Gebruiksaanwijzing LG MZ-42PM10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG MZ-42PM10. Wij hopen dat dit LG MZ-42PM10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG MZ-42PM10 te teleladen.


LG MZ-42PM10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6846 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG MZ-42PM10 (6629 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG MZ-42PM10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet geregistreerd zijn om DivX Video-on-Demand (VOD)-films te kunnen afspelen. Ga in het instellingenmenu van het apparaat naar het onderdeel DivX VOD om de registratiecode te achterhalen. Ga naar vod. divx. com voor meer informatie over het voltooien van de registratie. "DivX Certified® om DivX® en DivX PlusTM HD-video's (H. 264/MKV) tot 1080p HD af te spelen, inclusief premium-inhoud. " "DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. [. . . ] De TV geeft maximaal 128 tekens van een bestandsnaam weer. Maak altijd een back-up van belangrijke bestanden, want op een USB-apparaat opgeslagen data kunnen beschadigd raken. De aanbevolen capaciteit is 40 GB of meer en 1 TB of minder voor een USB-schijf. Apparaten met een hogere capaciteit dan de aanbevolen capaciteit werken meestal niet naar behoren. Een film afspelen via een USB-aansluiting die hoge snelheid niet ondersteunt, werkt misschien niet goed. U handhaaft de stabiliteit van een externe harde schijf met een HDD-benchmarkingprogramma dat ervoor zorgt dat de harde schijf probleemloos blijft werken. Een HDD-benchmarkingprogramma controleert de prestaties van een harde schijf, zoals lees-/schrijfsnelheid, toegangstijd en stabiliteit. U vindt een HDD-benchmarkingprogramma op de website en kunt dit eenvoudig gebruiken nadat u het hebt gedownload. (USB-geheugen wordt niet ondersteund. ) Een SSD (Solid State Drive) heeft een beperkt aantal schrijf-/wiscycli. Voor dit product wordt een HDD (Hard Disk Drive) aanbevolen. NEDERLANDS NLD DVR-functie 81 Timeshift (LIVE-TV PAUZEREN EN OPNIEUW AFSPELEN) Met deze functie kan het apparaat automatisch live-TV opnemen, waarna de opname op elk gewenst kan worden bekeken. Als timeshift is ingeschakeld, kunt u de normale TV-weergave op elk moment pauzeren en terugspoelen zonder dat u een deel van de live-uitzending mist. De timeshift- en opnamefuncties werken mogelijk niet als de signaalsterkte zwak is. U kunt DTV-programma's opnemen en bekijken in 3D. Het opnemen begint 00:35 05:35 LiveTV Recorded List Opn. /Schema Verbergen 1 Nadat u het USB-apparaat hebt aangesloten, drukt u op de knop OK. Zodra timeshift begint, wordt onder op het scherm een voortgangsbalk weergegeven die de huidige opnamestatus aangeeft. Druk op de toets TERUG om de voortgangsbalk te verbergen of druk op de toets OK om de voortgangsbalk weer te geven. Deze functie blijft behouden, zelfs als u tijdens timeshift van programma verandert. - - NLD NEDERLANDS De voortgangsbalk?Deze functie geeft aan welke timeshiftweergave mogelijk is en geeft de huidige positie op het scherm en de positie van de live-uitzending aan. 1 2 Voorbeeld Huidige locatie en voortgangstijd van de weegave Totale voortgangstijd van timeshift Playback Fast forward Rewind Pauzeren Direct View + Direct View Met één scherm Langzaam afspelen 3 84 DVR-functie Afspelen tijdens timeshift OPNEMEN Gebruik deze functie als u niet naar het gewenste programma kunt kijken omdat u niet thuis bent. Starten/stoppen met opnemen Tijdens het afspelen tijdens timeshift zijn de volgende opties beschikbaar. Gebruik van de afstandsbediening. U kunt het tijdelijk opgeslagen gedeelte op diverse manieren afspelen tijdens timeshift. Starten met opnemen Toets Beschrijving Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de knop REW ( ) of FF ( ) om sneller te gaan. - Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de zoeksnelheid met een stap versneld (maximaal 4 stappen). - Telkens wanneer u in het pauzescherm op de knop Pauze ( ) drukt, gaat u scherm voor scherm ( ) verder. - Voor slow motion ( ) drukt u op de toets Pauze( ) en vervolgens op de toets FF ( ). [. . . ] * Als in de stand-bymodus de toetsvergrendeling is ingeschakeld, wordt de TV niet ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop op de IR-afstandsbediening of het apparaat drukt. U kunt de kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. 152 EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN 17. ISM Methode (Commando: j p) (Alleen plasma-TV) OmdeISMMethodeteregelen. UkuntISMMethodeook instelleninhetmenuOPTIE. Transmissie[j][p][][InstellenID][][Data][Cr] Data02:Orbiter 04:Whitewash 08:Normaal 20:ColourWash Ack[p][][InstellenID][][OK/NG][Data][x] 19. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG MZ-42PM10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG MZ-42PM10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag