Gebruiksaanwijzing LG M4210C-BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M4210C-BA. Wij hopen dat dit LG M4210C-BA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M4210C-BA te teleladen.


Mode d'emploi LG M4210C-BA
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M4210C-BA (1902 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M4210C-BA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding M4210C zeker de Belangrijke voorzorgsmaatregelen vóór u het product begint te gebruiken. Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen. het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt. Lees Raadpleeg Veiligheidsvoorschriften Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Waarschuwing Het negeren van het waarschuwingsbericht kan ernstig letsel, een ongeval of de dood tot gevolg hebben. Let op Het negeren van dit bericht kan leiden tot persoonlijk letsel of tot beschadiging van het product. Voorzorgsmaatregelen bij de installatie van het product Waarschuwing Plaats het product niet in de buurt van een hittebron, zoals een elektrische verwarming. - Dit kan een elektrische schok, brand, storing of beschadiging tot gevolg hebben. [. . . ] 1) Druk op de knop MENU en vervolgens op de knoppen om de optie Auto sleep te selecteren. 2) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen om On(Aan) of Off(Uit) te selecteren. Off/On time (Tijd uit/ Tijd aan) Auto sleep Opmerking · Als de voeding wordt onderbroken (verbroken verbinding of stroomstoring), moet de functie Clock (Klok) opnieuw worden ingesteld. · Zodra de functie Off time(Tijd uit) of On time(Tijd aan) eenmaal is ingesteld, wordt deze functie elke dag op de vooraf ingestelde tijd uitgevoerd. · De functie Tijd uit krijgt voorrang op de functie On time(Tijd aan) als beide functies op dezelfde tijd zijn ingesteld. · De functie On time(Tijd aan) werkt alleen als het apparaat uit staat. · Bij gebruik van On time(Tijd aan) wordt het INPUT-scherm ingeschakeld als het uit stond. 26 Scherm selecteren en aanpassen Opties kiezen Language Child lock ISM Method Set ID Tile Mode Power Indicator Logo light Demo Language Child lock (Kinderslot) Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven. Selecteer On(Aan) of Off(Uit) met de knoppen . U kunt de set zo instellen dat deze alleen met de afstandsbediening kan worden gebruikt. Met deze functie kunt u ongewenst gebruik voorkomen. U kunt voorkomen dat het schermmenu wordt aangepast door de optie Child lock(Kinderslot) in de stand Aan te zetten. U kunt het kinderslot als volgt annuleren: · Druk op de knop MENU van de afstandsbediening en stel de optie Child lock(Kinderslot) in op Uit. ISM Method een gepauzeerd beeld van een pc/videogame dat gedurende langere tijd op het scherm wordt weergegeven, resulteert in een ingbrand beeld dat ook nog te zien is nadat het beeld is verdwenen. Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm van het toestel wordt weergegeven. · Normal (Normaal) : Als het plakken van een beeld geen probleem is, dan is ISM niet nodig instellen op Normal. · White wash (Witwassen) : de functie White wash verwijdert ingebrande beelden van het scherm hoewel een te ver ingebrand beeld mogelijk niet helemaal verwijderd kan worden. · Orbiter (Screensaver) : Orbiter kan helpen om het inbranden van beelden te voorkomen. Het is echter het beste om geen vaste beelden op het scherm te laten staan. Om een ingebrand beeld op het scherm te voorkomen, wordt het beeld elke 2 minuten verplaatst. · Inversion (Inversie): Dit is de functie waarmee de schermkleur wordt geïnverteerd. De schermkleur wordt automatisch elke 30 minuten geïnverteerd. : Deze functie is voor het omkeren van de paneelkleur van het scherm en kan schaduwen voorkomen. De paneelkleur wordt automatisch elke 30 minuten omgekeerd en het scherm wordt elke 2 minuten verplaatst. Language Child lock ISM Method Set ID Tile Mode Power Indicator Logo light Demo Set ID 1 Als u verschillende weergaveproducten hebt aangesloten, kunt u aan elk product een uniek identificatienummer toekennen (naamtoewijzing). Geef met de knop het gewenste nummer op (1~99) en sluit af. [. . . ] Uitzending [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Datacode: zie pagina N18. Bevestiging [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] N12 RS-232C Verschillende producten bedienen Protocol voor uitzending/ontvangst 20. Tile Mode (Mozaïekmodus) (opdracht: d d) Zelfde functie als Tile Mode (Mozaïekmodus) in het menu Speciaal. Uitzending [d][d][][Set ID][][Data][x] L Data 00 12 13 14 . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M4210C-BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M4210C-BA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag