Gebruiksaanwijzing LG RHS7700MH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RHS7700MH. Wij hopen dat dit LG RHS7700MH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RHS7700MH te teleladen.


LG RHS7700MH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12246 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RHS7700MH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw Set er in werkelijkheid uitziet. 1 3 2 3 4 5 6 AUDIO IN (RGB/DVI) COMPONENT IN OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT AV IN 3 Y AV 1 AV 2 AV 1 V AV 2 V PB HDMI IN 1 VIDEO RGB IN (PC) PR AC IN VIDEO DVI-D IN (PC) L AC IN AUDIO ANTENNA/ CABLE IN (MONO) L -AUDIO- R USB IN RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) R 7 1 8 9 10 1 1 7 8 12 13 Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory Card International Association). (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) Aansluiting voedingskabel Deze Set werkt op netvoeding (wisselstroom). HDMI INVOER (PC niet ondersteund) Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI -poort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel. [. . . ] Hoge Tonen, Lage Tonen staat vast op 50 en is gedeactiveerd. S R S T r u S u r r o u n d H D selecteren. 5 OK On (Ingeschakeld) of Off (Uitgeschakeld). · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. G G zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. Er wordt gebruik gemaakt van TruSurround HD technologie onder licentie van SRS Labs. Inc. 65 GELUID- EN TAALINSTELLING AUDIO TERUGZETTEN Door deze functie te activeren bereikt u dat de geselecteerde geluidsmodus wordt teruggezet naar de standaardfabrieksinstelling. GELUID D Verpl. OK GELUID D Verpl. OK Geluidmodus : Standaard Geluidmodus : Standaard · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 Reset geluidsconfig. . . i · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. R e s e t t e n selecteren. 3 OK De ingestelde waarde initialiseren. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 66 GELUID- EN TAALINSTELLING DIGITALE AUDIO UIT SELECTEREN Deze functie stelt u in staat om uw voorkeur Digitale Audio uitvoer te selecteren. De TV kan uitsluitend een DOLBY digital uitvoeren indien er een kanaal wordt uitgezonden met Dolby Digital audio. Indien Dolby Digital beschikbaar is, selecteert u Dolby Digital in het menu Digitale Audio Uit, wat leidt tot het instellen van SPDIF uitvoer naar dolby digital. Indien Dolby Digital geselecteerd wordt in het menu digitale audio uit, terwijl Dolby Digital niet beschikbaar is, zal de SPDIF uitvoer PCM betreffen. Zelfs indien zowel dolby digital en Audio taal ingesteld zijn in een kanaal met Dolby Digital Audio, wordt alleen Dolby Digital afgespeeld. GELUID D Verpl. OK GELUID D Verpl. OK Geluidmodus : Standaard Geluidmodus : Standaard · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan Automatisch PCM PCM 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. · Er is een mogelijkheid bij de HDMI modus Optische Digital Audio Uit 3 OK A u t o m a t i s c h of P C M selecteren. sommige DVD spelers geen SPDIF geluid weergeven. De tijd instellen. Het programma instellen. 4 Geluidsniveau bij inschakeling instellen. De minuten instellen. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 73 TIJDSINSTELLING AUTOMATISCH UITZETTEN INSTELLEN Indien de set ingeschakeld wordt, en er geen invoersignaal is, zal automatisch na 10 minuten uitgeschakeld worden. TIJD Klok Tijd uit Tijd aan Sleep timer Verpl. OK TIJD Klok Tijd uit Tijd aan Sleep timer Verpl. OK : Uit : Uit : Uit : Uit : Uit Automatisch Uit : Aan : Uit Automatisch Uit : Aan Uit Aan 1MENU 2 OK T I J D selecteren. A u t o S l e e p selecteren. 3 OK On (Ingeschakeld) of Off (Uitgeschakeld). · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 74 TIJDSINSTELLING TIJDZONE INSTELLEN Wanneer u een plaats in een tijdzone selecteert, wordt de tv-tijd ingesteld op basis van het tijdsverschil tussen de betreffende zone en de GMT-gegevens (Greenwich Mean Time) die worden ontvangen via het uitzendsignaal wanneer de tijd automatisch wordt ingesteld door een digitaal signaal. 1MENU 2 OK T I J D selecteren. T i j d z o n e selecteren. 3 OK Selecteer de tijdzone van uw region. 4 OK Bevestigen. SLAAPSTAND INSTELLEN U hoeft er niet aan te denken om de set uit te schakelen voordat u gaat slapen. De slaaptimer schakelt de set automatisch uit nadat de geprogrammeerde tijd verstreken is. 1MENU 2 OK T I J D selecteren. S l e e p t i m e r selecteren. 3 OK U i t, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 1 2 0, 1 8 0 of 2 4 0 M i n u u t selecteren. Bevestigen. 4 OK · Indien u de set uitschakelt, wordt de geprogrammeerde slaaptijd geannuleerd. · U kunt de automatische tijdschakelaar ook in het TIME (Tijd) menu instellen. · Wanneer u DPM (Slaapmodus) invoert, wordt de ingestelde slaaptijd geannuleerd. 75 OPTIESINSTELLING TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN Installatie handleidingmenu verschijnt op het TV scherm na de eerste keer inschakelen. 1 OK De gewenste taal selecteren. 2 OK Het gewenste land selecteren. * Als u de instelling voor Taal/Land wilt wijzigen 1MENU 2 OK O P T I E selecteren. M e n u t a a l of L a n d selecteren. 3 OK De gewenste taal of het gewenste land selecteren. 4 OK Opslaan. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. !OPMERKINGEN Indien u het instellen van de Installatie Handleiding niet voltooid door te drukken op EXIT, of indien er een time-out optreedt op het OSD (On Screen Display), zal het installatiemenu continu verschijnen zodra de set ingeschakeld wordt totdat het instellen voltooid is. G Als u het verkeerde lokale land selecteert, kan de teletekst niet correct op het scherm getoond worden en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik. G CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van uitzending. G DTV modus bedieningsknoppen kunnen niet werken, afhankelijk van de uitzendingen in het betreffende land. [. . . ] Scherm stil (Commando: k d) G Om scherm stil aan / uit te selecteren. 08. Kleur (Commando: k i) G De kleur van het scherm aanpassen. Transmissie [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Scherm stil uit (Beeld aan) 01 : Scherm stil aan (Beeld uit) U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 18. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 116 BIJLAGE 09. Tint (Commando: k j) G Om de tint van het scherm aan te passen. 13. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RHS7700MH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RHS7700MH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag