Gebruiksaanwijzing LG RH277H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RH277H. Wij hopen dat dit LG RH277H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RH277H te teleladen.


LG RH277H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3845 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RH277H (13112 ko)
   LG RH277H ANNEXE 308 (3830 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RH277H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels, of beschadigde of gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Controleer de kabel regelmatig, en mocht deze onregelmatigheden vertonen, trek dan de stekker uit de het stopcontact, gebruik het apparaat niet meer en laat de kabel vervangen door een erkend servicebedrijf. Bescherm de netvoedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, erop trappen. [. . . ] Lees de tekst "MP3/WMA bestandseisen" rechts op deze pagina voordat u MP3/WMA bestanden gaat afspelen. De [Muziek Lijst] lijst wordt op het TV scherm getoond. Audio CD en Muziekmenu opties 1. Druk v / V om een map/bestand te selecteren in het Audio CD of Muziekmenu en druk op ENTER. De menu opties worden getoond, afhankelijk van de geselecteerde media. [Open] Opent de map en een lijst van bestanden in de map wordt getoond. [Rename] Bewerkt de bestandsnaam (bladzijde 31) [Verplaats] Verplaatst het bestand(en) naar een andere map of media (bladzijde 32) [Kopie] Kopieert het bestand(en) naar een andere map of media (bladzijde 32) 4. Tips: Druk op DISPLAY om de ID3 Tag informatie voor het MP3 bestand te bekijken. Indien de ID3 Tag informatie niet verschijnt, zal [niet gecontroleerd] op het scherm worden weergegeven. Indien u een map selecteert, zal het nummer van de submappen en het nummer van de MP3 bestanden in de map worden weergegeven. Indien u naar de bovenliggende map wilt gaan, gebruik dan de v / V knoppen om te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Druk op HOME om het HOME menu te openen en andere media te selecteren. of >) terwijl u een beeld bekijkt om naar het volgende of het vorige bestand te gaan. Beeld draaien Gebruik v / V terwijl u een beeld bekijkt om dat beeld naar links of rechts te draaien. Diavoorstellingen weergeven 1. [Onderwerp] optie: [Selecteren] Toont diavoorstelling met alleen de geselecteerde bestanden. [Snelheid] optie: Stelt de snelheid [langzaam], [normaal] of [Snel] voor de diavoorstelling in. Selecteer de [Start] optie en druk dan op ENTER om de diavoorstelling te starten. Druk op STOP om de diavoorstelling te stoppen en terug te keren naar het [Foto Lijst] menu. Druk op PLAY (N) om verder te gaan met de diavoorstelling. 30 Een MP3/WMA, JPEG of DivX bestand bewerken Deze omschrijvingen gelden voor MP3 bestanden, andere bestanden worden op dezelfde manier behandeld. Een bestand op de HDD een naam geven U kunt de MP3/WMA bestanden op de HDD afzonderlijk benoemen. De bewerkopties worden getoond. Bestand(en) / map(pen) verwijderen van de HDD U kunt MP3/WMA, JPEG of DivX bestand(en)/map(pen) van de HDD verwijderen. U kunt alle bestanden en mappen selecteren door op de CLEAR knop te drukken. Druk opnieuw op CLEAR om de selectie te annuleren. Meerdere betanden / mappen selecteren 1. Druk opnieuw op MARKER om het gemarkeerde bestand/track of de map te annuleren. Het geselecteerde bestand(en) wordt verwijderd. 31 Afspelen Bestand(en) naar de HDD kopiëren U kunt bestand(en)/map(pen) naar de HDD kopiëren. [. . . ] Selecteer de juiste video-invoerstand op de TV, zodat het beeld van de recorder op het TV-scherm wordt weergegeven. Selecteer de correcte invoerstand van de audio-audioreceiver zodat u kunt luisteren naar het geluid van de recorder. Schakel het apparaat in dat met de audiokabel is verbonden Vervang de kabel door een nieuwe kabel. (controleer of de schijfindicator oplicht in het scherm) Plaats een afspeelbare schijf (controleer de schijfsoort, het kleursysteem en de regiocode). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RH277H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RH277H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag