Gebruiksaanwijzing LG M2252T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M2252T. Wij hopen dat dit LG M2252T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M2252T te teleladen.


LG M2252T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8120 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M2252T (8183 ko)
   LG M2252T (8183 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M2252T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) Aansluiting voedingskabel Deze Set werkt op netvoeding (wisselstroom). HDMI INVOER (PC niet ondersteund) Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI -poort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel. Optische Digital Audio Uit Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan. [. . . ] Het OSD (weergave op het scherm) gebruiken BEELD D Verpl. OK SCHERM Resolutie Auto Config. Positie G Verpl. RETURN Vorige · Contrast · Scherpte · Kleur · Tint 100 8 50 0 R G · Helderheid 50 Instellen Ja Nee Formaat Fase Resetten · Geavanceerde besturing · Reset beeldinstellingen Scherm Scherm 1MENU 2 OK B E E L D selecteren. · Als de positie van het beeld nog niet juist is, S C H E R M selecteren. 3 OK probeert u nogmaals de automatische aanpassing. · Als het beeld nadat het automatisch in rgb (pc) is ingesteld alsnog moet worden bijgeregeld, kunt u de beeldpositie, beeldgrootte en fase met de hand instellen. A u t o c o n f i g . selecteren. 4 OK J a selecteren. 5 OK Voer A u t o c o n f i g . uit. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 60 BEELDINSTELLING 2. OK gebruiken (Remocon of bedieningstoets) Deze functies is uitsluitend beschikbaar voor RGB signalen. 1 OK Druk op OK. Auto config. G (OK) · Indien u Automatisch Configureren niet wilt uitvoeren, drukt u niet op OK <M1962D> 2 OK Druk op OK. Auto in werking <1360 x 768 Resolutie> Auto in werking Voor optimaal beeld verander de rosolutie naar 1360 x 768 <Andere Resolutie> <M2062D> 2 OK Druk op OK. Auto in werking <1600 x 900 Resolutie> Auto in werking Voor optimaal beeld verander de rosolutie naar 1600 x 900 <Andere Resolutie> <M2252T/M2362D/M2762D> 2 OK Druk op OK. Auto in werking <1920 x 1080 Resolutie> Auto in werking Voor optimaal beeld verander de rosolutie naar 1920 x 1080 <Andere Resolutie> 61 BEELDINSTELLING Aanpassing voor schermpositie, afmeting, fase Indien het beeld niet helder is na auto afstelling en vooral indien de tekens nog niet scherp zijn, past u de beeldfase handmatig aan. Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC]. BEELD · Contrast · Scherpte · Kleur · Tint D Verpl. OK SCHERM Resolutie Auto Config. Verpl. RETURN Vorige 100 8 50 0 R G · Helderheid 50 D Positie Formaat Fase Resetten G F E G · Geavanceerde besturing · Reset beeldinstellingen Scherm Scherm 1MENU 2 OK B E E L D selecteren. S C H E R M selecteren. 3 OK Selecteer P o s i t i e , F o r m a a t of F a s e. 4 Breng de gewenste instellingen aan. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 62 BEELDINSTELLING Screen Reset (Beeldscherm terugzetten) Zet Positie, Afmeting en Fase terug naar fabriek standaardinstellingen. Deze functie werkt in de volgende modus: RGB [PC]. BEELD D Verpl. OK SCHERM Resolutie Auto Config. Zelfs indien zowel Auto en Audio taal ingesteld zijn in een kanaal met Dolby Digital Audio, wordt alleen Dolby Digital afgespeeld. Indien de bemonsteringsnelheid omzetter van deze chip niet 44, 1 tot 48 kHz ondersteunt, zal deze inhoud altijd een stereo PCM bij digitale uitvoer produceren. GELUID D Verpl. OK GELUID D Verpl. OK Geluidmodus : Standaard Geluidmodus : Standaard · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan Automatisch PCM PCM 1MENU 2 OK G E L U I D selecteren. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. · Er is een mogelijkheid bij de HDMI modus Optische D i g i t a a l a u d i o u i t . 3 OK A u t o m a t i s c h of P C M selecteren. sommige DVD spelers geen SPDIF geluid weergeven. Indien dat gebeurt stelt u de uitvoer van de digitale audio van de DVD speler in op PCM. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 70 GELUID- EN TAALINSTELLING TV LUIDSPREKERS AAN/UIT SETUP U kunt de interne luidsprekerstatus aanpassen. In COMPONENT, AV3 kan de tv-luidspreker ook worden ingeschakeld als er geen videosignaal is. Schakel de interne luidsprekers van de TV uit indien u een extern Hifi systeem wilt gebruiken. GELUID D Verpl. OK GELUID D Verpl. OK Geluidmodus : Standaard Geluidmodus : Standaard · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan Uit Aan Aan 1MENU 2 OK G E L U I D selecteren. Selecteer T V S p e a k e r. 3 OK Selecteer A a n of U i t. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 71 GELUID- EN TAALINSTELLING AUDIOBESCHRIJVING(ALLEEN IN DIGITALE MODUS) Deze functie is voor slechtzienden, en geeft uitleg via audio waarin de huidige situatie in een tv programma beschreven wordt, naast de basis audio. Wanneer u Audio Description On (Aan) selecteert, zijn de basis-audio en Audio Description alleen beschikbaar bij die programma's die het fenomeen Audio Description bevatten. Indien de hoofd audio AAC of Dolby Digital Plus Audio betreft, wordt de audiobeschrijving niet ondersteund. GELUID D Verpl. OK GELUID D Verpl. OK · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan · Volume 50 · SRS TruSurround HD : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker Audiobeschrijving : PCM : Aan : Aan · Volume 50 Uit Aan Aan 1MENU 2 OK G E L U I D selecteren. A u d i o b e s c h r i j v i n g selecteren. 3 OK Selecteer A a n of U i t. Indien A u d i o b e s c h r i j v i n g ingeschakeld is, 4 OK selecteer het gewenste volume. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 72 GELUID- EN TAALINSTELLING I/II Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus) Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het programmanummer en de stationsnaam weergegeven. I/II Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in. Uitzending Mono Stereo Dual Weergave op het scherm MONO STEREO DUAL I, DUAL II, DUAL I+II A Monogeluid kiezen Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. [. . . ] Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 03. Scherm stil (Commando: k d) G Om scherm stil aan / uit te selecteren. 08. Kleur (Commando: k i) G De kleur van het scherm aanpassen. Transmissie [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Scherm stil uit (Beeld aan) 01 : Scherm stil aan (Beeld uit) U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina121. Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 119 BIJLAGE 09. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M2252T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M2252T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag