Gebruiksaanwijzing LG RH266

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RH266. Wij hopen dat dit LG RH266 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RH266 te teleladen.


Mode d'emploi LG RH266
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RH266 (14650 ko)
   LG RH266 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (3160 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RH266

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] RH266. 265P1L_NA7BLL_DUT HDD/DVD RECORDER HANDLEIDING MODEL: RH266 RH265 Lees deze gebruikershandleiding aandachtig en volledig door voordat u het apparaat ansluit, gaat gebruiken of Instellingen wijzigt. Waarschuwing KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN. NIET OPENEN WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water (druppels of spetters). Plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat. WAARSCHUWING betreffende de netvoedingskabel Wij adviseren de meeste apparaten aan te sluiten op een eigen circuit; Dat wil zeggen: één enkel stopcontact waarop alleen het apparaat is aangesloten, en zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. [. . . ] De opties verschijnen aan de linkerkant van het menu. Gebruik v / V om de [Program add] optie te selecteren en druk op ENTER. Herhaal stappen 1-3 om extra tracks te markeren. Opmerking: Indien u een map selecteert voor Geprogrammeerd afspelen worden alle tracks/bestanden in de map toegevoegd aan de Programmalijst. 2. Gebruik v / V om een optie te selecteren en druk op ENTER om uw keuze te bevestigen. [Afspelen] Afspelen begint in de volgorde die u heeft geprogrammeerd vanaf de geselecteerde track. [Random] Start of stopt willekeurig afspelen. [Wissen] Verwijdert de track(s) uit de Programmalijst. [Verplaatsen] Verplaatst de track(s) om de programmavolgorde te wijzigen. [Bewaren] Slaat de programmalijst in het geheugen op (alleen HDD). Geprogrammeerde tracks herhalen Druk op REPEAT om de gewenste Herhaalstand te selecteren. [Map] Herhaalt alle tracks in de Programmalijst. [UIT] Annuleert de herhaalstand (geen scherm). Een track verwijderen uit de Programmalijst 1. Selecteer de track die u wilt verwijderen uit de Programmalijst. Gebruik de MARKER knop om meerdere tracks te selecteren. Selecteer de [Wissen] optie en druk op ENTER. Ga naar de Programmalijst met behulp van B. De geprogrammeerde track die u heeft geselecteerd wordt aangewezen in de programmalijst. Gebruik v / V om de track die u wilt afspelen te selecteren. Het afspelen stopt nadat het laatste geprogrammeerde nummer is gespeeld. Selecteer een track in de lijst en druk op PLAY (N) om het Geprogrammeerd afspelen te verlaten en verder te gaan met normaal afspelen. Tip: U kunt het Programmalijst scherm openen of verwijderen door op MENU/LIST te drukken. Trackvolgorde in de Programmalijst veranderen 1. Selecteer de track die u wilt verplaatsen in de Programmalijst. [. . . ] Schijven die met Copy Once zijn opgenomen kunnen in andere spelers niet worden afgespeeld. Oplossing Voltooi de schijf (bladzijde 21) Er is geen oplossing. Om deze schijf te spelen, moet de andere speler RW compatibel zijn. Er is geen oplossing. De opname is niet gefinaliseerd of niet goed opgenomen. De resterende opnametijd op de schijf is onvoldoende. De bron waarvan u probeert te kopiëren is beschermd. Bij het instellen van het opnamekanaal, is het kanaal op de TV zelf ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RH266

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RH266 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag