Gebruiksaanwijzing LG RH7500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RH7500. Wij hopen dat dit LG RH7500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RH7500 te teleladen.


LG RH7500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12234 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RH7500 (11634 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RH7500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bel in de volgende gevallen meteen service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3. Bel in de volgende gevallen meteen service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 VOOR UW GEGEVENS Schrijf de model- en serienummers hier: Model # Serie # U vindt ze op het label aan de zijkant van elk toestel. Naam winkel/ Installateur Datum gekocht I Niet uw Aankoopbon aan deze bladzijde, mocht u uw datum van aankoop in de toekomst voor garantieredenen moeten bewijzen. LEEStreft u veel nuttige Tips over hoe u uw DEZE HANDLEIDING Binnenin airconditioner juist kunt gebruiken en onderhouden. Een beetje preventieve zorg van uw kant bespaart u gedurende de levensduur van uw air conditioner veel tijd en geld. [. . . ] Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen. · Uitval van het product of brand gevaar bestaat. Plaats geen handen of andere voorwerpen in de luchtingang of uitgang terwijl het product werkt. · Deze zijn scherp en bewegende onderdelen kunnen letsel veroorzaken. · Het condenswater kan gemorst worden. Indien er refrigerantgas lekt tijdens de reparatie, raakt u het lekkende refrigerantgas niet aan. · Het refrigerantgas kan brandwonden als gevolg van koude veroorzaken. · Dit is anders schadelijk voor de gezondheid. Nederlands Het demonteren van het toestel, omgaan met refrigerantolie en eventuele onderdelen dient plaats te vinden volgens lokale en nationale wetgeving. Laad geen batterijen op en demonteer ze niet. Gooi batterijen niet weg in vuur. · Ze kunnen branden of exploderen. Laat de air conditioner niet lange tijd werken indien er een hoge vochtigheid is en een deur of raam open staat. Indien vloeistof uit batterijen op uw huid of kleding komt, wast u het goed met schoon water. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden of andere gezondheidsgevaren veroorzaken. Stel uw huid of kinderen of planten niet bloot aan tocht van koude of warme lucht. · Dit kan slecht zijn voor de gezondheid. Spoel uw mond en poets uw tanden als vloeistof uit de batterijen in uw mond terecht komt en roep onmiddellijk de hulp in van een arts. Selecteer dinsdag. AUTO SWING OPERATION SET TEMP Room Temp FAN SPEED HI MED LO SUB FUNCTION Week Time Timer Operation unit 03 05 07 AUTO Heater Preheat JET Defrost Humidify Filter Out door ZONE 1234 17 19 21 23 Program set 09 11 13 15 On Off Set no. Time 01 Druk op de Vakantieknop. Holiday AUTO SWING OPERATION SET TEMP Room Temp FAN SPEED HI MED LO SUB FUNCTION De afstandsbediening toont " ". De rechthoek aan de buitenkant betekent vakantie. Time Timer Operation unit 03 05 07 AUTO Heater Preheat JET Defrost Humidify Filter Out door ZONE 1234 17 19 21 23 Program set 09 11 13 15 On Off Set no. Time 01 OPMERKING U kunt het wekelijkse programma niet instellen voor vakantiemodus. 4 Druk opnieuw op de Programmaknop om het Vakantie Instellen af te sluiten. Timer Instellen Deze functie wordt gebruikt om AAN of UIT interval één keer in 24 uur sinds de instelling werd gemaakt. Het toestel zal automatisch werken volgens de instellingen. 1 Druk op de Timer knop. Timer 2 3 Met de Uur & Min knippen wijzigt u de timer instelling totdat de gewenste tijd ingesteld is. het toestel wordt uitgeschakeld na 5 uur AUTO SWING OPERATION Hour SET TEMP Room Temp Min FAN SPEED HI MED LO SUB FUNCTION Time Timer Operation unit 03 05 07 AUTO Heater Preheat JET Defrost Humidify Filter Out door ZONE 1234 17 19 21 23 Program set 09 11 13 15 On Off Set no. Time 01 Indien u de timer instelling wilt annuleren drukt u op opnieuw op de Timer knop. Timer OPMERKING U kunt Timer Aan instelling en Timer Uit instelling niet tegelijkertijd instellen. 10 Plafond Verborgen Leidingtype Air Conditioner Gebruiksinstructies Werkingsmodus 1 2 Druk op de Aan/Uit knop. Selecteer het gewenste gebruik. De gebruiksmodus wordt met elke druk van de knop in de richting van de pijl gewijzigd. Warmtepomp TYPE Gebruiksscherm AUTO SWING OPERATION SET TEMP Room Temp FAN SPEED HI MED LO AUTO SWING SUB FUNCTION OPERATION SET TEMP Room Temp FAN SPEED HI MED LO SUB FUNCTION AUTO SWING OPERATION SET TEMP Room Temp FAN SPEED HI MED LO SUB FUNCTION AUTO SWING OPERATION SET TEMP Room Temp FAN SPEED HI MED LO SUB FUNCTION Time Timer Operation unit 03 05 07 AUTO Heater Preheat JET Defrost Humidify Filter Out door ZONE 1234 Timer Operation unit 03 05 07 17 19 On Off 21 Set no. Time 01 23 Time Program set 09 11 13 AUTO Heater Preheat JET Defrost Humidify Filter Out door ZONE 1234 Timer Operation unit 03 05 07 17 19 On Off 21Set no. Time 01 23 Time Program set 09 11 13 AUTO Heater Preheat JET Defrost Humidify Filter Out door ZONE 1234 Timer Operation unit 03 05 07 17 19 On Off 21Set no. [. . . ] I Indien stof hardnekkig is, wast u met een oplossing van afwasmiddel in lauwwarm water. I Indien heet water (50°C of meer) gebruikt wordt, kan vervorming optreden. 3 Laat na het wassen met water drogen in de schaduw. I Stel de luchtfilter niet bloot aan direct zonlicht of hitte van een vuur om deze te drogen. Plaats de luchtfilter. 4 I Gebruik nooit een van het volgende: · Water dat heter is dan 40°C Kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RH7500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RH7500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag