Gebruiksaanwijzing LG M2262D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M2262D. Wij hopen dat dit LG M2262D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M2262D te teleladen.


Mode d'emploi LG M2262D
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M2262D (7095 ko)
   LG M2262D (8744 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M2262D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING M1962D/M2062D M2262D/M2362D M2762D Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. VOORBEREIDING BEDIENING OP HET VOORPANEEL I Dit is een vereenvoudigde weergave van een voorpaneel. Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw Set er in werkelijkheid uitziet. Hoofdtelef oon knop IR Receiver (Ontvanger afstandsbediening) Vermogensindicator Brandt blauw zodra de set ingeschakeld is. [. . . ] "Dolby" en het dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. · Er is een mogelijkheid bij de HDMI modus Optische Digital Audio Uit 3 OK A u t o m a t i s c h of P C M selecteren. sommige DVD spelers geen SPDIF geluid weergeven. Indien dat gebeurt stelt u de uitvoer van de digitale audio van de DVD speler in op PCM. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 67 GELUID- EN TAALINSTELLING TV LUIDSPREKERS AAN/UIT SETUP U kunt de interne luidsprekerstatus aanpassen. In COMPONENT, AV3 kan de tv-luidspreker ook worden ingeschakeld als er geen videosignaal is. Schakel de interne luidsprekers van de TV uit indien u een extern Hifi systeem wilt gebruiken. GELUID D Verpl. OK GELUID D Verpl. OK Geluidmodus : Standaard Geluidmodus : Standaard · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan Uit Aan Aan 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. Selecteer TV luidspreker. 3 OK Selecteer Aan of Uit. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 68 GELUID- EN TAALINSTELLING AUDIOBESCHRIJVING(ALLEEN IN DIGITALE MODUS) Deze functie is voor slechtzienden, en geeft uitleg via audio waarin de huidige situatie in een tv programma beschreven wordt, naast de basis audio. Indien de audiobeschrijving aan geselecteerd is, worden basis audio en audiobeschrijving alleen verstrekt voor die programma's met audiobeschrijving. GELUID D Verpl. OK GELUID D Verpl. OK · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan · Volume 50 · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan · Volume 50 Uit Aan Aan 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. A u d i o b e s c h r i j v i n g selecteren. 3 OK Selecteer Aan of Uit. Indien A u d i o b e s c h r i j v i n g ingeschakeld is, 4 OK selecteer het gewenste volume. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 69 GELUID- EN TAALINSTELLING I/II Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus) Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het programmanummer en de stationsnaam weergegeven. I/II Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in. Uitzending Mono Stereo Dual Weergave op het scherm MONO STEREO DUAL I, DUAL II, DUAL I+II A Monogeluid kiezen Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. Bij monoweergave neemt de geluidskwaliteit toe. Taal kiezen voor uitzending in twee talen Als een programma in twee talen kan worden ontvangen (tweetalig programma) kunt u overschakelen naar DUAL I, DUAL II of DUAL I+II. DUAL I DUAL II DUAL I+II A zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers. zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers. zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker. 70 GELUID- EN TAALINSTELLING NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus) Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwal-itatief hoogstaande digitale NICAM-geluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen. Door herhaaldelijk op de toets I/II te drukken, kan u de geluidsuit-voer instellen overeenkomstig het type uitzending, zoals hieronder beschreven. 1 2 Bij ontvangst van N I C A M - m o n o kan u N I C A M M O N O of F M M O N O selecteren. Bij ontvangst van N I C A M - s t e r e o kan u N I C A M S T E R E O of F M M O N O selecteren. Schakel over op F M -M O N O als het stere-osignaal zwak is. 3 Bij ontvangst van N I C A M in twee talen kan u N I C A M D U A L I, N I C A M D U A L I I of N I C A M D U A L I + I I of M O N O selecteren. Geluidsweergaveselectie luidsprekers In AV, Component, RGB en HDMI, DVI modus kunt u het uitgevoerde geluid voor de linker en rechter luidsprekers selecteren. Druk herhaaldelijk op de toets I / I I om de geluidsuitvoer te selecteren. L+R: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden. L+L: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker gezonden. R+R: Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestuurd. 71 TIJDSINSTELLING KLOK INSTELLEN De klok wordt automatisch ingesteld bij het ontvangen van een digital signaal. (U kunt de klok alleen manueel instellen indien de set geen DTV signaal ontvangt. ) U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijdfunctie te gebruiken. TIJD Klok Klok Tijd uit Tijd aan Sleep timer Verpl. OK TIJD Klok Klok Tijd uit Tijd aan Sleep timer Verpl. OK Datum 01 Jan. 2008 00 00 Londen GMT Sluiten : Uit : Uit : Uit : Uit Maand : Uit Jaar Automatisch Uit : Aan : Uit Uur Automatisch Uit : Aan Minuut Tijdzone 1MENU 2 OK T I J D selecteren. K l o k selecteren. 3 OK De opties voor jaar, datum en/of tijd selecteren. De opties voor jaar, datum en/of tijd instellen. 4 · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 72 TIJDSINSTELLING TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT De Uit tijd schakelt de set automatisch uit op standbye op de vooraf ingestelde tijd. Twee uren nadat de set ingeschakeld is door de aan tijd functie, zal automatisch terug geschakeld worden naar de standbye modus tenzij een knop ingedrukt is. De Uit tijd functie overschrijft de Aan tijd functie indien beide op dezelfde tijd ingesteld zijn. [. . . ] * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Indien SRS TruSurround HD is ingesteld op `Aan', dan werkt het niet, en staat het vastgesteld op 50. Geen werking bij USB invoer Transmissie [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 18. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 14. Lage tonen (Commando: k s) G Lage tonen aanpassen. 10. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M2262D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M2262D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag