Gebruiksaanwijzing LG N2R1DD2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG N2R1DD2. Wij hopen dat dit LG N2R1DD2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG N2R1DD2 te teleladen.


Mode d'emploi LG N2R1DD2
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG N2R1DD2 (20658 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG N2R1DD2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikersgids en instructiehandleiding LG netwerkopslag N2B1 / N2R1 Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing Let op 1 2 3 4 Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik alleen compatibele apparaten met de systeempoorten, anders bestaat het risico op beschadiging van het systeem en de apparaten. Demonteer of verander de structuur van het systeem op geen enkele manier. [. . . ] post-initialisatie zullen alle gebruikersinformatie en data worden gewist. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Back-up configuratie Dit zorgt ervoor dat u een back-up/herstel kunt uitvoeren van de instellingen van de LG netwerkopslag tegen een bepaald tijdstip. De netwerkinstellingen (hostnaam, IP adres, werkgroep), tijdsinstellingen (datum/tijd, NTP) mail notificatie service instellingen, gedeeld beheer (gebruiker, groep, beveiliging map) service instellingswaarden kunnen later geback-upped worden, maar gebruikersdata vereist een aparte back-up. [Back-up] Sla de huidige gebruikersconfiguratie op. * Maximaal 5 back-up bestanden kunnen worden opgeslagen. [Herstellen] Selecteer het back-up bestand vanaf de tijd dat u deze wilt herstellen. Klik op de `herstellen' toets en configureer de gebruikersconfiguratie opnieuw . . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) [Instellingen opslaan op PC en herstellen] Tijdens de initialisatie van NAS kunnen configuratiebestanden op de PC worden opgeslagen voor later herstel. [Configuratiebestanden opslaan op PC] Kies de configuratiebestanden die u op de PC wilt opslaan en klik op de `opslaan' toets om ze op te slaan op de PC. [Herstel NAS gebruikerstellingen die zijn opgeslagen op de PC] NAS instellingen kunnen worden hersteld door de configuratiebestanden die zijn opgeslagen op de PC te gebruiken. 1. Kies het `Herstel LG netwerkopslag configuratie van configuratiebestand waarvan een back-up is gemaakt op de PC' menu en selecteer de opgeslagen configuratiebestanden door op `zoeken' te klikken. Selecteer het configuratiebestand dat u wilt gebruiken om te herstellen en klik op `herstellen' om de NAS instellingen als geselecteerd te veranderen. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Gedeeld beheer LG netwerkopslag Deze functie zorgt ervoor dat u gebruikers en groepen kunt aanmaken, maar ook mappen, en daarmee instellingen kunt veranderen voor hun toegangsautorisatie. Gebruiker De gebruikers die op dit moment geregistreerd zijn verschijnen zodat nieuwe gebruikers kunnen worden aangemaakt en geregistreerde gebruikersinformatie kan worden aangepast of gewist. [Creër gebruiker] Klik op de `creër gebruiker' toets. Gebruikers ID kan niet worden overlapt. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Voer wachtwoord van de gebruiker in. Voer wachtwoord van de gebruiker opnieuw in voor bevestiging. Gebruikersbeschijving kan worden toegevoegd. Zo lang de mail server instellingen juist zijn zal het registratieresultaat naar het ingevoerde e-mail adres gestuurd worden. Voor details aangaande mailserver instellingen raadpleegt u <mail Notification>. [Gebruiker bewerken] Open de bewerkmodus door op de gebruikersnaam te klikken in de lijst van geregistreerde gebruikers, met uitzondering van het ID, alle gebruikersinformatie kan worden bewerkt. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Groep Huidige geregistreerde groepen worden getoond. Groepen kunnen worden aangemaakt en gewist, daarnaast kunnen gebruikers in de geregistreerde groepen toegvoegd of verwijderd worden. [Een nieuwe groep creëren] Klik op de `creër nieuwe groep' toets. Voer de groepsnaam in. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Voer de groepsbeschrijving in. [. . . ] Darwin Copyright © 1994-2008 Christos Zoulas christos@zoulas. com Javascript MD5 : Copyright © 1998 - 2009, Paul Johnston & Contributors Libcurl: Copyright (c) 1996 - 2008, Daniel Stenberg, daniel@haxx. se Libpcap: Copyright © 1993-2008 De regenten van de Universiteit van Californië. Libssh : Copyright (c) 2004-2007 Sara Golemon <sarag@libssh2. org> Copyright (C) 2006-2007 The Written Word, Inc. Libxml: Copyright © 1998-2002 Daniel Veillard. Copyright © 1998-200 Bjorn Reese en Daniel Stenberg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG N2R1DD2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG N2R1DD2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag