Gebruiksaanwijzing LG N2R1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG N2R1. Wij hopen dat dit LG N2R1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG N2R1 te teleladen.


LG N2R1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20897 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG N2R1 (20658 ko)
   LG N2R1 1TB (20658 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG N2R1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikersgids en instructiehandleiding LG netwerkopslag N2B1 / N2R1 Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing Let op 1 2 3 4 Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik alleen compatibele apparaten met de systeempoorten, anders bestaat het risico op beschadiging van het systeem en de apparaten. Demonteer of verander de structuur van het systeem op geen enkele manier. [. . . ] * In de maximale energiebesparingsmodus zal de login alleen beschikbaar zijn via http. Als het juiste wachtwoord van de beheerder is ingevoerd zal het systeem automatisch worden gesynchroniseerd. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Taalinstellingen Het webmenu geeft de mogelijkheid van de taalselectie aan. Klik op de toets `bewerken' om de taal in te stellen. Selecteer de gewenste taal uit Koreaans, Engels, Frans, Spaans en Duits en klik op de toets `toepassen'. * De taal die u heeft gekozen zal de standaard taal zijn die gebruikt wordt als de gebruiker voor het eerst het web opent. * Als de browser zo is ingesteld dat het cookies gebruikt, zal de laatst gebruikte taal voor de computer in de vorige login de standaard taal zijn voor de volgende login. * Client taal: Selecteer de taal die overeenkomt met de client omgeving van de gebruiker (bijv. Unicode kan alleen worden geselecteerd als het programma van de gebruiker dit ondersteunt. 0 . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Firmware De firmware instellingen van de LG netwerkopslag kunnen worden veranderd (upgrade, initialisatie, configuratie en back-up/herstellen). Upgrade Het LG netwerkopslag systeem en de driver firmware van het Blu-ray/DVD station van de product website kunnen worden gebruikt voor een upgrade. Systemen met een firewall staan niet toe dat upgrades worden geïnstalleerd. 1 . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) [System Firmware Upgrade] Verifieer of de verbinding met het internet en de firmware van het download systeem voor de LG netwerkopslag van de product site hieronder is gemaakt. http://www. lge. com Druk op de toets "zoeken" om de systeem firmware te selecteren die u wilt downloaden van de product site. Druk op de "upgrade" toets om de geselecteerde systeem firmware te installeren op de LG netwerkopslag. Het upgrade proces kan op het LCD scherm aan de voorkant worden gevolgd. Als de upgrade is voltooid zal het systeem automatisch opnieuw opstarten. De webverbinding zal automatisch worden verbroken en dient daarom opnieuw gemaakt te worden. 2 . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) [Blu-ray/DVD station firmware upgrade] Verifieer de verbinding met het internet en download de firmware voor het Bluray/DVD tation dat aan de LG netwerkopslag is gekoppeld van de onderstaande productsite. http://www. lge. com Selecteer de Blu-ray/DVD station firmware van het product dat u wilt downloaden. Als de upgrade is voltooid zal de versie van de geïnstalleerde Blu-ray/DVD station firmware worden aangegeven. * Voor de stabiliteit van de data wordt een back-up van de LG netwerkopslag aanbevolen vooraleer te upgraden. Geavanceerde toegang voor andere client gebruikers tot de LG netwerkopslag is tijdens het upgraden van de firmware verboden. Initialisatie LG netwerkopslag initialisatiefunctie. Door op `initialiseren' te klikken zal het systeem geïnitialiseerd worden. * Er is extra voorzichtigheid geboden bij het veranderen van de instellingen. post-initialisatie zullen alle gebruikersinformatie en data worden gewist. . Webmenu LG netwerkopslag gebruiken (voor LG netwerkopslag beheerders) Back-up configuratie Dit zorgt ervoor dat u een back-up/herstel kunt uitvoeren van de instellingen van de LG netwerkopslag tegen een bepaald tijdstip. De netwerkinstellingen (hostnaam, IP adres, werkgroep), tijdsinstellingen (datum/tijd, NTP) mail notificatie service instellingen, gedeeld beheer (gebruiker, groep, beveiliging map) service instellingswaarden kunnen later geback-upped worden, maar gebruikersdata vereist een aparte back-up. [Back-up] Sla de huidige gebruikersconfiguratie op. * Maximaal 5 back-up bestanden kunnen worden opgeslagen. [Herstellen] Selecteer het back-up bestand vanaf de tijd dat u deze wilt herstellen. [. . . ] Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign. MD5 MessageDigest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc. , Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore) This work includes the Expat xml parsing library Copyright (c) 1998, 1999 James Clark, distributed under and subject to the Mozilla Public License Version 1. 1. This work includes the regex library Copyright 1992, 1993, 1994 Henry Spencer, all rights reserved. 1 . RAID problemen oplossen Dit product bevat andere open source software. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG N2R1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG N2R1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag