Gebruiksaanwijzing LG MT11AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG MT11AH. Wij hopen dat dit LG MT11AH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG MT11AH te teleladen.


Mode d'emploi LG MT11AH
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG MT11AH (32863 ko)
   LG MT11AH (4671 ko)
   LG MT11AH (14506 ko)
   LG MT11AH (32863 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG MT11AH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Visit us at http://www. lgservice. com LG LG Plafond Cassette type Air Conditioner GEBRUIKERSHANDLEIDING Nederlands Geachte Eigenaar Hartelijk dank voor het installeren van de LG air conditioner. Uw keuze garandeert geweldige prestaties die uw leven comfortabel en plezierig zullen maken. BELANGRIJK - Lees deze gebruikershandleiding aandachtig en zogvuldig door voordat u uw air conditioner gaat gebruiken. - Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik, nadat u het zorgvuldig heeft doorgelezen. Plafond Cassette Type Air Conditioner Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE A. Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B. [. . . ] TIJDINSTEL KNOPPEN Wordt gebruikt om de tijd aan te passen. TIMER INSTELLEN/ANNULEREN KNOP Wordt gebruikt om het timer-gebruik in te stellen en te annuleren. SLAAPMODUS KNOP Wordt gebruikt om het slaapmodus autogebruik in te stellen. LUCHTCIRCULATIEKNOP Wordt gebruikt om de kamerlucht te circuleren zonder koelen of verwarmen. CONTROLEKNOP KAMERTEMPERATUUR Wordt gebruikt om de kamertemperatuur te controleren. PLASMA Wordt gebruikt om de plasma zuivering te starten of te stoppen. RESETKNOP Initialiseer afstandsbediening. 2e F-knop Wordt gebruikt voor de modi die in blauw zijn geprint onder de knoppen. LET OP : betreffende de Afstandsbediening · Richt de signaalontvanger op de Signaalontvanger om te gebruiken. · Het signaal van de afstandsbediening kan tot 7m ontvangen worden. · Let op dat er geen obstructies aanwezig zijn tussen afstandsbediening en signaalontvanger. · Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee. · Plaats de afstandsbediening niet op een plek waar deze blootgesteld wordt aan direct zonlicht, of naast een kachel, of een andere hittebron. · Blokkeer een sterk licht over de signaalontvanger met een gordijn of zo, om abnormaal gebruik te voorkomen). elektronische snelle start, ELBA, invertie type fluorescerende lamp) OPMERKING De draadloze afstandsbediening werkt niet bij de swirl modus (4-wegs type) Voor meer inforamtie zie de handleiding van de draadloze afstandsbediening accessoire. Uw daadwerkelijke product kan verschillen van bovenstaande inhoud, afhankelijk van modeltype. 8 Plafond Cassette type Air Conditioner Gebruiksinstructies Gebruiksinstructies Set the Current Time and day of the Week Unless you press any button about 5 (sometimes 10) seconds while setting function, the setting mode returns to initial mode. 1 Druk op de knop. Hour Elke keer dat de knop ingedrukt wordt, wijzigt het nummer van 00 tot 23. U kunt het nummer van het huidige uur instellen. AUTO SWING OPERATION SET TEMP Room Temp FAN SPEED HI MED LO SUB FUNCTION Hour Time Timer Operation unit 03 05 07 AUTO Heater Preheat JET Defrost Humidify Filter Out door ZONE 1234 17 19 21 23 Program set 09 11 13 15 On Off Set no. Time 01 Nederlands 2 Druk op de knop. Min Elke keer dat de knop ingedrukt wordt, wijzigt het nummer van 00 tot 59. U kunt het nummer van de huidige minuut instellen. AUTO SWING OPERATION SET TEMP Room Temp FAN SPEED HI MED LO SUB FUNCTION Min Time Timer Operation unit 03 05 07 AUTO Heater Preheat JET Defrost Humidify Filter Out door ZONE 1234 17 19 21 23 Program set 09 11 13 15 On Off Set no. Time 01 3 Druk op de Week knop. Elke keer dat op de knop wordt gedrukt, wordt een dag van de week gewijzigd van zondag tot zaterdag. AUTO SWING OPERATION SET TEMP FAN SPEED U kunt de dag van de week instellen. [. . . ] · Controleer dat er geen vochtige damp komt uit de muren, vloerbedekking, meubels, of kleding in de kamer. · Condensvorming vindt plaats indien de luchtstroom van de air conditoner warme kamerlucht koelt. · Dit is de beveiliging van het mechanisme. · Wacht ongeveer 3 minuten en het gebruik zal starten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG MT11AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG MT11AH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag