Gebruiksaanwijzing LG MZ-42PM23

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG MZ-42PM23. Wij hopen dat dit LG MZ-42PM23 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG MZ-42PM23 te teleladen.


Mode d'emploi LG MZ-42PM23
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG MZ-42PM23

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding. ACCESSORIES AV V MO DE PO W ER PO W ER ON /O FF ENER GY SAVIN G TV /RAD LIS T M UT E Q. V IEW FA V MAR K of ME NU Q. M EN U of RETU RN IN FO i / EX IT GU ID E MA R FA K V RA TIO AV V MO DE Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar. * Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. Gebruikershandleiding Afstandsbediening Reinigingsdoek (Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar. ) Ferrietkern Netsnoer batterijen Reinig het scherm met de doek. Veeg vlekken voorzichtig af. Als u dit te ruw doet, kan de behuizing krassen of verkleur en. Plasma-tv-modellen x2 of x4 Kabelhouder (zie pagina 33) Beschermklep (zie pagina 34) (Alleen bij 50PS70**/50PS80**/ 42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**) (zie pagina 26) Bouten voor steunmontage (Alleen bij 50/60PS70**, 50/60PS80**) (zie pagina 33) KABELKLEM LCD-tv-modellen / LED-LCD TV-MODELLEN (Alleen bij 32/37/42/47LH70**) (zie pagina 33) KABELKLEM Steun achterkap (Alleen bij 37/42/47LH70**) (zie pagina 31) (Alleen bij 19/22LU40**, 19/22/26LU50**) (zie pagina 32) Kabelhouder (Alleen bij 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**) (zie pagina 32) KABELKLEM (Alleen bij 26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, 32/37/42LH3***, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**, 32/37/42LH50**, 32/37LH70**, 42LH90**, 32/42LF51**) (zie pagina 30) 1- schroef Bouten voor steunmontage (zie pagina 25 to 28) x4 (Alleen bij 26LG31**, x4 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, (Alleen bij 26/32/37/42LH20**, 26LG31**, 26/32LD3**, 32/37/42/47L 32/37/42LF25**, H3***, 32/37/42/47LH40**, 32/37/42LG2***, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42LG33**, 32/37/42/47LH50**, 32/42LF51**) 42/47LH90**, 32/42LF51**) x2 (Alleen bij 19/22LU50**) x3 x7 (Alleen bij 26LU50**) M4x20 M4x20 x8 M4x16 x8 M4x20 x3 M4x16 x4 (Alleen bij 32LH70**) (Alleen bij 37LH70**) (Alleen bij 47LH70**) (Alleen bij 42LH70**) x5 (Alleen bij 19/22LU40**) Achterbehuizing steun Kap (Alleen bij 19/22LU40**) (zie pagina 28) of of Beschermende beugel en bout voor stroomkabel (Alleen bij 32/37/42/47LH70**) (zie pagina 33) USB verlengkabel (Alleen bij 32/37/42/47LH70**) Zorg dat u de geleverde USB verlengkabel gebruik, deze is ontworpen voor een perfecte pasvorm. Beschermklep (behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**) (zie pagina 34) 1 INHOUD ACCESSORIES . [. . . ] Audio-out omschakelen U kunt de audio-out eenvoudig omschakelen. Sync Power ingeschakeld Indien de apparatuur met Simplink functie op de aangesloten HDMI terminal start met afspelen, zal de tv automatisch wijzigen naar de ingeschakelde modus. * Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten maar geen ondersteuning bieden voor Simplink Opmerking: Om SIMPLINK te gebruiken moet u een HDMI kabel van versie 1. 3 of hoger met *CEC functie gebruiken. (*CEC: Consumer Electronics Control (Consumenten Elektronica Controle). BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SIMPLINK-menu Druk op de knop 1 en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren. T v k i j k e n : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de huidige modus. D I S C a f s p e l e n : Aangesloten schijven selecteren en weergeven. Wanneer er meerdere schijven zijn aangesloten, verschijnen de titels van alle schijven onder in het scherm. V C R a f s p e l e n : De aangesloten videorecorder bedienen. H D D - o p n a m e s a f s p e l e n : Opnames van de vaste schijf afspelen en bedienen. Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out n a a r t v : Selecteer Home theatre (thuisbioscoop) of TV speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out. 1 E 2 2 Geselecteerd apparaat Er is geen apparaat aangesloten (grijs gekleurd) Er is een apparaat aangesloten (fel gekleurd) OK E 3 4 3 4 E 5 Change Device · Thuistheater: Één tegelijkertijd ondersteund. · DVD, Recorder: Tot één (19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**), twee (19/22LU40**, 19/22LU50**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**), drie(32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 26LU50**, 32/42/47LF51**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) of vier (32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) worden tegelijkertijd ondersteund. · VCR: Één tegelijkertijd ondersteund. E 5 E E 85 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS) Wanneer u audio-video-apparaten op een externe ingang aansluit kunt u de optimale beeld- en geluidsweergave selecteren. G U kunt geen foto's (alleen JPEG) ontvangen of luisteren naar muziek van andere Bluetooth toestellen terwijl u de Bluetooth hoofdtelefoon gebruikt. G Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het Bluetooth toestel. G USB (Fotolijst, muzieklijst, filmlijst (alleen 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)) en Bluetooth worden niet tegelijkertijd ondersteund. G De bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen (schadelijke) storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenst gebruik (van het apparaat) kan veroorzaken. G QDID (Qualified Design Identity):B014836 BLUETOOTH INSTELLEN Indien u wilt luisteren naar het uitgezonden geluid, met behulp van de Bluetooth hoofdtelefoon, of jpeg afbeeldingen van een extern toestel wilt ontvangen en ze op de tv wilt bekijken, wilt luisteren naar muziek van een mobiele telefoon (Bluetooth toestel), kunt u de draadloze communicatie gebruiken, en hoeft u dus geen kabels aan te sluiten. U kunt het BLUETOOTH menu gebruiken door het selecteren van "Aan". Selecteer "Uit" indien u de Bluetooth functie niet wilt gebruiken. U kunt "Uit" selecteren na het loskoppelen van het externe Bluetooth toestel, indien deze aangesloten is. BLUETOOTH Bluetooth Tv-pincode Verpl. OK BLUETOOTH Bluetooth Bluetooth Tv-pincode Verpl. OK : Uit : 0000 : Uit Uit :Uit Aan :Aan 0000 BLUETOOTH GEBRUIKEN Bluetooth-headset : Disconnected Geregistreerd Bluetooth-apparaat Mijn Bluetooth-info. Bluetooth-headset : Disconnected Geregistreerd Bluetooth-apparaat Mijn Bluetooth-info. 1 MENU 2 OK Selecteer B L U E T O O T H. Selecteer B l u e t o o t h. 3 OK Selecteer Aan of Uit. 4 OK Opslaan. · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 89 BLUETOOTH GEBRUIKEN TV PIN INSTELLEN Om de verbinding me teen extern Bluetooth toestel te accepteren of om te verbinden met een extern Bluetooth toestel, de Pin dient ingevoerd te worden. Voor details over het instellen van de PIN van het externe Bluetooth toestel, kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel. De tv pin bestaat uit getallen tot maximaal 10 cijfers. De tv pin moet meer dan 1 cijfer hebben. BLUETOOTH Bluetooth Tv-pincode Verpl. OK BLUETOOTH Bluetooth Tv-pincode Tv-pincode Verpl. OK : Uit : 0000 : Uit 0000 :: 0000 Pincode tv instellen Bluetooth-headset : Disconnected Geregistreerd Bluetooth-apparaat Mijn Bluetooth-info. 0 0 0 0_ Bluetooth-headset : Disconnected Verwijderen Geregistreerd Bluetooth-apparaat E OK 90 BLUETOOTH GEBRUIKEN Mijn Bluetooth-info. 1 MENU 2 OK Selecteer B L U E T O O T H. · Druk op de knop om de cijfers één voor één te verwijderen. Selecteer T v - p i n c o d e. 3 4 1 2 5 8 0 3 6 9 OK 4 7 Selecteer het gewenste PIN nummer. OK · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. [. . . ] Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Transmissie [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 t/m Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina175. Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 11. Selecteer OSD (Commando: k l) G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij 15. Balans (Commando: k t) G Hiermee past u de balans aan. bediening op afstand. U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID. Transmissie [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : OSD uit Ack 01 : OSD aan Transmissie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 t/m Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina175. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG MZ-42PM23

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG MZ-42PM23 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag