Gebruiksaanwijzing LG M2752T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M2752T. Wij hopen dat dit LG M2752T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M2752T te teleladen.


LG M2752T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8120 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M2752T (8183 ko)
   LG M2752T (8183 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M2752T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WOOFER 8 Stroomindicator 9 4 BEDIENING OP HET VOORPANEEL M2080DB / M2280DB M2380DB Dit is een vereenvoudigde weergave van het voorpaneel. De getoonde afbeelding kan enigszins afwijken van uw TV. M2080DN / M2280DN M2380DN / M2752TN VOORBEREIDING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 IR-ontvanger (ontvanger voor afstandsbediening) KNOP INPUT KNOP MENU KNOP OK VOLUMEKNOP KNOP PROGRAMMA AAN-UITKNOP brandt blauw als de TV wordt ingeschakeld. Opmerking: in het menu OPTIE kunt u de stroomindicator aanpassen. 8 Stroomindicator 5 VOORBEREIDING INFORMATIE ACHTERPANEEL Dit is een vereenvoudigde weergave van het achterpaneel. De getoonde afbeelding kan enigszins afwijken van uw TV. M2080D / M2280D M2380D / M2752T 13 M2080DF / M2280DF M2380DF / M2752TF 13 VOORBEREIDING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 M2080DB / M2280DB M2380DB M2080DN / M2280DN M2380DN / M2752TN 6 INFORMATIE ACHTERPANEEL 1 2 POORT VOOR DC-ADAPTER Sluit de voedingskabel aan. [. . . ] Selecteer Auto volume. Selecteer Aan of Uit. · Druk op de toets MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 85 GELUID INSTELLEN HELDERE STEM II Deze functie zorgt ervoor dat de tv onderscheid maakt tussen het geluid van de menselijke stem en andere geluiden. Daardoor is gesproken woord beter te verstaan. GELUID Auto volume Heldere stem II Heldere stem II Balans Geluidsmodus Verplaatsen OK GELUID Auto volume Heldere stem II Heldere stem II Verplaatsen OK : Uit : Uit 3 : Uit 3 0 : Muziek · Surround X : Uit · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten 50 50 : Uit : Uit 3 : Uit 3 : Muziek · HELDERE STEM II Uit Balans Geluidsmodus 0· Niveau 3 Sluiten 50 50 · Surround X : Uit · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten 86 GELUID INSTELLEN 1 2 3 MENU Selecteer GELUID. Selecteer Heldere stem II. · Als u Aan bij Heldere stem II selecteert, werkt de functie Surround X niet. · Selecteer niveaus van `-6' tot '+6'. Selecteer Aan of Uit. Aanpassing voor Heldere Stem Niveau Met selecteren Aan 4 5 Selecteer Niveau. De gewenste balans instellen. · Druk op de toets MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. BALANS U kunt de balans van de luidsprekers aanpassen aan uw wensen. GELUID Auto volume Heldere stem II Balans Balans Geluidsmodus Verplaatsen OK GELUID Auto volume Heldere stem II Verplaatsen OK : Uit : Uit 0 : Muziek · Surround X : Uit · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten 50 50 0 : Uit : Uit 3 0 0 Balans 0 : Muziek · Surround X : Uit Sluiten · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten 50 50 Balans Balans Geluidsmodus GELUID INSTELLEN 1 2 3 MENU Selecteer GELUID. Balans selecteren. De gewenste balans instellen. · Druk op de toets MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 87 GELUID INSTELLEN STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS U kunt uw voorkeursinstelling voor geluid selecteren: Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game. Met de Geluidsmodus kunt u zonder speciale aanpassingen genieten van prachtig geluid, omdat op de TV de juiste geluidsopties worden ingesteld op basis van de programma-inhoud. Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport en Game zijn vooraf in de fabriek ingesteld voor optimale geluidskwaliteit. Optimaal geluid voor het spelen van games. GELUID Auto volume Heldere stem II Verplaatsen OK GELUID Auto volume Heldere stem II Verplaatsen OK : Uit : Uit 3 0 Muziek : Standaard · Surround X : Uit · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten 50 50 : Uit : Uit 3 0 : Muziek : Muziek Standaard · Surround Standaard X : Uit Muziek · Hoge tonen 50 Bioscoop · Lage tonen 50 Sport · Resetten Game 88 GELUID INSTELLEN Balans Geluidsmodus Geluidsmodus Balans Geluidsmodus Geluidsmodus 1 2 3 4 MENU Selecteer GELUID. Geluidsmodus selecteren. · U kunt de geluidsmodus ook aanpassen in het Quick Menu. Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game selecteren. · Druk op de toets MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. !OPMERKINGEN Indien de TV-speaker is uitgeschakeld terwijl het Simplink Home Theater in gebruik is, wordt het geluid automatisch uitgevoerd naar de speaker van het Home Theater. Indien de speaker van de TV is ingeschakeld, wordt het geluid uitgevoerd naar de TV-speaker. Sommige menu's in GELUID zijn uitgeschakeld wanneer de TV Speaker is ingesteld op Uit. Indien er andere audiotypes bestaan in een invoersignaal, staat deze functie u toe om het gewenste audiotype te selecteren. DTV AUDIO INSTELLINGEN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS) GELUID Geluidsmodus Verplaatsen OK GELUID Geluidsmodus Verplaatsen OK : Muziek · Surround X : Uit · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten Digitaal audio uit : PCM Digitaal audio uit TV Speaker : Aan DTV Audio Instellingen: Automatisch DTV Audio Instellingen : Automatisch 50 50 : Muziek · Surround X : Uit · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten : PCM TV Speaker : Aan Automatisch Automatisch DTV Audio Instellingen: Automatisch DTV Audio Instellingen : Automatisch HE-AAC Dolby Digital MPEG 50 50 GELUID INSTELLEN 1 2 3 4 MENU Selecteer GELUID. Selecteer DTV Audio Instellingen. Selecteer Auto, HE-AAC, Dolby Digital of MPEG. · Druk op de toets MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. · Automatisch: automatische uitvoer in de volgorde HE - AAC Dolby Digital MPEG. · HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: staat gebruikers toe om het gewenste audiotype te selecteren. Indien MPEG niet wordt ondersteund, worden HE - AAC en Dolby Digital geselecteerd in deze volgorde. 100 (Selectie Taal voor audio) 93 GELUID INSTELLEN I/II Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus) Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het programmanummer en de stationsnaam weergegeven. 1 2 Selecteer Audio. Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in. Uitzending Mono Stereo Dual Weergave op het scherm MONO STEREO DUAL I , DUAL II , DUAL I + II 94 GELUID INSTELLEN Monogeluid kiezen Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. [. . . ] Transmissie [k][r][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 tot Max : 64 * Zie `Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Ack [r][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] 01 : Vergrendeling aan 08. Transmissie [k][i][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 tot Max : 64 * Zie `Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Transmissie [k][j][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Data Rood : 00 tot Groen : 64 * Zie `Bestaande gegevenstoewijzing 1'. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M2752T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M2752T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag