Gebruiksaanwijzing LG PM07SP.NSJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG PM07SP.NSJ. Wij hopen dat dit LG PM07SP.NSJ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG PM07SP.NSJ te teleladen.


LG PM07SP.NSJ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (63206 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG PM07SP.NSJ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben. LET OP Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben. de onderstaande symbolen worden weergegeven op binnen- en buitenunits. (voor R32) Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel gebruikt. [. . . ] € Zorg ervoor dat de voedingskabel er niet uit kan worden getrokken of beschadigd kan raken tijdens het gebruik. € Raak de koelmiddelleiding, de waterleiding of interne onderdelen niet aan wanneer het apparaat werkt of onmiddellijk na de werking. onderhoud • Maak het apparaat niet schoon door direct water op het product te spuiten. € Koppel de stroomtoevoer los en wacht tot de ventilator stopt voordat u begint met schoonmaken of onderhoud. € Installatie of reparaties die uitgevoerd worden door ongeautoriseerde personen kunnen u en anderen in gevaar brengen. € Iedereen die betrokken is bij het werken aan of het openen van een koelmiddelcircuit, dient een geldig certificaat te bezitten van een door de industrie erkende beoordelingsautoriteit, waardoor hun bevoegdheid voor het veilig omgaan met koelmiddelen wordt erkend in overeenstemming met een door de industrie erkende beoordelingsspecificatie. (voor R32) • Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals wordt aanbevolen door de fabrikant van het apparaat. Onderhoud en reparaties die de hulp van ander vakkundig personeel vereisen, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen. (voor R32) • informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een De dures en die over het juiste gereedschap en testinstrumenten beschikt. € niet lezen en opvolgen van alle instructies uit deze handleiding kan leiden tot slechte Het werking van het apparaat, schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood. • apparaat dient geïnstalleerd te worden conform de nationale richtlijnen voor Dit de bedrading. € Indien een stroomkabel vervangen moet worden, dienen de werkzaamheden hiervoor uitgevoerd te worden door geautoriseerd personeel, dat uitsluitend originele reserveonderdelen gebruikt. € apparaat moet correct geaard worden om het risico op een elektrische schok Dit te minimaliseren. € Snijd de aardingskabel niet door en verwijder deze niet uit het stopcontact. € Het bevestigen van de aardingsadapter aan de houder van de afdekschroef op de muur aardt het apparaat niet, tenzij de afdekschroef van metaal is, niet geïsoleerd is en de muurhouder geaard is door de huisbedrading. 6 Technische veiligheid • ceerde elektricien als u twijfelt of de airconditioner goed geaard is. € koelvloeistof en het isolatiegas die gebruikt worden in dit apparaat vereisen De speciale procedures voor de verwijdering ervan. € Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren te vermijden. Het • apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte, waarbij de grootte van de ruimte overeenkomt met de ruimte die voor het gebruik is opgegeven. (voor R32) • Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu open vuur (bijvoorbeeld een werkend gasapparaat) en ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld een werkende elektrische verwarming). € Het apparaat moet zodanig worden opgeslagen dat mechanische schade wordt voorkomen. LET OP Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade aan het product of eigendommen bij het gebruik van dit product te verlagen de algemene voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op: Installatie • Installeer de airconditioner niet in een gebied waar deze direct is blootgesteld aan zeewind (zoutnevel). [. . . ] 12 Beschikbare Functie Knop 2 Beeldscherm Beschrijving Enkelvoudig gesplitst Multi * * SET/ CANCEL Om de airconditioner automatisch op de gewenste tijd aan of uit te zetten. * *LIGHT OFF ROOM TEMP °C↔°F[5 s] - RESET *COMFORT AIR kW[3 s] - Om in te stellen of informatie met betrekking tot de energie wel of niet weergegeven moet worden. *ENERGY CTRL DIAGNOSIS [5 s] - Om eenvoudig de onderhoudsinformatie van een product te controleren. 13 Beschikbare Functie Knop 2 Beeldscherm Beschrijving Enkelvoudig gesplitst Multi * * Om de lucht op te schonen door deeltjes te verwijderen die de unit binnen binnendringen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG PM07SP.NSJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG PM07SP.NSJ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag