Gebruiksaanwijzing LG RL-21FB50RX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RL-21FB50RX. Wij hopen dat dit LG RL-21FB50RX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RL-21FB50RX te teleladen.


LG RL-21FB50RX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3979 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RL-21FB50RX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 1 1 TV-MENU Schermmenu's selecteren en aanpassen Tv-stations instellen Automatisch programma's zoeken . . 41 Opties van het menu Picture (Beeld) PSM (Picture Status Memory, geheugen beeldstatus) . . 49 Opties van het menu Sound (Geluid) SSM (Sound Status Memory, geheugen audiostatus) . 50 Geluidsfrequentie-instelling (SSM - gebruikersoptie) . . 14-15 Bevestiging van het product aan de wand om omvallen van het toestel te voorkomen . [. . . ] Druk op deze toets om de nieuwe teletekstpagina te bekijken. A TIME Druk tijdens het bekijken van een TV-programma op deze toets om de tijd weer te geven in de rechter bovenhoek van het scherm. Druk in de teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Druk op de toet-sen P R + / - of op de NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten of te veranderen. Druk nogmaals op de toets om deze functie te annuleren A HOLD Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm. Wanneer deze toets wordt ingedrukt, verschijnt het stopsymbool in de linker bovenhoek van het scherm en wordt de automatische paginaverandering stilgezet. Druk nogmaals op deze toets om voort te gaan. 33 7-0323B_2-ne 3/10/06 9:36 PM Page 34 TV-MENU Tv-stations instellen SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding. In het OSD worden voornamelijk afbeeldingen voor de 42PC1RV* en 42PC3RV* gebruikt. 1 2 3 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D /E om elk menu weer te geven. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om een menu-item te selecteren. Wijzig de instelling van een functie in het sub- of rolmenu met de toetsen F / G. U kunt naar een hoger menu gaan door op de knop OK of MENU te drukken. Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma Beeld PSM CSM Geavanceerd Resetten Geluid SSM AVL Balans Speaker 0 DE F G OK MENU DE F G OK MENU DE F G OK MENU Het menu KANAAL Het menu BEELD Het menu GELUID 34 TV-MENU Scherm Auto config. Mode VGA ARC Resetten DE F G * Dit menu is per model verschillend. * Alleen 42PC1RV*, 42PC3RV* Extra Taal (Language) Kinderslot ISM Methode Lage spanning Instellen ID Demo Tijd Klok Tijd Uit Tijd Aan Sleep timer OK MENU DE F G OK MENU DE F G OK MENU Het menu SCHERM Het menu EXTRA Het menu TIJD !Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Fijn te selecteren. E E Q. VIEW om om VOL MUTE PR 1 2 5 3 6 E 4 Kanaal Druk op de F / G-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te krijgen. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma DE F G OK MENU TV-MENU 1 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma G Instellen DE F G OK MENU 2 Handmatig programma Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam G F /G DE F G OK MENU 345 37 7-0323B_2-ne 3/10/06 9:36 PM Page 38 TV-MENU Tv-stations instellen NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen. ARC TEXT PIP PR- VCR PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP OK 1 2 3 4 5 6 TV-MENU Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het Kanaal -menu te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Naam te selecteren. E E Q. VIEW om om VOL MUTE PR 1 2 5 3 6 E 4 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma Druk op de G-toets. U kan een spatie, +, -, cijfers van 0 t/m 9 en letters van A tot Z invoeren. Druk op de knop F / G om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort. Druk op de EXIT-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. DE F G OK MENU 7 1 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma G Instellen DE F G OK MENU 2 Handmatig programma Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam G C 05 DE F G OK MENU 3456 38 7-0323B_2-ne 3/10/06 9:36 PM Page 39 PROGRAMMA BEWERKEN Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer. ARC TEXT PIP PR- VCR PIP PIP PR+ SIZE POSTION PIP INPUT LIST EXIT MENU I/II SLEEP 1 2 3 Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / om het Kanaal -menu te selecteren. Programma bewerking te selecteren. E OK Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om VOL Q. VIEW PR MUTE Druk op de G-toets om het menu Programma bewerking weer te geven. Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven. A A E e n p r o g r a m m a k o p i ë e n. Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder. 1 2 3 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma DE F G OK MENU TV-MENU 1 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma Een programma verplaatsen 1. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen D / E / F / G. [. . . ] Controleer of u met de afstandsbediening het apparaat kunt bedienen zonder de afstandbediening te programmeren door het apparaat, zoals een videorecorder, in te schakelen en op de afstandsbediening op de juiste knop voor de stand te drukken (bijvoorbeeld D V D of V C R) terwijl u de afstandsbediening op het apparaat richt. Test de knoppen P O W E R (aan/uit) en P R + / - om te controleren of het apparaat goed reageert. Als dit niet het geval is, moet de afstandsbediening worden geprogrammeerd om het apparaat te bedienen. Schakel het apparaat in dat moet worden geprogrammeerd en druk vervolgens op de afstandsbediening op de overeenkomende knop voor de stand (zoals D V D of V C R). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RL-21FB50RX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RL-21FB50RX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag