Gebruiksaanwijzing LG M227WDP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M227WDP. Wij hopen dat dit LG M227WDP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M227WDP te teleladen.


Mode d'emploi LG M227WDP
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M227WDP (7744 ko)
   LG M227WDP (8782 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M227WDP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR-TV MONITOR-TV MODELLEN M197WDP M227WDP M237WDP Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. www. lge. com VOORBEREIDING BEDIENING OP HET VOORPANEEL I Dit is een vereenvoudigde weergave van een voorpaneel. Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw Set er in werkelijkheid uitziet. INPUT MENU OK VOL PR Knop INPUT (ingang) Knop MENU Knop OK Volume-knoppen Programmaknoppen Aan/uitsensor Hoofdtelefoon knop 1 VOORBEREIDING INFORMATIE ACHTERZIJDE I <M197WDP/M227WDP> Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achterpaneel. Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw Set er in werkelijkheid uitziet. 1 2 3 4 5 6 COMPONENT IN AUDIO IN (RGB/DVI) OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT Y PB AV 1 AV 2 AV 1 V AV 2 V VIDEO HDMI IN AC IN RGB IN (PC) PR DVI-D (PC) L AC IN AUDIO ANTENNA/ CABLE IN USB IN RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) R 7 1 8 9 7 8 10 1 1 12 Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory Card International Association). (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) Aansluiting voedingskabel Deze Set werkt op netvoeding (wisselstroom). [. . . ] · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. G G zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. Er wordt gebruik gemaakt van TruSurround XT technologie onder licentie van SRS Labs. Inc. 63 GELUID- EN TAALINSTELLING AUDIO TERUGZETTEN Door deze functie te activeren bereikt u dat de geselecteerde geluidsmodus wordt teruggezet naar de standaardfabrieksinstelling. GELUID D Verpl. OK R GELUID D Verpl. OK R Balans Geluidmodus 0 : Standaard L Balans Geluidmodus 0 : Standaard L · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker E · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten i Reset geluidsconfig. . . : PCM : Aan Digitaal audio uit TV Speaker E : PCM : Aan 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. R e s e t t e n selecteren. 3 OK De ingestelde waarde initialiseren. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 64 GELUID- EN TAALINSTELLING DIGITALE AUDIO UIT SELECTEREN Met deze functie selecteert u uw favoriete digitale audio-uitvoer. Dolby Digital kan alleen worden uitgevoerd via een kanaal waarop Dolby Digital-geluid wordt uitgezonden. Indien Dolby Digital beschikbaar is, selecteert u Auto in het menu Digitale Audio Uit, wat leidt tot het instellen van SPDIF (Sony Philips Digital Interface) uitvoer naar dolby digital. Indien Auto geselecteerd wordt in het menu digitale audio uit, terwijl Dolby Digital niet beschikbaar is, zal de SPDIF uitvoer PCM (Pulse-code modulatie) betreffen. Zelfs indien zowel Auto en Audio taal ingesteld zijn in een kanaal met Dolby Digital Audio, wordt alleen Dolby Digital afgespeeld. Indien de bemonsteringsnelheid omzetter van deze chip niet 44, 1 tot 48 kHz ondersteunt, zal deze inhoud altijd een stereo PCM bij digitale uitvoer produceren. GELUID D Verpl. OK R GELUID D Verpl. OK R Balans Geluidmodus 0 : Standaard L Balans Geluidmodus 0 : Standaard L · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker E · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker E : PCM : Aan Automatisch : PCM PCM PCM : Aan 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. · Er is een mogelijkheid bij de HDMI modus Optische Digital Audio Uit 3 OK A u t o m a t i s c h of P C M selecteren. sommige DVD spelers geen SPDIF geluid weergeven. Indien dat gebeurt stelt u de uitvoer van de digitale audio van de DVD speler in op PCM. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 65 GELUID- EN TAALINSTELLING TV LUIDSPREKERS AAN/UIT SETUP U kunt de interne luidsprekerstatus aanpassen. In COMPONENT, AV3 kan de tv-luidspreker ook worden ingeschakeld als er geen videosignaal is. Schakel de interne luidsprekers van de TV uit indien u een extern Hifi systeem wilt gebruiken. GELUID D Verpl. OK R GELUID D Verpl. OK R Balans Geluidmodus 0 : Standaard L Balans Geluidmodus 0 : Standaard L · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker E · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker E : PCM : Aan : PCM Uit : Aan Aan Aan 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. Selecteer TV luidspreker. 3 OK Selecteer Aan of Uit. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 66 GELUID- EN TAALINSTELLING AUDIOBESCHRIJVING(ALLEEN IN DIGITALE MODUS) Deze functie is voor slechtzienden, en geeft uitleg via audio waarin de huidige situatie in een tv programma beschreven wordt, naast de basis audio. Indien de audiobeschrijving aan geselecteerd is, worden basis audio en audiobeschrijving alleen verstrekt voor die programma's met audiobeschrijving. Indien de hoofd audio AAC of Dolby Digital Plus Audio betreft, wordt de audiobeschrijving niet ondersteund. GELUID D Verpl. OK GELUID D Verpl. OK · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan · Volume 50 · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker : PCM : Aan Uit Audiobeschrijving : Aan Aan · Volume 50 Aan 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. A u d i o b e s c h r i j v i n g selecteren. 3 OK Selecteer Aan of Uit. Indien A u d i o b e s c h r i j v i n g ingeschakeld is, 4 OK selecteer het gewenste volume. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 67 GELUID- EN TAALINSTELLING I/II Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus) Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het programmanummer en de stationsnaam weergegeven. I/II Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in. Uitzending Mono Stereo Dual Weergave op het scherm MONO STEREO DUAL I, DUAL II, DUAL I+II A Monogeluid kiezen Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. Bij monoweergave neemt de geluidskwaliteit toe. Taal kiezen voor uitzending in twee talen Als een programma in twee talen kan worden ontvangen (tweetalig programma) kunt u overschakelen naar DUAL I, DUAL II of DUAL I+II. DUAL I DUAL II DUAL I+II A zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers. zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers. [. . . ] Lage tonen (Commando: k s) G Lage tonen aanpassen. 10. Scherpte (Commando: k k) G Om de scherpte van het scherm aan te passen. U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 13. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] U kunt tevens de lage tonen aanpassen in het menu GELUID. Indien SRS TruSurround HD is ingesteld op `Aan', dan werkt het niet, en staat het vastgesteld op 50. Geen werking bij USB invoer Transmissie [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 13. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M227WDP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M227WDP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag