Gebruiksaanwijzing LG NB2020A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG NB2020A. Wij hopen dat dit LG NB2020A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG NB2020A te teleladen.


Mode d'emploi LG NB2020A
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG NB2020A (1797 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG NB2020A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het product installeert. Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu. Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen: verwijder de oude batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde om de batterij te plaatsen. [. . . ] Hierbij verklaart LG Electronics dat dit/ deze product(en) in overeenstemming is (zijn) met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG en 2009/125/EG. European Standards Centre: Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands yy Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het garantiebewijs voor de gegevens van de klantendienst of neem contact op met de verdeler waarbij u dit product gekocht heeft. NB2020A-N0. DDEULL_DUT_4451. indd 3 2012-07-06 10:23:46 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aan de slag 3 Bediening 12 Bewerkingen 12 –  DOLBY DRC (Dynamic Range Control) 12 –  AV Sync 12 –  AUTOMATISCH UITSCHAKELEN 12 –  AUTO STROOM AAN/UIT 12 –  Het geluid tijdelijk uitschakelen 13 Een tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening 2 Veiligheidsinformatie 6 Inleiding 6 –  Gebruikte symbolen in deze handleiding 7 Afstandsbediening 8 Voorpaneel 8 Achterpaneel 9 De geluidsbalk installeren 9 Installeer de voethouder 2 Aansluiten 10 11 11 Het hoofdapparaat aan de muur bevestigen Aansluiten van optionele apparatuur –  OPTICAL IN-aansluiting NB2020A-N0. DDEULL_DUT_4451. indd 4 2012-07-06 10:23:47 Inhoudsopgave 5 4 Problemen oplossen 14 Problemen oplossen 5 Bijlage 15 Onderhoud 15 –  Omgaan met het apparaat 16 Handelsmerken en licenties 17 Specificaties 1 2 3 4 5 NB2020A-N0. DDEULL_DUT_4451. indd 5 2012-07-06 10:23:47 6 Aan de slag Accessoires Controleer of alle accessoires aanwezig zijn. Inleiding Gebruikte symbolen in deze handleiding Opmerking , , Indicatie voor speciale opmerkingen en bedieningsfuncties. 1 Aan de slag Afstandsbediening (1) Batterijen (1) Let >> op Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade of verkeerd gebruik te voorkomen. Installatievoorbeeld wandmontagesteun (1) Muurbevestigingsbeugel (2) Optische kabel (1) Voetsteun (2) NB2020A-N0. DDEULL_DUT_4451. indd 6 2012-07-06 10:23:47 Aan de slag 7 Afstandsbediening • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • 1 (Voeding): het apparaat in- of uitschakelen. DOLBY DRC (ON/ OFF) : de functie Dolby DRC instellen. • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • : het geluid dempen. VOL -/+ : Het volume van de luidsprekers aanpassen. AV SYNC -/+ : synchroniseren van audio en video. 1 Aan de slag yy Zodra het volume het hoogste/laagste niveau bereikt en u nogmaals op VOL +/van de afstandsbediening drukt, gaat de rode LED op het apparaat gedurende 2 seconden branden om het volumeniveau aan te geven. yy Zodra het apparaat wordt ingeschakeld, neemt het volume van het apparaat geleidelijk toe tot het ingestelde volumeniveau van het uitgeschakelde apparaat. • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • Opmerking , , Batterijen installeren Maak het deksel van het batterijenvak aan de achterkant van de afstandsbediening open en plaats in dit vak één AAA batterij en wel zó dat de tekens en op de batterij op dezelfde tekens in het batterijenvak aansluiten. Bedieningstoetsen voor de tv: zie pagina 13. AUTO POWER (ON/OFF) : Deze functie op het toestel wordt automatisch ingeschakeld. NB2020A-N0. DDEULL_DUT_4451. indd 7 2012-07-06 10:23:48 8 Aan de slag Voorpaneel 1 Aan de slag A 1 (Standby / Aan) B – / + (Volume) Het volume van de luidsprekers aanpassen. Achterpaneel A S/W-downloadconnector - Uitsluitend voor onderhoud. B OPTICAL IN NB2020A-N0. DDEULL_DUT_4451. indd 8 2012-07-06 10:23:48 Aan de slag 9 De geluidsbalk installeren U kunt het geluid beluisteren door het toestel aan te sluiten met andere apparaten : TV, Blu-ray disc player, DVD speler, etc. Plaats het toestel voor de TV en sluit het aan met het gewenste apparaat. (Zie op p. 11) Installeer de voethouder U kunt de hoogte van het toestel verlengen. 1 Aan de slag 1. Zet het toestel op zijn kop. 2. Nadat u een verwijderbare laag op het voetafdeksel hebt losgemaakt, zet u het op het voetstuk van het apparaat. 3. Bevestig het voetafdeksel stevig aan het apparaat door er goed tegenaan te drukken. NB2020A-N0. DDEULL_DUT_4451. indd 9 2012-07-06 10:23:48 10 Aansluiten 2. Wanneer u de tv aan een muur (beton) bevestigt, gebruik dan muurpluggen (niet meegeleverd). Voor het boren van de gaten is er een installatiesjabloon (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) bij het product geleverd. Gebruik de sjabloon om te bepalen waar u moet boren. Het hoofdapparaat aan de muur bevestigen U kunt het hoofdapparaat aan een muur bevestigen. Leg de bijgeleverde schroeven en bevestigingsbeugels klaar. 2 Aansluiten Installatievoorbeeld wandmontagesteun Apparaat Wall Mount Brac ket Installation Template Muurbevestigingsbeugel 1. Lijn de INDICATIE VOOR ONDERZIJDE VAN TV op de WALL BRACKET INSTALL GUIDE uit met de onderkant van de tv en bevestig de sjabloon. [. . . ] yy Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat. yy Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken. yy Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten. Het apparaat reinigen Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG NB2020A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG NB2020A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag