Gebruiksaanwijzing LG NEXUS 5X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG NEXUS 5X. Wij hopen dat dit LG NEXUS 5X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG NEXUS 5X te teleladen.


Mode d'emploi LG NEXUS 5X
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG NEXUS 5X (375 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG NEXUS 5X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze mobiele telefoon, model LG-D821, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. € De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. [. . . ] Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon. Efficiënt telefoongebruik Elektronische apparaten Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden. € Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak). € Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons. • Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV’s , radio’s , PC’s enz. NEXUS 5 7 XUS 5 • Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0ºC en 40ºC, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie. Voor Veiligheid onderweg Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt. € Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon. € Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist. € RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereoapparatuur en veiligheidsfuncties. € Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg. € Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. dit is vooral belangrijk in het verkeer. Geho word te dic gesp • O va g Onde Bepa glas laat v glas mob servi 8 NEXUS 5 NEXU Voorkom gehoorbeschadiging Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog. € Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert. [. . . ] De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Uit veiligheidsoverwegingen mag u de batterij niet verwijderen uit het product. V H vo re ko ht R G > re N p LG E 1 12 NEXUS 5 NEXU VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Hierbij verklaart LG Electronics dat dit LG-D821-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG NEXUS 5X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG NEXUS 5X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag