Gebruiksaanwijzing LG RL-21FB50RX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RL-21FB50RX. Wij hopen dat dit LG RL-21FB50RX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RL-21FB50RX te teleladen.


LG RL-21FB50RX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3979 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RL-21FB50RX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VE AL INDE X OK SL EE P VO L Q. V IEW MU TE PR 2 3 6 9 FAV * TI M Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening Netsnoer V o o r 4 2 P C 1 R V* , 4 2 P C 3 R V* 2 muurhaakjes 2 oogbouten 2 bouten voor steunmontage zie pagina 12 Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. V o o r 2 6 L C 2 R* , 3 2 L C 2 R* A l l e e n 3 2 L C 2 R* 2 tv-beugels 2 muurhaakjes Kabelhouder Bundel de kabels met behulp van de kabelhouder. Kabelmanager 4 bouten voor steunmontage 2 bouten 1 7-0323B_1-ne 3/10/06 9:33 PM Page 2 INHOUD ACCESSOIRES . . 1 INLEIDING Bediening/aansluitopties . . 4-9 Toetsfuncties van de afstandsbediening . . 1 1 TV-MENU Schermmenu's selecteren en aanpassen Tv-stations instellen Automatisch programma's zoeken . [. . . ] Druk nogmaals op de toets om deze functie te annuleren A HOLD Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm. Wanneer deze toets wordt ingedrukt, verschijnt het stopsymbool in de linker bovenhoek van het scherm en wordt de automatische paginaverandering stilgezet. Druk nogmaals op deze toets om voort te gaan. 33 7-0323B_2-ne 3/10/06 9:36 PM Page 34 TV-MENU Tv-stations instellen SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding. In het OSD worden voornamelijk afbeeldingen voor de 42PC1RV* en 42PC3RV* gebruikt. 1 2 3 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D /E om elk menu weer te geven. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om een menu-item te selecteren. Wijzig de instelling van een functie in het sub- of rolmenu met de toetsen F / G. U kunt naar een hoger menu gaan door op de knop OK of MENU te drukken. Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma Beeld PSM CSM Geavanceerd Resetten Geluid SSM AVL Balans Speaker 0 DE F G OK MENU DE F G OK MENU DE F G OK MENU Het menu KANAAL Het menu BEELD Het menu GELUID 34 TV-MENU Scherm Auto config. Mode VGA ARC Resetten DE F G * Dit menu is per model verschillend. * Alleen 42PC1RV*, 42PC3RV* Extra Taal (Language) Kinderslot ISM Methode Lage spanning Instellen ID Demo Tijd Klok Tijd Uit Tijd Aan Sleep timer OK MENU DE F G OK MENU DE F G OK MENU Het menu SCHERM Het menu EXTRA Het menu TIJD !Met de functie OSD (On Screen Display) kunt u de schermstatus op een eenvoudige manier wijzigen omdat u met deze functie over een grafische weergave beschikt. De OSD (On Screen Display) in deze handleiding kan verschillen van de OSD op uw tv omdat het hier slechts om een voorbeeld gaat om u te helpen bij de bediening van de tv. In de teletekstmodus worden geen menu's getoond. 7-0323B_2-ne 3/10/06 9:36 PM Page 35 AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN TEXT PIP PR- PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT In dit toestel kunnen tot 100 TV-zenders worden opgeslagen in de vorm van programmanummers (0 t/m 99). Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. DE F G OK MENU 34567 8 9 10 1 12 1 36 7-0323B_2-ne 3/10/06 9:36 PM Page 37 FIJNAFSTEMMING ARC VCR PIP PIP PR+ Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst. TEXT PIP PR- SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK 1 2 3 4 5 6 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het Kanaal -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Fijn te selecteren. E E Q. VIEW om om VOL MUTE PR 1 2 5 3 6 E 4 Kanaal Druk op de F / G-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te krijgen. Druk op de OK-toets om de zender op te slaan. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma DE F G OK MENU TV-MENU 1 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma G Instellen DE F G OK MENU 2 Handmatig programma Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam G F /G DE F G OK MENU 345 37 7-0323B_2-ne 3/10/06 9:36 PM Page 38 TV-MENU Tv-stations instellen NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen. ARC TEXT PIP PR- VCR PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK 1 2 3 4 5 6 TV-MENU Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het Kanaal -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Naam te selecteren. E E Q. VIEW om om VOL MUTE PR 1 2 5 3 6 E 4 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma Druk op de G-toets. U kan een spatie, +, -, cijfers van 0 t/m 9 en letters van A tot Z invoeren. Druk op de knop F / G om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort. Druk op de OK-toets om de zender op te slaan. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. DE F G OK MENU 7 1 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma G Instellen DE F G OK MENU 2 Handmatig programma Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam G C 05 DE F G OK MENU 3456 38 7-0323B_2-ne 3/10/06 9:36 PM Page 39 PROGRAMMA BEWERKEN Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. [. . . ] I Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)?I Controleer of de afstandsbediening in de juiste stand staat: tv, video, enzovoort?I Installeer nieuwe batterijen. I De afstandsbediening werkt niet De stroom wordt p l o t s e l i n g u i tgeschakeld I Is de timer voor de slaapstand ingeschakeld?Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RL-21FB50RX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RL-21FB50RX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag