Gebruiksaanwijzing LG RE-20LA30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RE-20LA30. Wij hopen dat dit LG RE-20LA30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RE-20LA30 te teleladen.


LG RE-20LA30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3615 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RE-20LA30 (3592 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RE-20LA30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet geregistreerd zijn om DivX Video-on-Demand (VOD)-films te kunnen afspelen. Ga in het instellingenmenu van het apparaat naar het onderdeel DivX VOD om de registratiecode te achterhalen. Ga naar vod. divx. com voor meer informatie over het voltooien van de registratie. "DivX Certified® om DivX® en DivX PlusTM HD-video's (H. 264/MKV) tot 1080p HD af te spelen, inclusief premium-inhoud. " "DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. [. . . ] De snelheid waarmee USB-opslagapparaten andere onderwerpen herkennen is afhankelijk van elk apparaat afzonderlijk. Schakel de TV niet uit, en verwijder het USBopslagapparaat niet indien het aangesloten USB-opslagapparaat actief is. Wanneer u een USB-opslagapparaat onverhoeds losmaakt of afkoppelt, kunnen de opgeslagen bestanden of het USB-opslagapparaat beschadigd worden. Sluit de voeding aan op een USBopslagapparaat dat een externe voedingsbron vereist. Als u het USBopslagapparaat met een andere kabel (van een ander merk) of een uitzonderlijk lange kabel aansluit, wordt het mogelijk niet herkend. Sommige USB-opslagapparaten worden niet ondersteund en werken niet goed. Maak altijd een back-up van belangrijke bestanden, want op een USB-apparaat opgeslagen data kunnen beschadigd raken. NEDERLANDS NLD DVR-functie 71 Timeshift (LIVE-TV PAUZEREN EN OPNIEUW AFSPELEN) Met deze functie kan het apparaat automatisch live-TV opnemen, waarna de opname op elk gewenst kan worden bekeken. Als timeshift is ingeschakeld, kunt u de normale TV-weergave op elk moment pauzeren en terugspoelen zonder dat u een deel van de live-uitzending mist. De timeshift- en opnamefuncties werken mogelijk niet als de signaalsterkte zwak is. Deze functie werkt alleen nadat het USB-apparaat is geïnitialiseerd. Als u de LG DVR-functie wilt gebruiken, dient het USB-opslagapparaat te worden geformatteerd. y Radio- of satellietprogramma's of sommige gescrambelde programma's kunnen niet worden opgenomen. y U kunt DTV-programma's opnemen en bekijken in 3D. 2 1 3 Het opnemen begint 00:35 05:35 LiveTV Opgenomen lijst Opn. /Schema Verbergen 1 Nadat u het USB-apparaat hebt aangesloten, drukt u op de knop OK. Zodra timeshift begint, wordt onder op het scherm een voortgangsbalk weergegeven die de huidige opnamestatus aangeeft. Druk op de toets TERUG om de voortgangsbalk te verbergen of druk op de toets OK om de voortgangsbalk weer te geven. Deze functie blijft behouden, zelfs als u tijdens timeshift van programma verandert. - - NEDERLANDS NLD De voortgangsbalk?Deze functie geeft aan welke timeshift-weergave mogelijk is en geeft de huidige positie op het scherm en de positie van de live-uitzending aan. 1 Voorbeeld 2 Huidige locatie en voortgang stijd van de weegave 3 Totale voortgangstijd van time shift Afspelen Snel vooruit Terugspoelen Pauzeren Direct View + Direct View Met één scherm Langzaam afspelen 74 DVR-functie Afspelen tijdens timeshift OPNEMEN Gebruik deze functie als u niet naar het gewenste programma kunt kijken omdat u niet thuis bent. Starten/stoppen met opnemen U kunt het programma waarnaar u kijkt, opnemen. Starten met opnemen Tijdens het afspelen tijdens timeshift zijn de volgende opties beschikbaar. Gebruik van de afstandsbediening. U kunt het tijdelijk opgeslagen gedeelte op diverse manieren afspelen tijdens timeshift. Toets Beschrijving Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de knop REW ( ) of FF ( ) om sneller te gaan. - Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de zoeksnelheid met een stap versneld (maximaal 4 stappen). [. . . ] * Als in de stand-bymodus de toetsvergrendeling is ingeschakeld, wordt de TV niet ingeschakeld wanneer u op de aan-uitknop op de afstandsbediening of het apparaat drukt. 15. Transmissie [k][t][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Data Min: 00 tot Max: 64 * Zie Bestaande datatoewijzing. (Zie pag. 144) Ack [t][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] 16. Transmissie [x][u][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Data Min: 00 tot Max: 64 * Zie Bestaande datatoewijzing. (Zie pag. 144) Ack [u][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM 143 17. Stroombesparing (Commando: j q) Het stroomverbruik van de TV reduceren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RE-20LA30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RE-20LA30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag