Gebruiksaanwijzing LG MV12AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG MV12AH. Wij hopen dat dit LG MV12AH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG MV12AH te teleladen.


Mode d'emploi LG MV12AH
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG MV12AH (3874 ko)
   LG MV12AH (7616 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG MV12AH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Visit us at http://www. lgservice. com LG LG Vloer / Plafond Air Conditioner GEBRUIKERSHANDLEIDING Nederlands Geachte Eigenaar Hartelijk dank voor het installeren van de LG air conditioner. Uw keuze garandeert geweldige prestaties die uw leven comfortable en plezierig zullen maken. BELANGRIJK · Lees deze gebruikershandleiding aandachtig en zogvuldig door voordat u uw air conditioner gaat gebruiken. · Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik, nadat u het zorgvuldig heeft doorgelezen. Gebruikershandleiding Kamer Air Conditioner INHOUDSOPGAVE A. Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B. [. . . ] · De chemicaliën in batterijen kunnen brandwonden en ander letsel veroorzaken. Nederlands Gebruikershandleiding 5 Productintroductie Productintroductie Naam en functie van onderdelen 4 67 2 5 1 3 4 1: Binnenunit 2: Buitenunit 3: Afstandsbediening 4: Ingang lucht 5: Uitgang lucht 6: Refrigerantleiding, aansluiting elektrische kabels 7: Afvoerpijp 8: Aardekabel naar aarde buitenunit om elektrische schokken te voorkomen. 8 Wat te doen voor gebruik A 1 2 Indien uw installatie uitgerust is met een aangepast controlesysteem, vraagt u uw LG dealer voor het gebruik dat overeenkomt met uw systeem. A : Synchro Systeem of gelijktijdig werkend systeem B : Multisysteem 1: Unit met afstandsbediening 2: Unit zonder afstandsbediening (indien gebruikt bij gelijktijdige werking) B 1 1 Werking Indicatielampjes Aan/Uit Filterteken Timer : Brandt tijdens werking van het systeem. : Brandt na 2400 uren vanaf het moment dat de unit voor het eerst werkte. : Brandt tijdens timer-gebruik. Ontdooi Modus : Brandt tijdens Ontdooi Modus of Hot Start gebruik (Warmtepomp model) Buitenunit gebruik Slaapmodus : Brandt tijdens werking van de buitenunit. (Koeltype) : Brandt tijdens Slaap Modus Auto werking (Optioneel) 6 Vloer Plafond Airconditioner Gebruiksinstructies Gebruiksinstructies De batterijen plaatsen 1. Verwijder de batterijkap door deze richting de pijl te duwen. Plaats nieuwe batterijen, let op dat de (+) en (-) van de batterij goed geplaatst worden. AAN/UIT TIMER KNOPPEN Wordt gebruikt om de start- en stoptijden in te stellen. TIJDINSTEL KNOPPEN Wordt gebruikt om de tijd aan te passen. TIMER INSTELLEN/ANNULEREN KNOP Wordt gebruikt om het timer-gebruik in te stellen en te annuleren. SLAAPMODUS KNOP Wordt gebruikt om het slaapmodus autogebruik in te stellen. LUCHTCIRCULATIEKNOP Wordt gebruikt om de kamerlucht te circuleren zonder koelen of verwarmen. CONTROLEKNOP KAMERTEMPERATUUR Wordt gebruikt om de kamertemperatuur te controleren. PLASMAKNOP (OPTIONEEL) Wordt gebruikt om de plasma zuivering te starten of te stoppen. RESETKNOP Wordt gebruikt voor het resetten van tijd. 2e F-knop Wordt gebruikt voor de modi die in blauw zijn geprint onder de knoppen. · Koelmodel ( ), Warmtepomp Model ( ) OPMERKING Om de functies in blauw onder de knoppen te gebruiken, drukt u op de tweede 2e F-knop eerst, en vervolgens op de gewenste functieknop. Door op de 2e F-knop te drukken, wordt de blauwe functie van de respectievelijke knop geactieveerd. Om de functie te annuleren drukt u opnieuw op de 2e F-knop, anders zal de functie van de knop na 10 seconden inactief worden. Uw daadwerkelijke product kan verschillen van bovenstaande inhoud, afhankelijk van modeltype. 8 Vloer Plafond Airconditioner Gebruiksinstructies Werkingsmodus 1 Druk op de AAN/UIT knop om het toestel in te schakelen. Het toestel zal antwoorden met een pieptoon 1 3 4 ON 2 Open de deur van de afstandsbediening en druk op de gebruiksmodusknop. De gebruiksmodus wordt met elke druk van de knop in de richting van de pijl gewijzigd. 2 Koelen Auto Ontvochtigen Verwarmen (Warmtepomp) Nederlands 3 4 Voor Koelen of verwarmen stelt u de gewenste binnentemperatuur in door op de knop KAMERTEMPERATUUR INSTELLINGKNOPPEN te drukken. De temperatuur verhogen De temperatuur verlagen Stel de ventilatorsnelheid in met de afstandsbediening. U kunt de ventilatorsnelheid selecteren in vier stappen ­ laag, medium, hoog, en CHAOS door op de BINNEN VENTILATORSNELHEID KEUZEKNOP te drukken. [. . . ] · Controleer dat er geen vochtige damp komt uit de muren, vloerbedekking, meubels, of kleding in de kamer. · Controleer dat de afvoerslang goed aangesloten is of dat de binnenunit waterpas staat. Zie pagina Air conditioner doet het niet de · Dit is de beveiliging van het mechanisme. eerste 3 minuten na · Wacht ongeveer 3 minuten en het gebruik zal starten. · Ongeveer 3 minuten vertraging wordt toegepast om de compressor te beschermen tegen regelmatig aan/uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG MV12AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG MV12AH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag