Gebruiksaanwijzing LG RAD-136

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG RAD-136. Wij hopen dat dit LG RAD-136 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG RAD-136 te teleladen.


Mode d'emploi LG RAD-136
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG RAD-136 (1116 ko)
   LG RAD-136 (1117 ko)
   LG RAD136 (1115 ko)
   LG RAD-136 ANNEXE 325 (1117 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG RAD-136

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING Mini Hi-Fi Systeem Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. RAT376B (RAT376B, RAS376BF/BW) RAD226B (RAD226B, RAS376BF) RAD136/ RAD136B (RAD136/ RAD136B, RAS136F/ RAS136BF) P/NO : MFL67006446 2 Beginnen Veiligheidsinformatie 1 Beginnen LET OP RISICO OP ELEKTROCUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: VERMINDER HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT NNIET). ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN MOETEN WORDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL. [. . . ] - Als er geen toetsaanslag binnen 10 seconden is, zal de DEMO weer automatisch afspelen. Andere bedieningshandelingen Geprogrammeerd afspelen Met deze programmeringsfunctie kunt u uw favoriete bestanden vanaf elke disk of elk USBapparaat in het geheugen van de receiver opslaan. , Let op 14 Bediening AUTO DJ afspelen De functie AUTO DJ mengt het einde van een muzieknummer met het begin van een ander nummer en bereikt daarmee een naadloos afspelen van opeenvolgende nummers. Bovendien zorgt AUTO DJ voor het nivelleren van het geluidsvolume van de opeenvolgende nummers. Druk op de afstandsbediening of op het apparaat herhaald op AUTO DJ waardoor het beeldscherm als volgt verandert: RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF) Modus Schermvenster (AUTO DJ OFF) RANDOM (AUTO DJ RANDOM) Beschrijving In deze modus worden de nummers in willekeurige volgorde afgespeeld. In deze modus worden de nummers herhaald afgespeeld. Radio bedienen Zorg dat zowel de FM antennes aangesloten zijn. (Zie pagina 12) Naar de radio luisteren 1. Druk op F (FUNCTION)tot FM op het beeldscherm verschijnt. De radiotuner stemt nu af op het radiostation waarop u het laatst hebt afgestemd. Druk ongeveer twee seconden op TUNING -/+ tot de frequentieaanduiding begint te veranderen en laat de knop vervolgens los). Het scannen stopt wanneer het apparaat op een station afstemt. Of Druk een paar keer kort achter elkaar op TUNING -/+. U kunt het volume aanpassen door de knop VOLUME op het frontpaneel te verdraaien of door op de afstandsbediening een paar keer op VOL +/- te drukken. 3 Bediening OFF RANDOM REPEAT RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) Radiostations programmeren U kunt 50 FM-stations vooraf programmeren. Zet het volume heel laag voordat u gaat afstemmen. Druk op F (FUNCTION) tot FM op het beeldscherm verschijnt. Selecteer de gewenste frequentie door op TUNING -/+ te drukken. Op het beeldscherm knippert nu een voorgeprogrammeerde stationsfrequentie. Druk op FOLDER PRESET w/s om de gewenste voorgeprogrammeerde frequentie te selecteren. Herhaal stap 2 t/m 5 om andere stations op te slaan. Om te luisteren een voorkeurzender, drukt u op FOLDER PRESET w/s. De AUTO DJ-functie ondersteunt niet het opzoeken van een bepaald gedeelte binnen een nummer en de mogelijkheid van herhaald of in willekeurige volgorde afspelen. Als u in de AUTO DJ-modus naar andere functies overschakelt of de muziek d. m. v. Z STOP op het apparaat (of Z op de afstandsbediening) stopt, wordt de AUTO DJ-functie uitgeschakeld. De AUTO DJ-functie wordt niet ondersteund in muziekbestanden met een lengte korter dan 60 seconden. Tijdens een opname is de AUTO DJ-functie niet beschikbaar. [. . . ] Druk op FUNCTION en controleer de geselecteerde functie. Geen geluid. De audiokabels zijn beschadigd. Vervang de beschadigde kabel door een nieuwe. Er is een niet-afspeelbare disk in het apparaat geplaatst. IPlaats een afspeelbare disk in de speler. Het apparaat start niet met afspelen. Er is geen disk in het apparaat aanwezig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG RAD-136

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG RAD-136 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag