Gebruiksaanwijzing LG MS-1932ES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG MS-1932ES. Wij hopen dat dit LG MS-1932ES handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG MS-1932ES te teleladen.


LG MS-1932ES : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1543 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG MS-1932ES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is belangrijk dat niet met de veiligheidsvergrendelingen wordt geknoeid. Plaats geen voorwerp tussen het voorvlak van de oven en de deur en voorkom dat etensresten of reinigingsmiddel aan de afdichtingsoppervlakken vastkoeken. Voorzorgsmaatregelen om mogelijke blootstelling aan microgolfenergie te vermijden. Wanneer u vloeibare eetwaren, bijvoorbeeld soep, saus en dranken, opwarmt in uw magnetronoven, kunnen deze met vertraging fel beginnen te koken, zonder dat men ze ziet borrelen. Neem de volgende maatregelen om dit te voorkomen: 1 Vermijd het gebruik van houders met rechte zijkanten en een smalle hals. 3 Roer in de vloeistof voordat u de houder in de oven plaatst en halverwege tijdens het verwarmen. [. . . ] Knoei niet met de deur, het bedieningspaneel, de veiligheidsschakelaars of enig ander onderdeel van de oven en voer er evenmin aanpassingen of reparaties aan uit. Het uitvoeren van onderhoud of reparaties waarvoor beschermingen tegen microgolfenergie moeten worden verwijderd, is gevaarlijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus. U laat het best een glas water in de oven staan wanneer u hem niet gebruikt. Het water zal alle microgolfenergie veilig absorberen als de oven per ongeluk wordt gestart. Kook geen voedsel dat in keukenpapier is gewikkeld, tenzij dit volgens de instructies in uw kookboek zo hoort. Metalen voorwerpen kunnen vonken en aldus ernstige schade veroorzaken. Bedien de oven niet met een stuk keukenpapier, een servet of enig ander obstakel tussen de deur en de voorste randen van de oven. Dit kan immers onzuiverheden bevatten die vonken en/of brand kunnen veroorzaken tijdens het koken. Als men de normale kooktijden aanhoudt, kan dit oververhitting en brand veroorzaken. Veiligheidsvoorschriften 11. Plaats de oven zodanig dat de voorkant van de deur zich op minimaal 8 cm van de rand van het oppervlak bevindt waarop de oven staat, om te voorkomen dat hij per ongeluk omkantelt. Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten, of scherpe metalen schrapers omde ovendeur te reinigen, aangezien deze krassen kunnen veroorzaken, waardoorhet glas kan breken. 35. Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, gevoelsmatige of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er is toezicht is of instructies betreffende het gebruik van het apparaat zijn verstrekt door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. NL WAARSCHUWING: Indien de deur of de deurafsluiting is beschadigd, zal de oven niet werken tot een bevoegde technicus het probleem heeft verholpen. WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor niet bevoegde personen het apparaat te openen of het deksel te verwijderen om het toestel te repareren, want het deksel beschermt tegen de magnetron uitstraling. WAARSCHUWING: Verwarm nooit vloeistof en etenswaren in afgedekte bakjes, want ze kunnen ontploffen. WAARSCHUWING: Laat kinderen alleen de oven zonder toezicht gebruiken nadat u duidelijke instructies heeft gegeven zodat het kind de oven op een veilige manier kan gebruiken en de gevaren van een onjuist gebruik begrijpt. WAARSCHUWING: De te bereiken onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik. WAARSCHUWING: Als dit apparaat in de gecombineerde stand wordt gebruikt, mogen kinderen de oven wegens de temperatuur die wordt opgewekt alleen onze toezicht van een volwassene gebruiken. Magnetronbestendig kookgerei Gebruik nooit metalen of met metaal afgewerkt kookgerei in uw magnetronoven Papier Microgolven dringen immers niet door metaal. Metalen voorwerpen in de oven zullen de microgolven weerkaatsen, waardoor een vonkoverslag ontstaat, een verschijnsel dat vergelijkbaar is met bliksem. De meeste hittebestendige niet-metalen houders zijn geschikt voor gebruik in uw magnetronoven. Sommige houders kunnen echter materiaal bevatten waardoor ze ongeschikt zijn voor de magnetron. Als u twijfelt of een bepaalde houder geschikt is voor de magnetron, dan kunt u hierover op een eenvoudige manier zekerheid krijgen. [. . . ] Gebruik geen stoomreinigers. Vragen en antwoorden V Wat is er mis wanneer de ovenlamp niet gaat branden?De lamp is doorgebrand De deur is niet gesloten V Dringt de microgolfenergie door het kijkvenster in de deur?De openingen, of doorgangen, zijn bedoeld om licht door te laten; zij laten echter geen microgolven door. V Waarom weerklinkt er een pieptoon wanneer men een toets op het bedieningspaneel aanraakt? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG MS-1932ES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG MS-1932ES zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag