Gebruiksaanwijzing LG M198WA-BZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M198WA-BZ. Wij hopen dat dit LG M198WA-BZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M198WA-BZ te teleladen.


Mode d'emploi LG M198WA-BZ
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M198WA-BZ (3858 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M198WA-BZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsmaatregelen Lees deze veiligheidsmaatregelen aandachtig door alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing Het negeren van de waarschuwingen kan ernstige verwondingen, ongelukken of de dood tot gevolg hebben. Opmerking Het negeren van opmerkingen kan leiden tot lichte verwondingen of schade aan het product. Voorzorgsmaatregelen tijdens het installeren van het product Waarschuwing Blijf uit de buurt van warmtebronnen, zoals elektrische verwarmingen. - Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot elektrische schokken, defecten of vervormingen van het product. Houd het anti-vochtmateriaal en de vinyl verpakking uit de buurt van kinderen. - Het anti-vochtmateriaal is schadelijk en mag niet worden doorgeslikt. [. . . ] Druk op de knop INPUT op de afstandsbediening om het ingangssignaal te selecteren. INPUT OK Of druk op de knop INPUT (ingang) op de bovenzijde van het product. INPUT OK Invoeren TV AV1 AV2 Component RGB DVI OK Elke keer dat u op INPUT drukt, verandert de knop als volgt: TV AV1 AV2 Component RGB DVI. Als er niet binnen een aantal seconden een keuze wordt gemaakt, gaat het scherm automatisch naar het geselecteerde menu. 22 · Selecteer Component Aansluiten op externe apparatuur Bij het kijken van RGB/DVI van de DVD/set-top box 1. Sluit de video-/audiokabel aan zoals in de figuur hieronder is aangegeven. Sluit vervolgens het netsnoer aan. A [Achterzijde van het Product] RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN B [Achterzijde van het Product] DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN RCA-stereo-kabel (niet inbegrepen) D-Sub kabel DVI kabel RCA-stereo-kabel (niet inbegrepen) [Set-top Kast/DVD] [Set-top Kast/DVD] 2. Selecteer een ingangssignaal. Druk op de knop INPUT op de afstandsbediening om het ingangssignaal te selecteren. INPUT OK Of druk op de knop INPUT (ingang) op de bovenzijde van het product. INPUT OK Invoeren Invoeren A · Selecteer de optie RGB. TV AV1 AV2 Component RGB DVI OK B · Selecteer de optie DVI. TV AV1 AV2 Component RGB DVI OK Elke keer dat u op INPUT drukt, verandert de knop als volgt: TV AV1 AV2 Component RGB DVI. Als er niet binnen een aantal seconden een keuze wordt gemaakt, gaat het scherm automatisch naar het geselecteerde menu. 23 Aansluiten op externe apparatuur Televisie kijken 1. Controleer of de antennekabel is aangesloten aan de achterzijde van het product en sluit het netsnoer vervolgens aan. Achterzijde van het product DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO ANTENNA IN Antennekabel (niet inbegrepen) 2. Selecteer een ingangssignaal. Druk op de knop INPUT op de afstandsbediening om het ingangssignaal te selecteren. INPUT OK Of druk op de knop INPUT (ingang) op de bovenzijde van het product. INPUT OK Invoeren TV AV1 AV2 Component RGB DVI OK Elke keer dat u op INPUT drukt, verandert de knop als volgt: TV AV1 AV2 Component RGB DVI. Als er niet binnen een aantal seconden een keuze wordt gemaakt, gaat het scherm automatisch naar het geselecteerde menu. 24 · Selecteer TV. Kabels rangschikken met de kabelmanager 1. Orden de kabels in het midden zoals hieronder afgebeeld. DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO 2. Plaats de kabelmanager in de houdersleuf. ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO PUSH GE CABLE MANA ME NT Kabelmanager *Wanneer u het wenst te verwijderen. PUSH PUSH GE CABLE MANA ME NT ME C A B LE M A N A GE NT 1. Voorzichtig omhoog drukken om te verwijderen. Waarschuwing · Pak de monitor nooit vast bij de kabelmanager. · Nooit op de kabelmanager drukken. 25 Scherm selecteren en aanpassen Functie van de scherminstellingsknoppen DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO INPUT MENU OK VOL PR Aan/uit-lampje · Dit lampje is blauw wanneer de monitor normaal werkt (aan staat). Als de slaapstand (energiebesparende stand) is ingeschakeld, is dit lampje oranje. Aan/uit-sensor · Raak de aan/uit-sensor aan. Knop MENU · Met deze knop kunt u het schermmenu opvragen/verbergen. Selectie-/instelknop schermmenu · Met deze knop kunt u een pictogram selecteren of de instelling in het schermmenu wijzigen. · Met deze knop kiest u een kanaal voor het tv-signaal. · Hiermee regelt u het volume. Volume 30 26 Scherm selecteren en aanpassen Functie van de scherminstellingsknoppen Knop OK OK-knop wordt meestal gebruikt voor het kiezen van het MENU. Als het MENU niet wordt weergegeven op het scherm, dan wordt de huidige ingangsbron weergegeven als u op de OK-knop drukt. Invoeren TV AV1 AV2 Component RGB DVI OK Knop INPUT TV AV1 AV2 Component RGB DVI Televisie Samengestelde video CVBS, S-Video HDTV, DVD Analoog D-sub-signaal Digitaal DVI-signaal Elke keer dat u op INPUT drukt, verandert de knop als volgt: TV AV1 AV2 Component RGB DVI. Als er niet binnen een aantal seconden een keuze wordt gemaakt, gaat het scherm automatisch naar het geselecteerde menu. IR Receiver · Het apparaat dat het signaal van de afstandsbediening ontvangt. 27 Scherm selecteren en aanpassen Schermmenu Pictogram Omschrijving functie Kanaal instellen/selecteren terwijl de TV in gebruik is Kanaal Beeldfunctie aanpassen. Beeld Geluidsfunctie aanpassen. Geluid Tijdfunctie aanpassen. Tijd Instelfunctie selecteren. Extra Schermfunctie aanpassen. Scherm Opmerking Schermmenu Het schermmenu is een grafische weergave aan de hand waarvan u de schermstatus op een eenvoudige manier kunt aanpassen. 28 Scherm selecteren en aanpassen OSD-menu (On Screen Display) ­ trackingvolgorde A type VOL PR PR OK VOL OK VOL OK VOL OK M EN Ga naar het schermmenu. B type PR Ga naar het schermmenu. M EN U MENU U PR PR Ga naar het besturingseleme nt dat u wilt aanpassen. Selecteer een menuoptie. Pas de status aan. Sla de aanpassing op. Sluit het schermmenu. · U kunt met de afstandsbediening het schermmenu aanpassen. PR VOL OK VOL OK VOL OK VOL OK MENU PR PR Ga naar het besturingseleme nt dat u wilt aanpassen. Selecteer een menuoptie. Pas de status aan. Sla de aanpassing op. Sluit het schermmenu. · U kunt met de afstandsbediening het schermmenu aanpassen. 1 2 3 4 5 6 Druk op de knop MENU om naar het hoofdmenu te gaan. Ga met de knoppen naar een besturingselement. Zodra het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de knop OK. Stel met de knoppen het gewenste niveau in. Accepteer de wijzigingen door op de knop OK te drukken. Druk enkele malen op de knop MENU om het menuscherm te sluiten. 29 Scherm selecteren en aanpassen Schermmenu (OSD): Taal/land selecteren Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt het installati emenu op het scherm. Installation guide Language Chesky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar OK MENU Nederlands Norsk Polski Português ­"----K». . . Druk op de knop en vervolgens op de knop OK om de gewenste taal te selecteren. en vervolgens op de knop OK om het gewenste land te selecteren. * Als u de instelling voor Language/Country (taal/land) wilt wijzigen 1. Druk op de knop MENU en vervolgens op de knop selecteren. Druk op de knop en vervolgens op de knop om Language (Taal) te selecteren. [. . . ] Ga naar Configuratiescherm - Beeldscherm Instellingen - Kleurkwaliteit in Windows. · Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten of breng de videokaart van de pc opnieuw aan. · Er kunnen verschillende pixels (rood, groen, wit of zwart) op het scherm verschijnen. Dit kan te maken hebben met de unieke eigenschappen van het LCDscherm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M198WA-BZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M198WA-BZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag