Gebruiksaanwijzing LG ND5520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG ND5520. Wij hopen dat dit LG ND5520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG ND5520 te teleladen.


LG ND5520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4343 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG ND5520 (4378 ko)
   LG ND5520 (4368 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG ND5520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS MUZIEK MET STIJL DOCKING LUIDSPREKER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. ND5520 http://www. lg. com ND5520-FM. BDEULLK_DUT. indd 1 12. 12:02 2 Aan de slag VOORZICHTIG met betrekking tot de voedingskabel Bij de meeste toestellen wordt geadviseerd deze op een toepassingsgericht circuit aan te sluiten; Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. [. . . ] (kabel wordt niet meegeleverd als een accessoire met het apparaat. ) Hoe de ferrietkernen te verbinden U moet een kern (meegeleverd met het model dat u gekocht heeft) verbinden, om de elektrische storing te verminderen of te elimineren. 3. Sluit de ferrietkern totdat deze klikt. 2 Bediening Extern geluidsapparaat (bijv. MP3) 1. Sluit het externe apparaat aan op de PORT. INaansluiting van het apparaat. 3. Selecteer de functie PORT (PORTABLE) door te drukken op PFUNCTION of P. 4. Schakel het externe apparaat in en u kunt beginnen met afspelen. ND5520-FM. BDEULLK_DUT. indd 14 12. 12:03 Bediening 15 De radio bedienen De antenne aansluiten Sluit de FM-draadantenne aan op de stekker voor de FM-antenne. De radiostations vooraf instellen U kunt tot 10 FM-radiostations voorprogrammeren. 1. Druk herhaaldelijk op PFUNCTION of P tot FM op het bedieningspaneel verschijnt. 4. Druk op FOLDER/PRESET W/S om het nummer van het door u gewenste voorkeursstation te selecteren. Druk op FOLDER/PRESET W/S om een voorkeursstation te selecteren. 2 Bediening Alle opgeslagen stations verwijderen Naar de radio luisteren 1. Druk herhaaldelijk op PFUNCTION of P tot FM op het bedieningspaneel verschijnt. 2. Auto afstellen : Druk ongeveer 2 seconden op / tot de frequentie-aanduiding begint te veranderen en laat de knop dan los. Vervolgens worden alle opgeslagen stations gewist. Slecht FM-ontvangst verbeteren Druk op . Hierdoor schakelt de tuner over van stereo naar mono waardoor de ontvangst doorgaans beter wordt. •• Wanneer alle stations reeds zijn ingesteld, verschijnt kort “FULL” op het bedieningspaneel. •• Hoewel alle stations vooringesteld waren, kunt u een station voorinstellen door het vorige station te overschrijven. •• U kunt de vooringestelde stations niet één voor één verwijderen. Opmerking , , 3. Pas het volume aan door te drukken op - / + (Volume). ND5520-FM. BDEULLK_DUT. indd 15 12. 12:03 16 Bediening Draadloze Bluetooth technologie gebruiken Over Bluetooth Bluetooth® is een draadloze communicatietechnologie voor korte afstanden. Muziek van een Bluetoothtoestel beluisteren Voordat u de procedure voor het koppelen van de apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren. 1. Selecteer de Bluetooth-functie door de PFUNCTION of P te gebruiken. "BT" en "BT READY" verschijnt in het bedieningspaneel. 2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de procedure voor het koppelen van de apparaten uit te voeren. Wanneer u het Bluetooth-apparaat gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt er mogelijk een lijst met gevonden apparaten in het scherm van het Bluetooth-apparaat, afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat. [. . . ] U kunt de gewenste geluidsmodus kiezen door SOUND EFFECT te gebruiken. De getoonde items voor de Equalizer kunnen verschillen, afhankelijk van de geluidsbronnen en effecten. Op het scherm POP CLASSIC JAZZ ROCK BYPASS Beschrijving Dit programma geeft het geluid een enthousiaste sfeer en geeft u het gevoel dat u echt op een rock-, pop-, jazz- of klassiek concert aanwezig bent. 2. SLuit uw Android-telefoon aan op de dock voor de Android-telefoon. Afhankelijk van de positie en oriëntatie van de micro USB-aansluiting op uw Android-telefoon, dient u deze in portret- of landschappositie aan te sluiten. Opmerking , , U dient wellicht de geluidsmodus te resetten nadat u de input hebt gewijzigd, soms zelfs nadat het bestand is gewijzigd. Opmerking , , ND5520-FM. BDEULLK_DUT. indd 20 12. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG ND5520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG ND5520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag