Gebruiksaanwijzing LG RH178

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RH178. Wij hopen dat dit LG RH178 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RH178 te teleladen.


Mode d'emploi LG RH178
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RH178

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Voorkom overbelasting van de stopcontacten. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels, of beschadigde of gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. [. . . ] U kunt alle MP3/WMA bestanden en mappen selecteren in het Muziekmenu door op de WISSEN knop te drukken. Druk opnieuw op WISSEN om uw keuze ongedaan te maken. Menu-opties programmalijst 1. Druk op v / V om een track/bestand op de Programmalijst te selecteren en druk op ENTER. De menuopties worden getoond. Meerdere bestanden/tracks (mappen) selecteren 1. Een vink verschijnt vóór het bestand/track of map. Druk opnieuw op MARKER om het markeerde bestand/track of map te annuleren. Herhaal stap 1 om extra tracks/bestanden (mappen) te selecteren. De opties verschijnen aan de linkerkant van het menu. Gebruik v / V om de [Program add] optie te selecteren en druk op ENTER. Herhaal stappen 1-3 om extra tracks te markeren. Opmerking: Indien u een map selecteert voor Geprogrammeerd afspelen worden alle tracks/bestanden in de map toegevoegd aan de Programmalijst. 2. Selecteer de [bewaren] optie en druk op ENTER. De Programmalijst is opgeslagen in de PROGRAMMA map op de HDD. 30 Een JPEG-bestand bekijken De recorder kan JPEG bestanden afspelen. Lees de tekst "Foto bestandseisen" rechts op deze pagina voordat u JPEG opnamen gaat afspelen. Selecteer een media met JPEG bestanden en druk op ENTER. De [Foto Lijst] lijst wordt op het TV scherm getoond. Menu-opties fotolijst 1. Druk op v / V om een bestand uit de [Foto Lijst] te selecteren en druk op ENTER. De getoonde menu opties zijn afhankelijk van de geselecteerde media. U kunt alle bestanden en mappen selecteren in het menu door op de CLEAR knop te drukken. Druk opnieuw op CLEAR om de keuze te annuleren. Meerdere bestanden (mappen) selecteren 1. Een vink verschijnt voor het bestand/track of de map. Druk opnieuw op MARKER om het gemarkeerde bestand/track of map te annuleren. [. . . ] Selecteer het kanaal op de in de recorder ingebouwde TV ontvanger. Gebruik een in VR stand geformatteerde schijf voor de eenmalige kopie Stel de klok met de correcte tijd in. Zie "Auto klok instellen" of "Handmatig klok instellen" op bladzijde 18. Zie "Timeropname" op bladzijde 38. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RH178

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RH178 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag