZ-15LA32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag