Gebruiksaanwijzing LG M237WD-PX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M237WD-PX. Wij hopen dat dit LG M237WD-PX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M237WD-PX te teleladen.


Mode d'emploi LG M237WD-PX
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M237WD-PX (5911 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M237WD-PX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING M237WD Lees de Veiligheidsvoorschriften voordat u dit product gebruikt. Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen. Raadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u onder-steuning nodig hebt. VOORBEREIDING BEDIENING OP HET VOORPANEEL I Dit is een vereenvoudigde weergave van een voorpaneel. Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw Set er in werkelijkheid uitziet. INPUT MENU OK VOL PR Knop INPUT (ingang) Knop MENU Knop OK Volume-knoppen Programmaknoppen Aan/uit-sensor Hoofdtelefoon knop 1 VOORBEREIDING INFORMATIE ACHTERZIJDE I Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achterpaneel. [. . . ] OPMERKINGEN G G G Deze functie wordt ingesteld op auto indien de invoer niet AV(NTSC-M), HDMI of component betreft. De gebruiker kan in het geval van auto niet direct aanpassen. A u t o : Realiseert het zwart niveau van het scherm en stelt het automatisch in op Hoog of Laag. 49 BEELDINSTELLING BEELD RESETTEN Met deze functie zet u de geselecteerde beeldmodi terug naar de oorspronkelijke standaard-fabrieksinstellingen. BEELD D Verpl. OK BEELD D Verpl. OK · Backlight 100 · Contrast 100 · Helderheid 50 · Scherpte 70 · Kleur 70 R · Tint 0 · Geavanceerde besturing · Beeld resetten G · Backlight 100 · Contrast 100 · Helderheid 50 · Scherpte 70 i Videoconfig resetten. . . . . · Kleur 70 R · Tint 0 · Geavanceerde besturing · Beeld resetten G 1MENU 2 OK B E E L D selecteren. B e e l d r e s e t t e n selecteren. 3 OK De ingestelde waarde initialiseren. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. 50 GELUID- EN TAALINSTELLING AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING Met de optie Auto Volume (automatisch volume) houdt u een constant volume, zelfs als u een andere zender kiest. AUDIO Auto Volume : Uit Auto Volume : Uit Balans Geluidmodus : Standaard · 120Hz · 200Hz · 500Hz · 1. 2KHz · 3KHz E Verpl. OK AUDIO R Verpl. OK 0 0 0 0 0 0 L - + + + + + Auto Volume : Uit Auto Volume : Uit Balans Geluidmodus : Standaard · 120Hz · 200Hz · 500Hz · 1. 2KHz · 3KHz E 0 0 0 0 0 0 L Uit Uit Aan R - + + + + + 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. A u t o v o l u m e selecteren. 3 OK On (Ingeschakeld) of Off (Uitgeschakeld). · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. 51 GELUID- EN TAALINSTELLING STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS U kunt uw voorkeur geluidinstelling selecteren; SRS TruSurround XT, Heldere Stem, Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Spel, en u kunt tevens de frequentie van de equalizer instellen. Geluidsmodus stelt u in staat om te genieten van het beste geluid zonder speciale aanpassingen aangezien de TV de juiste geluidsopties instelt gebaseerd op de programma inhoud. SRS TruSurround XT, Heldere Stem, Standaard, Muziek, Cinema, Sport en Spel zijn vooraf in de fabriek ingesteld voor optimale geluidskwaliteit. AUDIO Auto Volume Balans Geluidmodus Geluidmodus : Uit 0 Standaard :: Standaard · 120Hz · 200Hz · 500Hz · 1. 2KHz · 3KHz E Verpl. OK AUDIO R Verpl. OK L Auto Volume Balans Geluidmodus Geluidmodus : Uit 0 :: Standaard Standaard · 120Hz · 200Hz · 500Hz · 1. 2KHz · 3KHz E 0 0 0 0 0 - + + + + + 0 0 0 0 0 SRS TruSurround XT Heldere stem Standaard LStandaard R Muziek Bioscoop Sport Game 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. G e l u i d m o d u s selecteren. 3 OK Selecteer SRS TruSurround XT, Heldere Stem, Standaard, Muziek, Cinema, Sport of Game · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. G G zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. Er wordt gebruik gemaakt van TruSurround XT technologie onder licentie van SRS Labs. Inc. 52 GELUID- EN TAALINSTELLING GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS Pas de equalizer aan. Frequentiebanden worden gedeactiveerd indien de Geluidsmodus is ingesteld op SRS TruSurround XT of Heldere Stem. AUDIO Auto Volume Balans Geluidmodus Geluidmodus : Uit Verpl. OK AUDIO R Verpl. OK L 0 :: Standaard (gebruiker) Standaard (Gebruiker) · 120Hz 0 · 200Hz 0 · 500Hz 0 · 1. 2KHz 0 · 3KHz 0 E Auto Volume Balans Geluidmodus Geluidmodus : Uit SRS TruSurround XT 0 :: Standaard (Gebruiker) Heldere stem Standaard (gebruiker) Standaard(gebruiker) Standaard R · 120Hz 0 L Muziek · 200Hz 0 Bioscoop · 500Hz 0 Sport · 1. 2KHz 0 Game · 3KHz 0 E + + + + + 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. G e l u i d m o d u s selecteren. 3 OK Selecteer SRS TruSurround XT, Heldere Stem, Standaard, Muziek, Cinema, Sport of Game 4 OK Een frequentieband selecteren. 5 OK Het gewenste geluidsniveau instellen. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. 53 GELUID- EN TAALINSTELLING BALANS U kunt de balans van de luidsprekers aanpassen aan uw wensen. AUDIO Auto Volume Balans Balans Geluidmodus : Uit 0 : Standaard · 120Hz · 200Hz · 500Hz · 1. 2KHz · 3KHz E Verpl. OK AUDIO R Verpl. OK L Auto Volume Balans Balans Geluidmodus : Uit · Balans 0 : Standaard · 120Hz · 200Hz · 500Hz · 1. 2KHz · 3KHz E 0 F L R G 0 0 0 0 0 - + + + + + 0 0 0 0 0 Sluiten + + + + 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. B a l a n s selecteren. 3 OK De gewenste balans instellen. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. 54 GELUID- EN TAALINSTELLING DIGITALE AUDIO UIT SELECTEREN Deze functie stelt u in staat om uw voorkeur Digitale Audio uitvoer te selecteren. De TV kan uitsluitend een DOLBY digital uitvoeren indien er een kanaal wordt uitgezonden met Dolby Digital audio. Indien Dolby Digital beschikbaar is, selecteert u Dolby Digital in het menu Digitale Audio Uit, wat leidt tot het instellen van SPDIF uitvoer naar dolby digital. Indien Dolby Digital geselecteerd wordt in het menu digitale audio uit, terwijl Dolby Digital niet beschikbaar is, zal de SPDIF uitvoer PCM betreffen. Zelfs indien zowel dolby digital en Audio taal ingesteld zijn in een kanaal met Dolby Digital Audio, wordt alleen Dolby Digital afgespeeld. AUDIO · 500Hz · 1. 2KHz · 3KHz · 7. 5KHz · 12KHz · Resetten Digitaal audio : PCM Digitaal audio uit uit : PCM TV Speaker : Aan D Verpl. OK + + + + + AUDIO · 500Hz · 1. 2KHz · 3KHz · 7. 5KHz · 12KHz · Resetten Digitaal audio : PCM Digitaal audio uit uit : PCM TV Speaker : Aan D Verpl. OK + + + + + 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - Dolby Digital PCM PCM 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. · Er is een mogelijkheid bij de HDMI modus Optische Digital Audio Uit 3 OK Selecteer Dolby Digital of PCM. sommige DVD spelers geen SPDIF geluid weergeven. Indien dat gebeurt stelt u de uitvoer van de digitale audio van de DVD speler in op PCM. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop BACK om naar het vorige menuscherm te gaan. 55 GELUID- EN TAALINSTELLING TV LUIDSPREKERS AAN/UIT SETUP U kunt de interne luidsprekerstatus aanpassen. In COMPONENT, AV3 kan de tv-luidspreker ook worden ingeschakeld als er geen videosignaal is. [. . . ] Scherpte (Commando: k k) G Om de scherpte van het scherm aan te passen. 14. Kleurtemperatuur (Commando: k u) G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 91. Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00: Medium 01:Koel 02: Warm Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 11. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M237WD-PX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M237WD-PX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag