Gebruiksaanwijzing LG MS07AWV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG MS07AWV. Wij hopen dat dit LG MS07AWV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG MS07AWV te teleladen.


LG MS07AWV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25649 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG MS07AWV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 10 ANTES DEL USO Colocación de las pilas Introduzca las pilas antes de utilizar el mando a distancia. Automatikbetrieb (Künstliche Intelligenz) Sie können die gewünschte Temperatur sowie die Lüftergeschwindigkeit des Innengerätes einstellen. € Die gewünschte Temperatur ist höher als • Stellen Sie die gewünschte Temperatur die eingestellte Temgeringer als die aktuelle Temperatur ein. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. [. . . ] NEDERLANDS • Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding, meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze dan goed af met schoon water. de chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. € Als vloeistof uit een batterij wordt ingeslikt, moet u uw mond grondig spoelen met schoon water en een dokter raadplegen. € Laat de airconditioner niet langdurig werken wanneer de luchtvochtigheid zeer hoog en een deur of raam open staat. Daardoor kan vocht uit de lucht condenseren en het meubilair nat maken of beschadigen. € Stel uw huid of uw kinderen of planten niet bloot aan tocht van koude of hete lucht. dit water is niet schoon en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. € Gebruik een stevige stoel of ladder bij het schoonmaken, onderhouden of repareren van het product op hoogte. 6 INHOUD INHOUD 2 TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK Onderdelen Het gebruik van de afstandsbediening - Batterijen plaatsen - De afstandsbedieninghouder bevestigen. NEDERLANDS J G p r - * Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, bepaalde functies niet werken. 2 Bevestig de houder door de 2 schroeven met een schroevendraaire stevig vast de draaien. Zorg ervoor + dat - de batterijen in de goede richting geplaatst worden. Gebruikshandleiding Richt de afstandsbediening op de ontvanger aan de onderkant van de airco om hem te bedienen. Bevestig de afstandsbedieninghouder op een plaats waar geen direct zonlicht op valt. € Het kan zijn dat andere elektronische apparaten op de afstandsbediening reageren wanneer deze erop gericht is. € Om goed functioneren te waarborgen, dient u de zender en de ontvanger schoon te maken met een zachte doek. In deze modus wordt een te hoge luchtvochtigheid van de omgeving gecorrigeerd om schimmelplekken te voorkomen. In deze modus worden de kamertemperatuur en de ventilatorsnelheid automatisch aangepast om een optimale luchtvochtigheid te behouden. € In deze modus kan de kamertemperatuur niet ingesteld worden, daar deze automatisch aangepast wordt. 12 BASISFUNCTIES De kamer ventileren (Ventilatie) In deze modus wordt de lucht alleen gecirculeerd zonder de kamertemperatuur te wijzigen. 1 Om de richting van de luchtstroom verticaal in te stellen: druk meermaals op i om de gewenste richting in te stellen. 2 Om de richting van de luchtstroom horizontaal in te verstellen: druk meermaals op j om de gewenste richting in te stellen. [. . . ] € Een knop, een beveiliging, de aarding of een zekering werkt niet goed. € Wacht 3 minuten na het herstellen van de stroomvoorziening voordat u de airco weer inschakelt. € De airco is na een bepaalde tijd automatisch • Druk nogmaals op de Aan-/Uit-knop. € Zelfs wanneer u bovenstaande richtlijnen volgt, treedt de airconditioner niet in werking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG MS07AWV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG MS07AWV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag