Gebruiksaanwijzing LG RH178

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RH178. Wij hopen dat dit LG RH178 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RH178 te teleladen.


LG RH178 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15283 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RH178

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels, of beschadigde of gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Controleer de kabel regelmatig, en mocht deze onregelmatigheden vertonen, trek dan de stekker uit de het stopcontact, gebruik het apparaat niet meer en laat de kabel vervangen door een erkend servicebedrijf. Bescherm de netvoedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, erop trappen. [. . . ] [Naam wijzigen] Bewerkt de bestandsnaam (bladzijde 33) [Verplaatsen] Verplaatst het bestand(en) naar een andere map of media (bladzijde 34) [Copie] Kopieert het bestand(en) naar een andere map of media (bladzijde 34) 4. Tips: Druk op DISPLAY om de ID3 Tag informatie voor het MP3 bestand te bekijken. Indien de ID3 Tag informatie niet verschijnt, zal [ID3-Tag: None] op het scherm worden weergegeven. Indien u een map selecteert, zal het nummer van de submappen en het nummer van de MP3 bestanden in de map worden weergegeven. Indien u naar de bovenliggende map wilt gaan, gebruik dan de v / V knoppen om te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Druk op HOME om het HOME menu te openen en andere media te selecteren. Om het menuscherm af te sluiten drukt u op HOME en kiest u [TV DVD] of [TV HDD] optie en drukt u op ENTER. De map "NONAME##" wordt aangemaakt. [Program add] Voegt de track(s) toe aan de Programmalijst (bladzijde 30) In willekeurige volgorde afspelen 1. Het toestel begint automatisch met willekeurig afspelen, en "Random" verschijnt op het menuscherm. Selecteer [Random] optie en druk op ENTER om terug te keren naar normaal afspelen. Tip: Door op SKIP > te drukken tijdens het Willekeurig afspelen, zal het toestel een andere track selecteren en vervolgens het Willekeurig afspelen hervatten. MP3/WMA audio bestandsvereisten Bestandextensies: ". mp3", ". wma". De [Foto Lijst] lijst wordt op het TV scherm getoond. Menu-opties fotolijst 1. Druk op v / V om een bestand uit de [Foto Lijst] te selecteren en druk op ENTER. U kunt alle bestanden en mappen selecteren in het menu door op de CLEAR knop te drukken. Druk opnieuw op CLEAR om de keuze te annuleren. Meerdere bestanden (mappen) selecteren 1. Druk opnieuw op MARKER om het gemarkeerde bestand/track of map te annuleren. Selecteer een optie met behulp van v / V en druk op ENTER om uw keuze te bevestigen. 4. Gebruik b / B / v / V om een bestand te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Tips: Indien u naar de bovenste map wenst te gaan, gebruik dan de b / B / v / V toetsen om te selecteren en druk vervolgens op ENTER. U kunt ook het HOME menu openen door op HOME te drukken om een ander medium te selecteren. Afhankelijk van het aantal JPEG bestanden en de grootte, kan de recorder langere tijd bezig zijn met het lezen van de bestanden. [Open] Opent de map en de bestandenlijst in de map wordt weergegeven. (bladzijde 33) [Verplaatsen] Verplaatst het bestand(en) naar een andere map (album) of media (bladzijde 34) [Kopie] Kopieert het bestand(en) naar een andere map of media (bladzijde 34) Tip: U kunt een nieuwe map op de HDD aanmaken. [. . . ] De audiokabels zijn niet goed aangesloten Het apparaat dat via de audiokabel is aangesloten, staat niet aan. De audiokabel is beschadigd De weergave is van slechte kwaliteit De recorder speelt niet af De schijf is vuil. Er is geen schijf geplaatst Er is een schijf geplaatst die niet afgespeeld kan worden. De schijf is verkeerd om geplaatst De schijf is niet goed in de lade gelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RH178

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RH178 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag