Gebruiksaanwijzing LG RC-388P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RC-388P. Wij hopen dat dit LG RC-388P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RC-388P te teleladen.


Mode d'emploi LG RC-388P
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RC-388P (2403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RC-388P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] RC388-P. BBELLLK_DUT 6/4/10 3:29 PM Page 1 RC388P NEDERLANDS P/NO: MFL46897377 RC388-P. BBELLLK_DUT 6/4/10 3:29 PM Page 2 WAARSCHUWING RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Stel niet bloot aan water (druppels of spetters) en plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat. WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op toegewezen circuit: Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van stroom voorziet, zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in deze handleiding. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. [. . . ] Druk op ENTER indien het pictogram [Invoeren] gemarkeerd is, en u kunt de registratiecode van het toestel zien. Tonen van schijfinformatie - wat u nog meer kunt doen Afspeel menu onderdeel aanpassen Tijdens het afspelen kunt u een onderdeel selecteren met behulp van vV en de instelling wijzigen of selecteren door op b B te drukken. Huidige titel / track / bestand / Totaal aantal titels / tracks / bestanden Huidig hoofdstuk / totaal aantal hoofdstukken Verstreken afspeeltijd Geselecteerde audiotaal of audiokanaal Geselecteerde ondertiteling Geselecteerde hoek / totaal aantal hoeken Geselecteerde geluidsmodus 18 RC388-P. BBELLLK_DUT 6/4/10 3:29 PM Page 19 Naar andere titel/track/bestand gaan DVD ALL DivX Informatie tonen tijdens het TV kijken Druk tijdens het kijken naar de TV op DISPLAY om de informatie op het scherm te tonen. a b c Als een schijf meer dan één titel heeft, kunt u naar een andere titel gaan. Druk twee keer op DISPLAY tijdens het afspelen en gebruik vervolgens v / V om het titel pictogram te selecteren. Druk vervolgens op de juiste nummertoets (0-9) of b / B om een titelnummer te selecteren. Afspelen starten op geselecteerd tijdstip DVD ALL DivX Druk twee keer tijdens het afspelen op DISPLAY. Het tijd zoeken vak toont de verstreken afspeeltijd. Selecteer het tijd zoeken vak en voer de vereiste starttijd in uren, minuten en seconden in, van links naar rechts. Voorbeeld, om een scene te vinden op 2 uur, 10 minuten en 20 seconden, voer "21020" in en druk op ENTER. Als u de verkeerde getallen invoert, drukt u op b / B om de cursor te verplaatsen naar het verkeerde nummer. Voer dan de juiste nummers in. Een ondertiteltaal selecteren DVD DivX d e Druk tijdens het afspelen twee keer op DISPLAY om het afspeelmenu te tonen. Gebruik v V om de ondertiteloptie te selecteren en vervolgens b B om de gewenste ondertiteltaal te selecteren. OF Tijdens het afspelen drukt u op ONDERTITELING en gebruikt u vervolgens b B om een gewenste ondertiteltaal te selecteren. a Geeft schijfnaam en ­formaat weer. b Geeft de opnamemodus, vrije ruimte en verstreken tijd weer. c Geeft kanaalnummer, stationsnaam, en audiosignaal (STEREO, MONO) ontvangen door de tuner, weer. e Geeft huidige datum en tijd weer. Bekijken vanuit een andere hoek DVD Indien de schijf opnamen bevat die vanuit verschillende camerahoeken zijn opgenomen, kunt u van camerahoek wisselen tijdens het afspelen. Druk tijdens het afspelen twee keer op DISPLAY om het afspeelmenu te tonen. Gebruik v V om de hoekoptie te selecteren en vervolgens b B om de gewenste hoek te selecteren. Een geluidsmodus selecteren DVD ALL DivX Dit toestel kan een 3D Surround effect produceren, wat multikanaal audio afspelen simuleert uit twee gewone luidsprekers, in plaats van uit vijf of meer luidsprekers die normaal nodig zijn om naar multikanaal audio te luisteren van een thuistheater systeem. Gebruik v V om de geluidoptie te selecteren en vervolgens b B om de gewenste geluidsmodus (3D, SUR. of NORMAL) te selecteren. 19 RC388-P. BBELLLK_DUT 6/4/10 3:29 PM Page 20 Een band afspelen ON REMOTE 1 Druk op VCR om het VCR deck te bedienen: VCR 2 Plaats een vooraf opgenomen videoband: 3 Start het afspelen: Indien een band zonder veiligheidstab geplaatst is, start het toestel automatisch met afspelen. Andere audio horen TAPE Druk op AUDIO en stel band audio in op HIFI, LINKS, RECHTS of NORMAAL. Gebruik de b/B knoppen om de gewenste band audio te selecteren. Tellergeheugen functie TAPE Deze functie is handig indien er een gedeelte op de videoband is dat u meteen naar opname wilt terugkijken of indien u meerdere keren naar hetzelfde punt wilt terugkeren. Begin met opnemen of afspelen van een band. Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de real-time teller op het TV scherm te tonen. [. . . ] Kan geen MP3/WMA/JPEG/DivX bestanden afspelen. b De bestanden zijn niet opgenomen in een formaat dat door het toestel afgespeeld kan worden. b Het toestel ondersteunt de codering van het DivX filmbestand niet. b De resolutie is hoger dan door het toestel ondersteunt wordt. Opname Kan niet opnemen of neemt niet succesvol op b Controleer de resterende ruimte op de schijf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RC-388P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RC-388P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag