Gebruiksaanwijzing LG MZ-42PZ10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG MZ-42PZ10. Wij hopen dat dit LG MZ-42PZ10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG MZ-42PZ10 te teleladen.


LG MZ-42PZ10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8514 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG MZ-42PZ10 (6947 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG MZ-42PZ10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 38 Initialiseren(De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 INHOUD AANSLUITINGEN EN SETUP Aansluiting antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Aansluiting met een componentkabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Aansluiting met een scartkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Usb aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aansluiting met een RCA-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Aansluiten met een RF-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel . . . . . . . . . . . . . 6 DE CI-MODULE PLAATSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ondersteunde beeldschermresolutie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Scherminstelling voor pc-modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 BLUETOOTH GEBRUIKEN Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van Bluetooth. . . . 41 Tv pin INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 BLUETOOTH HOOFDTELEFOON - Verbinden met een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 - Verbinden met een reeds geregistreerde Bluetooth hoofdtelefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · U kunt tijdens het gebruik van de Bluetooth hoofdtelefoon geen afbeeldingen ontvangen. · U kunt geen afbeelding(en) ontvangen terwijl u luistert naar muziek van Bluetooth toestel. · Indien het externe Bluetooth toestel momenteel de foto verstuurd, drukt u op de B A C K knop om het ontvangen van de foto te stoppen. Als gevolg zullen alle reeds ontvangen foto's verwijderd worden. Bij sommige Bluetooth toestellen kunt u geen beeldbestand (JPEG) verzenden naar de tv-set. · De Bluetooth instelling voor fotoweergave is aangesloten op de functie "Set Video" (Video instellen) van de usb-fotofunctie. (Zie pagina 54 voor het instelmenu voor video). LUISTEREN NAAR MUZIEK VAN EEN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL Voor details over het versturen van muziek van het externe Bluetooth toestel naar de tv, kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel. U dient een Bluetooth toestel dat A2DP (als extern toestel ) ondersteunt. · Bij sommige Bluetooth toestellen kunt u misschien niet naar muziek luisteren via het luidsprekersysteem van de tv. Luisteren naar Bluetooth-muziek. . . Terug naar tv + of - toets om het volume aan te passen · Druk de · Indien u het geluid wilt uitschakelen, drukt u op de MUTE knop. · Druk op de B A C K-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave. !OPMERKING G G U kunt tijdens het gebruik van de Bluetooth-headset niet naar muziek luisteren. U kunt niet naar muziek luisteren terwijl u afbeelding(en) ontvangt. 47 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN G Gebruik van de USB functie in 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2** modellen is niet mogelijk. Indien u een USB toestel aansluit, wordt dit keuzemenu automatisch getoond. Het "POPUP-MENU" verschijnt niet wanneer u de OSD-beeldschermtekst inclusief menu, elektronische programmagids of schemalijst hebt geactiveerd of een Bluetooth-headset hebt aangesloten. Indien het keuzemenu niet getoond wordt, kunt u muzieklijst, fotolijst of filmlijst selecteren in het USB menu. G Hoe snel een USB geheugentoestel ontdekt wordt, verschilt van toestel tot toestel. G Indien de USB is aangesloten in de stand-by modus, zal de specifieke harde schijf automatisch geladen worden indien de tv ingeschakeld is. G De aanbevolen capaciteit is 1TB of minder voor een USb externe harde schijf en 32GB of minder voor USB geheugen. G Een toestel met een hogere aanbevolen capaciteit werkt misschien niet. G Indien een USB externe harde schijf met een "Energiebesparende" functie niet werkt, schakelt u de harde schijf uit en weer in zodat deze goed werkt. Maar ze werken in de filmlijst misschien niet goed. G G Koppel het USB opslagtoestel dat aangesloten is op de PC niet los. Het toestel kan ervoor zorgen dat het product niet goed werkt, HDMI IN 3 !G Om te voorkomen dat u de USB geheugenstick verliest, gebruikt u de USB aansluiting (afzonderlijk verkocht) om de USB geheugenstick vast te zetten op de USB aansluitinghouder van de tv. USB aansluitinghouder USB invoerpoort USB aansluiting (afzonderlijk verkocht) - Zet een kant van de USB aansluiting op de USB geheugenstick en de andere kant op de USB aansluitinghouder. FOTOLIJST U kunt fotobestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel bekijken. Tijdens het bekijken van foto's met de fotolijstfunctie kunt u de beeldmodus niet veranderen. HET USB TOESTEL GEBRUIKEN FOTO(*. JPEG) ondersteund bestand Basis: 64 x 64 tot 15360 x 8640 Progressief: 64 x 64 tot 1920 x 1440 · u kunt alleen JPEG bestanden afspelen. · Niet ondersteunde bestanden worden getoond als vooraf bepaald pictogram. Schermonderdelen 1 MENU 2 U S B selecteren. OK OK F O T O L I J S T selecteren. 3 2 1 2 3 4 Totaal aantal gemarkeerde foto's. Overeenkomende knoppen op de afstandsbediening Schijf 1 JMJ001 Map omhoog KY101 KY102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 E 1366x768, 125KB JMJ003 JMJ007 JMJ008 09/10/2008 09/10/2008 1 Map omhoog JMJ004 Navigatie Sub Menu P Pagina gewijzigd 4 E Gaat naar bovenste niveau bestand Huidige pagina/Totaal aantal pagina's Fotolijst Pagina 2/3 Niets gemarkeerd KY103 KY104 KY105 JMJ005 JMJ006 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 MARK Markeren Exit 49 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN Fotoselectie en PopUp menu Schijf 1 JMJ001 Map omhoog KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 E 1366x768, 125KB Map omhoog JMJ003 JMJ004 Navigatie Sub Menu P Pagina gewijzigd Schijf 1 JMJ001 Map omhoog KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 E 1366x768, 125KB JMJ003 Map omhoog JMJ004 Navigatie Sub Menu P Pagina gewijzigd 1 2 3 4 De doelmap of het doelstation selecteren. · Met de knop P OK De gewenste foto's selecteren. OK Het popupmenu oproepen. OK Het gewenste popupmenu selecteren. 50 E Fotolijst Pagina 2/3 Niets gemarkeerd KR103 KR104 KR105 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 1366x768, 125KB E Fotolijst Pagina 2/3 Niets gemarkeerd KR103 KR104 KR105 JMJ005 JMJ006 JMJ007 JMJ008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 MARK Markeren Exit JMJ005 09/10/2008 Bekijken JMJ006 Alles 09/10/2008 markeren Wissen JMJ007 09/10/2008 JMJ008 Sluiten Bekijken : Toon het geselecteerde onderdeel. [. . . ] Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] U kunt tevens de lage tonen aanpassen in het menu GELUID. Transmissie [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min: 00 tot Max: 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina121. Selecteer OSD (Commando: k l) G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij bediening op afstand. 15. Balans (Commando: k t) G Hiermee past u de balans aan. Transmissie [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : OSD uit Ack 01 : OSD aan U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID. Transmissie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min: 00 tot Max: 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina121. Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 12. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG MZ-42PZ10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG MZ-42PZ10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag