Gebruiksaanwijzing LG PM07SP.NSJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG PM07SP.NSJ. Wij hopen dat dit LG PM07SP.NSJ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG PM07SP.NSJ te teleladen.


Mode d'emploi LG PM07SP.NSJ
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG PM07SP.NSJ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NOTA 2 Introduzca las pilas nuevas asegurándosede respetar la polaridad + y - de las mismas. Um die Feuchtigkeit zu entfernen, die im Innengerät erzeugt wurde. €Drücken Sie die Schaltfläche SET/CANCEL, um die ausgewählte FUNC zu steuern. RESET 14 HANDLEIDING AIR CONDITIONER NEDERLANDS Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en houd deze te allen tijde binnen handbereik. [. . . ] • Wijzig of verleng de stroomkabel niet. Krassen of loslatende isolatie op de stroomkabel kan leiden tot vuur of elektrische schok en moet vervangen worden. € Onderbreek de stroomtoevoer onmiddellijk in het geval van stroomstoring of een onweersbui. € Zorg ervoor dat de voedingskabel er niet uit kan worden getrokken of beschadigd kan raken tijdens het gebruik. € Raak de koelmiddelleiding, de waterleiding of interne onderdelen niet aan wanneer het apparaat werkt of onmiddellijk na de werking. onderhoud • Maak het apparaat niet schoon door direct water op het product te spuiten. € Koppel de stroomtoevoer los en wacht tot de ventilator stopt voordat u begint met schoonmaken of onderhoud. € Installatie of reparaties die uitgevoerd worden door ongeautoriseerde personen kunnen u en anderen in gevaar brengen. € Iedereen die betrokken is bij het werken aan of het openen van een koelmiddelcircuit, dient een geldig certificaat te bezitten van een door de industrie erkende beoordelingsautoriteit, waardoor hun bevoegdheid voor het veilig omgaan met koelmiddelen wordt erkend in overeenstemming met een door de industrie erkende beoordelingsspecificatie. (voor R32) • Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals wordt aanbevolen door de fabrikant van het apparaat. Onderhoud en reparaties die de hulp van ander vakkundig personeel vereisen, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen. (voor R32) • informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een De dures en die over het juiste gereedschap en testinstrumenten beschikt. € niet lezen en opvolgen van alle instructies uit deze handleiding kan leiden tot slechte Het werking van het apparaat, schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood. • apparaat dient geïnstalleerd te worden conform de nationale richtlijnen voor Dit de bedrading. € Indien een stroomkabel vervangen moet worden, dienen de werkzaamheden hiervoor uitgevoerd te worden door geautoriseerd personeel, dat uitsluitend originele reserveonderdelen gebruikt. € apparaat moet correct geaard worden om het risico op een elektrische schok Dit te minimaliseren. € Snijd de aardingskabel niet door en verwijder deze niet uit het stopcontact. € Het bevestigen van de aardingsadapter aan de houder van de afdekschroef op de muur aardt het apparaat niet, tenzij de afdekschroef van metaal is, niet geïsoleerd is en de muurhouder geaard is door de huisbedrading. 6 Technische veiligheid • ceerde elektricien als u twijfelt of de airconditioner goed geaard is. € koelvloeistof en het isolatiegas die gebruikt worden in dit apparaat vereisen De speciale procedures voor de verwijdering ervan. € Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren te vermijden. Het • apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte, waarbij de grootte van de ruimte overeenkomt met de ruimte die voor het gebruik is opgegeven. [. . . ] €Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om lucht binnen te laten circuleren. €Laat de ventilator sneller draaien om lucht binnen snel af te koelen of op te warmen, in een korte periode. Onderdelen en functies Unit binnen Unit buiten 1 2 3 4 5 6 7 1 Luchttoevoeropeningen Luchtafvoeropeningen NEDERLANDS Luchttoevoer Voorpaneel Aan-/uitknop 2 Luchtafvoer OPMERKING •Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model. €Het aantal en de plaats van de lampjes kan afwijken afhankelijk van het model van de airconditioner. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG PM07SP.NSJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG PM07SP.NSJ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag