Gebruiksaanwijzing LG M3700C-SAF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M3700C-SAF. Wij hopen dat dit LG M3700C-SAF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M3700C-SAF te teleladen.


LG M3700C-SAF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7325 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M3700C-SAF (7869 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M3700C-SAF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikte symbolen Op ieder moment belangrijk om te lezen en begrijpen Haal de stekker uit het stopcontact Geaard om een elektrische schok te voorkomen Verboden Niet demonteren Niet aanraken Stroom Als uw computer gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, stel hem dan in op DPM. Als u een schermbeveiliging gebruikt, stelt u deze in op de actieve schermmodus. De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, en mogelijk niet in alle gevallen (of landen) van toepassing. Snelkoppeling naar instructies ter voorkoming van scherminbranding Gebruik geen beschadigde voedingskabel of stekker, of een beschadigd of loszittend stopcontact. [. . . ] (Zie de Preset Timing Modes) 57 Problemen oplossen Neem contact op met het Servicecentrum of met uw leverancier als het eerste scherm (het aanmeldingsscherm) niet verschijnt. Q: A: A: A: Wordt het bericht 'Not Optimum Mode', 'Recommended Mode 1440 x 900 60 Hz' op het scherm weergegeven?U kunt dit bericht zien wanneer het signaal van de videokaart de maximale resolutie en frequentie die de monitor op een correcte manier kan verwerken, overschrijdt. Pas de maximale resolutie en frequentie aan naar een waarde die op een correcte manier kan worden verwerkt door de monitor. Als de weergave SXGA of 75 Hz overschrijdt, wordt het bericht 'Not Optimum Mode', 'Recommended Mode 1440 x 900 60 Hz' weergegeven. Als de weergave 85 Hz overschrijdt, werkt deze wel maar wordt het bericht 'Not Optimum Mode', 'Recommended Mode 1440 x 900 60 Hz' gedurende een minuut weergegeven, waarna hij vanzelf verdwijnt. (De melding verschijnt weer als u het systeem opnieuw opstart. ) Q: A: A: A: Er verschijnt niets op het scherm. Knippert de stroomindicator op de monitor met een interval van 1 seconde?Als er nog steeds geen beeld is, drukt u op de toets ' /SOURCE'. Druk vervolgens nogmaals op een toets op het toetsenbord om de monitor te activeren. U kunt een leeg scherm te zien krijgen als u het systeem opstart voordat u de DVI-kabel aansluit, of de DVI-kabel verwijdert en weer aansluit terwijl het systeem in bedrijf is, aangezien sommige grafische kaarten geen videosignalen uitzenden. U vindt het programma op http://www. samsung. com/monitor/magictune Hebt u het programma geïnstalleerd?Start de computer opnieuw op nadat u het programma voor het eerst hebt geïnstalleerd. Als er al een versie van het programma is geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen, de computer opnieuw opstarten en vervolgens het programma opnieuw installeren. Voor een goede werking van uw computer moet u deze opnieuw opstarten na het installeren of verwijderen van een programma. Opmerking Ga naar de website van MagicTuneTM en download de installatiesoftware voor MagicTuneTM MAC. Als ik goed naar de randen van het product kijk, zie ik kleine hoeveelheden van een onbekende Dit product is zodanig ontworpen dat de kleuren dankzij een transparante coating op de zwarte randen flets worden weergegeven. Dit is geen defect aan het product. Controleer het volgende als u problemen hebt met de monitor. Controleer of het netsnoer en de videokabels goed zijn aangesloten op de computer. (Als dit het geval is, moet het moederbord van de computer worden gecontroleerd. ) 60 Problemen oplossen Indien u een nieuwe videokaart hebt geïnstalleerd of als u de pc hebt samengesteld, controleert u of het (video-) stuurprogramma van de adapter en het stuurprogramma van de monitor zijn geïnstalleerd. Controleer of de scanratio van het beeldscherm is ingesteld op 56 Hz tot 75 Hz. (Overschrijd de 75 Hz niet als u de maximale resolutie gebruikt. ) Als u problemen hebt met het (video-) stuurprogramma van de adapter, start u de computer op in de veilige modus. Vervolgens verwijdert u de beeldschermadapter via 'Control Panel' (Configuratiescherm) 'System' (Systeem) 'Device Administrator' (Apparaatbeheer) en start u de computer opnieuw op om het (video-) stuurprogramma van de adapter opnieuw te installeren. Opmerking Als de problemen zich blijven voordoen, kunt u contact opnemen met een geautoriseerd servicecentrum. {M3700C-SAF, M3700C-SAFG} Vragen en antwoorden Q: A: A: Q: A: Hoe kan ik de frequentie wijzigen? [. . . ] Als het LCD-scherm voor langere tijd wordt gebruikt met een vast patroon (meer dan 12 uur), is er mogelijk een klein verschil in het voltage tussen de elektroden die de vloeibare kristallen in pixels veranderen. Het voltageverschil tussen de elektroden verhoogt geleidelijk waardoor de vloeibare kristallen overhellen. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar is wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet het vergrote voltageverschil worden verlaagd. 93 Informatie Onze LCD-monitor voldoet aan de ISO13406-2 norm klasse II voor dode pixels. 94 Bijlage Contact Samsung wereldwijd Opmerking Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung North America U. S. A CANADA MEXICO 1-800-LG(726-7864) 1-800-LG(726-7864) http://www. samsung. com http://www. samsung. com/ca 01-800-LG(726-7864) http://www. samsung. com Latin America ARGENTINE BRAZIL 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS JAMAICA NICARAGUA PANAMA PUERTO RICO REP. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M3700C-SAF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M3700C-SAF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag