Gebruiksaanwijzing LG MZ-42PZ45V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG MZ-42PZ45V. Wij hopen dat dit LG MZ-42PZ45V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG MZ-42PZ45V te teleladen.


LG MZ-42PZ45V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6756 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG MZ-42PZ45V (6529 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG MZ-42PZ45V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN. Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde `gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd. [. . . ] [Zangstem]: als u deze optie selecteert, wordt het geluid van de menselijke stem bijzonder helder weergegeven. [Game]: deze stand is speciaal ontwikkeld voor een dynamische geluidsweergave van videogames. [Nacht]: als u in de late uren films wilt kijken zonder anderen te storen, is dit de ideale optie. [Up Scaler]: instelling waarmee u de kwaliteit van het geluid kunt verbeteren bij het luisteren naar MP3-muziekbestanden en ander gecomprimeerd geluid. Deze modus is alleen geschikt voor het afspelen van tweekanaals bronmateriaal. EQ]: u kunt het geluid aanpassen door een bepaalde frequentie aan te passen. De [Gebruik. Selecteer de optie [Annuleren] en druk vervolgens op ENTER (b) om de instelling te annuleren. Selecteer de optie [Reset] en druk vervolgens op ENTER (b) om alle aanpassingen te herstellen. 3 Instellen van systeem 3D-geluidseffect 3D-geluid zorgt ervoor dat het geluid in een bredere omgeving kan worden gehoord, zodat u kunt genieten een meer ruimtelijk en bioscoopachtig surround-geluid. Druk herhaaldelijk op 3D SOUND totdat de gewenste modus op het display of tv-scherm verschijnt. [3D Muziek]: deze modus produceert een uitstekend surround geluid, zodat u zich thuis in een concertzaal waant. [3D Film]: deze modus produceert een uitstekend surround geluid, zodat u thuis kunt genieten van het echte bioscoopgevoel. 40 Bedienen Afspelen in het algemeen Het menu [HOME] gebruiken Het menu Home verschijnt wanneer u op HOME ( ) drukt. Druk op HOME ( ) en stel de optie [3D Modus] in het menu [Instellen] in op [Aan] (zie pagina 33). Zie voor meer aanwijzingen de gebruikershandleiding van uw voor 3D-weergave geschikte televisie. Om het stereoscopische 3D-effect te verbeteren kunt u de weergave-instellingen aanpassen en voor uw tv scherpstellen. y Door langdurig naar stereoscopisch 3D-materiaal te kijken kunt u last krijgen van duizeligheid en vermoeidheid. y Zieken, kinderen en zwangere vrouwen kunnen beter niet naar films in 3D-modus kijken. y Als u tijdens het kijken naar 3D-materiaal hoofdpijn krijgt, vermoeidheid voelt of duizelig wordt, is het verstandig het afspelen te stoppen en even uit te rusten. De ongekende mogelijkheden van BD-LIVE e BD-Live dat BD-ROM ondersteunt heeft een netwerk-extensiefunctie waarmee u - door dit apparaat aan te sluiten op het internet gebruik kunt maken van meer functies zoals het downloaden van nieuwe filmtrailers. Controleer de netwerkverbinding en netwerkinstellingen (pagina 24-28). Druk op HOME ( ) en stel de optie [BD-Live verbinding] in het menu [Instellen] in (pagina 37). Afhankelijk van de schijf is de BD-Live functie misschien niet beschikbaar indien de [BD-Live verbinding] optie ingesteld is [Gedeeltelijk toegestaan]. Ontkoppel het aangesloten USB-apparaat niet tijdens het downloaden van data of wanneer er nog een Blu-ray-schijf in de schijflade zit. Als u dit advies niet opvolgt, kan het aangesloten USB-apparaat beschadigd worden en werken de BD-Live-functies niet meer met het beschadigde USB-apparaat samen. [. . . ] *3 Als de optie [Digitale uitgang] is ingesteld op [DTS hercodering], is de audio-uitvoer beperkt tot 48 kHz en 5. 1Ch. Als u de optie [Digitale uitgang] instelt op [DTS hercodering], wordt het DTS-hercoderingsaudiosignaal voor bd-rom's en het originele audiosignaal voor andere schijven (zoals [BitStream]) uitgestuurd. y De audio wordt tijdens het afspelen uitgevoerd als PCM 48 kHz/16-bits voor MP3/WMAbestanden en als PCM 44, 1kHz/16-bits voor audio-cd's. y Bij digitale audio-aansluiting (HDMI OUT) zijn de knopgeluiden voor het schijfmenu van de bdrom mogelijk niet hoorbaar wanneer de optie [Digitale uitgang] is ingesteld op [BitStream]. y Wanneer de audio-indeling van de digitale uitvoer niet overeenkomt met de mogelijkheden van uw receiver, dan zal deze een sterk vervormd geluid of helemaal geen geluid produceren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG MZ-42PZ45V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG MZ-42PZ45V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag