Gebruiksaanwijzing LG MS-07AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG MS-07AH. Wij hopen dat dit LG MS-07AH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG MS-07AH te teleladen.


Mode d'emploi LG MS-07AH
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG MS-07AH (4239 ko)
   LG MS07AH (18255 ko)
   LG MS07AH (2557 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG MS-07AH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Visit us at http://www. lgservice. com LG LG Kamer Air Conditioner GEBRUIKERSHANDLEIDING Nederlands Geachte Eigenaar Hartelijk dank voor het installeren van de LG air conditioner. Uw keuze garandeert geweldige prestaties die uw leven comfortabel en plezierig zullen maken. BELANGRIJK - Lees deze gebruikershandleiding aandachtig en zogvuldig door voordat u uw air conditioner gaat gebruiken. - Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik, nadat u het zorgvuldig heeft doorgelezen. Gebruikershandleiding Kamer Air Conditioner INHOUDSOPGAVE A. Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B. [. . . ] Schuif de afstandsbediening in de houder. OPMERKING 1. De afstandsbediening mag nooit worden blootgesteld aan direct zonlicht. Signaal transmitter & receiver dienen altijd schoon te zijn voor juiste communicatie. Gebruik een zachte doek om schoon te maken. In sommige gevallen worden andere apparaten eveneens bestuurd door de afstandsbediening. Wijzig hun positie of neem contact op met uw serviceman. Gebruiksmethode · Om de kamer air conditioner te gebruiken, richt u de afstandsbediening op de signaalontvanger. 8 Kamer Air Conditioner Gebruiksinstructies Gebruik Afstandsbediening De controles zijn er als volgt uit. Signaaltransmitter 5 6 1 3 4 2 7 11 8 13 15 10 CANCEL ON OFF SET AUTO CLEAN 9 12 17 18 14 16 Flip-up deur (geopend) Werkingsmodus Koelwerking Auto werking Zacht drogen werking Verwarmingswerking · Koelmodel ( ), Warmtepomp Model ( ) OPMERKING 1. AAN/UIT KNOP Wordt gebruikt om het toestel aan of uit te zetten. WERKINGSMODUS SELECTIEKNOPPEN Wordt gebruikt om de werkingsmodus te selecteren. KAMERTEMPERATUUR INSTELLINGSKNOPPEN Wordt gebruikt om de kamertemperatuur te selecteren. BINNEN VENTILATOR SNELHEID KNOP Wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid in vier stappen te selecteren: laag, medium, hoog en CHAOS. JET COOL KNOP Wordt gebruikt om het snel koelen te starten of te stoppen. (de ventilator wordt in hoge snelheid gebruikt in de koelmodus) 6. CHAOS SWING KNOP Wordt gebruikt om de Lamellenbeweging te stoppen of te starten en om de gewenste omhoog/omlaag luchtstroomrichting in te stellen. AAN/UIT TIMER KNOPPEN Wordt gebruikt om de start- en stoptijden in te stellen. TIJDINSTEL KNOPPEN Wordt gebruikt om de tijd aan te passen. TIMER INSTELLEN/ANNULEREN KNOP Wordt gebruikt om het timer-gebruik in te stellen en te annuleren. SLAAPMODUS KNOP Wordt gebruikt om het slaapmodus autogebruik in te stellen. LUCHTCIRCULATIEKNOP Wordt gebruikt om de kamerlucht te circuleren zonder koelen of verwarmen. CONTROLEKNOP KAMERTEMPERATUUR Wordt gebruikt om de kamertemperatuur te controleren. PLASMA KNOP Wordt gebruikt om de plasma zuivering te starten of te stoppen. HORIZONTALE LUCHTSTROOMRICHTING CONTROLEKNOP Wordt gebruikt voor het instellen van de horizontale luchtstroomrichting. RESETKNOP Wordt gebruikt voor het resetten van tijd. [. . . ] · Controleer dat er geen vochtige damp komt uit de muren, vloerbedekking, meubels, of kleding in de kamer. · Controleer dat de afvoerslang goed aangesloten is of dat de binnenunit waterpas staat. Zie pagina 10 Er lekt condens uit de air conditioner. Air conditioner doet het niet de · Dit is de beveiliging van het mechanisme. · Wacht ongeveer 3 minuten en het gebruik zal starten. · Ongeveer 3 minuten vertraging wordt toegepast om de compressor te beschermen tegen regelmatig aan/uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG MS-07AH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG MS-07AH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag