Gebruiksaanwijzing LG ND8520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG ND8520. Wij hopen dat dit LG ND8520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG ND8520 te teleladen.


LG ND8520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6422 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG ND8520 (7061 ko)
   LG ND8520 (6474 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG ND8520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer deze onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik van het apparaat en laat u de kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het stopcontact. [. . . ] Neem vervolgens het batterijenvak uit. 1 Aan de slag Muntje Vinger 1 (vermogen) : het apparaat AAN of UIT schakelen. Plaats de batterij met de plus(+) in dezelfde richting als de plus(+) in het batterijenvak. 3. Plaats het batterijenvak op de afstandsbediening en draai deze naar rechts om te sluiten. > Let op! De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt kan bij incorrect gebruik brand of een chemisch brandgevaar tot gevolg hebben. Niet opladen, demonteren, verbranden of verhitten boven 100 °C (212 °F). Het gebruik van een andere batterij kan brand of explosie tot gevolg hebben. Demonteer de batterij niet en stel deze niet bloot aan vuur. Muntje Vinger Hebt u geen nagels, opent u dan het batterijenvak niet met uw vingers. Anders breekt uw nagel. > Let op! 8 Aan de slag Bediening voorzijde 1 Aan de slag PORT. c VOL (+/-) Luidsprekervolume aanpassen. d F (FUNCTIE) Selecteert de functie en de invoerbron. (iPod/iPad, Bluetooth, PORT. IN, USB) Achterzijde a Usb-poort Speelt een muziekbestand af door deze aan te sluiten op het USB-apparaat. c DC IN12 V 02. 5A (Invoer voor AC-adapter) Aan de slag 9 Bovenste paneel 1 Aan de slag a iPod/iPhone/iPad Dock Sluit de iPod/iPhone/iPad. b Luidsprekers 10 Aan de slag De AC-adapter aansluiten 1 Aan de slag 1. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de procedure voor het koppelen van de apparaten uit te voeren. Wanneer u het Bluetooth-apparaat gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt er mogelijk een lijst met gevonden apparaten in het scherm van het Bluetooth-apparaat, afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat. Wanneer dit apparaat succesvol is aangesloten op uw Bluetooth apparaat, gaat de Bluetooth LED branden zonder te knipperen. De manier om een koppeling tot stand te brengen kan afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat variëren. Als u de muziek die u op het Bluetooth-apparaat hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u de gebruikershandleiding die bij uw Bluetoothapparaat is geleverd. y Het geluid van de hoofdset kan worden vervormd als u het volume van het apparaat tot tweederde of meer verhoogt. y Wanneer u de Bluetooth-functie gebruikt, past u het volume van een Bluetooth-apparaat aan tot een goed niveau om naar te luisteren. 2 Bediening Het bereik is ongeveer 10 meter. (Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven of wanneer u een Bluetoothverbinding in een andere kamer tot stand brengt. ) Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze Bluetooth® technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth® technologie kan via de Cascade worden gebruikt als de verbinding via draadloze Bluetooth® technologie is opgebouwd. Beschikbare apparaten : Mobiele telefoon, MP3speler, laptop, PDA Bluetooth-profielen Om Bluetooth draadloze technologie te gebruiken, moeten apparaten bepaalde profielen kunnen interpreteren. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (geavanceerd geluidsverdelingsprofiel) , Opmerking , Opmerking Bediening 17 y Nadat u naar dit toestel hebt gezocht op uw Bluetooth-apparaat, koppelt u het Bluetoothapparaat met dit toestel. [. . . ] Druk op het pictogram van LG Bluetooth app op de homepage om de LG Bluetooth app te openen en ga naar het hoofdmenu. Wilt u meer informatie over de bediening van de app, druk dan op [Setting] en vervolgens op [Help]. , Opmerking y Na het verbinden van het Bluetooth-toestel via de iOS BT app, sluit u de iPod/iPhone/ iPad aan. Wanneer de iPod/iPhone/iPad weer wordt losgekoppeld, zal het Bluetooth apparaat automatisch worden verbonden. Verbreek de verbinding met het Bluetooth-toestel dat u aansloot om de BT App juist te gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG ND8520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG ND8520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag